Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
Ústav divadelnej a filmovej vedy
 Mgr., PhD. Čiripová, Dáša  02/54 777 193
 PhDr. Ducárová, Katarína  02/ 5477 7193
 doc. Mgr., PhD. Dudková, Jana  02/ 5477 7193
 MgA. Hodoň, Martin   
 Mgr. Hrbek, Milan   
 PhDr., PhD. Knopová, Elena  02/ 5477 7193
 Mgr. art. Králiková, Lena   
 Mgr., PhD. Laslavíková, Jana  02/54 777 193
 doc. PhDr., PhD. Lindovská, Nadežda   
 prof. PhDr., DrSc. Mistrík, Miloš  02/ 5477 7193
 Mgr. art., PhD. Mišovic, Karol   
 Mgr., PhD. Mojžišová, Michaela  02/ 54 777 193
 doc. Mgr., PhD. Palúch, Martin  02/ 5477 7193
 PhDr., CSc. Podmaková, Dagmar  02/ 5477 7193
 Mgr. art., PhD. Spodniaková, Zuzana   
   Ševčíková, Sylvia  02 / 5477 7193
 Mgr. Timčíková, Zuzana   
Ústav dejín umenia
 prof. PhDr., DrSc. Bakoš, Ján  02/ 5479 3895
 Mgr., Ph.D. Bartošová, Zuzana  02/ 5479 3896
 doc. PhDr., CSc. Bořutová, Dana  02/ 5479 3895
 doc. PhDr., DSc. Ciulisová, Ingrid  02/ 5479 3819
 RNDr. Fiedlerová, Eva  02/5479 3896
 prof. PhDr., PhD. Gerát, Ivan  02/ 5479 3895
 doc., PhD. Grúň, Daniel   
 Ing. Hamšík, Adam   
 PhDr., Ph.D. Herucová, Marta  02/ 5479 3896
 Mgr., Mgr. Art., PhD. Hodásová, Barbara  02/ 5479 3896
 Mgr. Jaloviarová, Katarina  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD. Kucharská, Veronika  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD. Kustrová, Stanislava   
 Mgr., CSc. Medvecký, Jozef  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD. Megyeši, Peter  02 / 5479 3895
 Mgr. Orság, Matej   
 Mgr., PhD. Pomfyová, Bibiana  02/ 5479 3896
   Švecová, Zuzana  02/ 5479 3895
   Tomeková, Adriana  02/ 5479 3819
   Tomeková, Dáša   
   Treplanová, Dagmar   
 Mgr., PhD. Vančo, Martin   
 Dr. Theol. Varšo, Miroslav   
 prof. PhDr., CSc. Zervan, Marian   

Aktualizuje: