Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 prof. PhDr., DrSc.  Bakoš, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., Ph.D.  Bartošová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Bořutová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., DSc.  Ciulisová, Ingrid  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Čiripová, Dáša  Vedecký pracovník
 PhDr.  Ducárová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Dudková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Fiedlerová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 prof. PhDr., PhD.  Gerát, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 doc., PhD.  Grúň, Daniel  Vedecký pracovník
 Ing.  Hamšík, Adam  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., Ph.D.  Herucová, Marta  Vedecký pracovník
 Mgr., Mgr. Art., PhD.  Hodásová (rod. Balážová), Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Jaloviarová, Katarina  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Knopová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr. art.  Králiková, Lena  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kucharská, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Laslavíková, Jana  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., PhD.  Lindovská, Nadežda  Vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Medvecký, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Megyeši, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr. art.  Mihálová, Lucia  Interný doktorand
 Mgr.  Michalovič, Michal  Interný doktorand
 prof. PhDr., DrSc.  Mistrík, Miloš  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mojžišová, Michaela  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Palúch, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Podmaková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pomfyová, Bibiana  Vedecký pracovník
 Mgr. art., PhD.  Spodniaková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Timčíková, Zuzana  Interný doktorand
 Dr. Theol.  Varšo, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Zervan, Marian  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 33