Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Zoznam členov Akademickej obce
Ústav dejín umenia
 prof. PhDr., DrSc.  Bakoš, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., Ph.D.  Bartošová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., DSc.  Ciulisová, Ingrid  Vedúci vedecký pracovník
 prof. PhDr., PhD.  Gerát, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 doc., PhD.  Grúň, Daniel  Vedecký pracovník
 PhDr., Ph.D.  Herucová, Marta  Vedecký pracovník
 Mgr., Mgr. Art., PhD.  Hodásová, Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kucharská, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kustrová, Stanislava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pomfyová, Bibiana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vančo, Martin  Vedecký pracovník
Ústav divadelnej a filmovej vedy
 Mgr., PhD.  Čiripová, Dáša  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Dudková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 MgA.  Hodoň, Martin  Interný doktorand
 Mgr.  Hrbek, Milan  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Knopová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr. art.  Králiková, Lena  Interný doktorand
 prof. PhDr., DrSc.  Mistrík, Miloš  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr. art., PhD.  Mišovic, Karol  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mojžišová, Michaela  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Palúch, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Podmaková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Timčíková, Zuzana  Interný doktorand
Počet členov Akademickej obce: 23