Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
OBJ 17/2023/UDU 3x Samsung 980, SSD a servis pre projekt APVV  
Datcomp s.r.o.
Bratislava
20. 9. 2023 347,40
21/2023/UDFV objednávka 4 ks interného disku do PC  
Datacomp, s. r. o.
Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Martin Palúch (vedúci org. zložky Ústav divadelnej a filmovej vedy )
11. 9. 2023 115,60
OBJ 15/2023/UDU USB token: Eva Fiedlerová  
PosAm, spol. s.r.o.
Bratislava
24. 8. 2023 98,40
OBJ 16/2023/UDU Kancelársky materiál  
MIHI.sk
Bratislava
21. 8. 2023 60,81
OBJ 14/2023/UDU 3x Office Std. 2021 pre projekt APVV  
exe, a.s.
Bratislava
21. 8. 2023 223,34
OBJ 13/2023/UDU 3x stoný PC (Lenovo ThinkCentre) pre projekt APVV  
Datcomp s.r.o.
Bratislava
15. 8. 2023 1 685,84
OBJ 12/2023/UDU Vedecká literatúra pre projekt APVV  
Slovart - G.T.G., s.r.o.
Bratislava
20. 7. 2023 504,77
OBJ 12/2023/UDU Vedecká literatúra pre projekt APVV  
Slovart - G.T.G., s.r.o.
Bratislava
20. 7. 2023 650,82
OBJ 11/2023/UDU Preklad odborných textov do ang. jazyka  
Bc. Gavin Warwick Cowper
Budimír
30. 6. 2023 260,00
20/2023/UDFV preklad zo Sj do Aj, proofreading a korektúry vedeckej štúdie "Godot napokon na Slovensko prišiel"asopisu Slovenské divadlo 1/2023  
METAFORA s. r. o.
Martinengova 28, 81102 Bratislava
IČO: 35963361
Podpísal: Martin Palúch (riaditeľ UDFV CVU SAV)
26. 6. 2023 504,00
16/2023/UDFV UDFV CVU SAV - vyhotovenie časopisu Slovenské divadlo 2/2023  (pdf / 623.84 KB)
CSČ SAV, v. v. i., org. zložka VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Zmluva o dodávke výrobku 8/202
Podpísal: Martin Palúch (riaditeľka UDFV CVU SAV, v.v.i.)
22. 6. 2023 1 485,00
15/2023/UDFV UDFV CVU SAV - preklad zo Sj do Aj resumé do časopisu Slovenské divadlo 2/2023  
Mgr. Monika Dorna, PhD. - Professional Language Solutions
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Martin Palúch (riaditeľ UDFV CVU SAV)
14. 6. 2023 52,50
MMVS/15/2023/UDU Výpožička knihy  
Ústredná knižnica
Bratislava
5. 6. 2023 15,00
10/2023/UDU Licencia Office Std 2021 Sngl LTSC  
exe, a.s.
Bratislava
25. 5. 2023 74,45
MMVS/14/2023/UDU Výpožička knihy  
Ústredná knižnica
Bratislava
24. 5. 2023 15,00
14/2023/UDFV UDFV CVU SAV - nákup 26 ks vernostnej licencie antivír. programu na 1 rok  
S4B s.r.o.
Učiteľská 15/9138, 821 06 Bratislava
IČO: 46507345
Podpísal: Martin Palúch (riaditeľ UDFV CVU SAV)
22. 5. 2023 498,42
MMVS/9/2023/UDU Výpožička knihy  
Ústredná knižnica
Bratislava
2. 5. 2023 15,00
MMVS/12/2023/UDU xerokópie vedeckého článku  
Ústredná knižnica
Bratislava
2. 5. 2023 25,00
MMVS/11/2023/UDU xerokópie vedeckého článku  
Ústredná knižnica
Bratislava
2. 5. 2023 20,00
MMVS/10/2023/UDU xerokópie vedeckého článku  
Ústredná knižnica
Bratislava
2. 5. 2023 30,00
13/2023/UDFV UDFV CVU SAV - preklad zo Sj do Aj konf. príspevku "Metamorfózy herectva v inscenáciách K. L. Zachara"  
Expert-agent spol. s.r.o.
Nad Lomom 26/A, 811 02 Bratislava
IČO: 47539453
Podpísal: Elena Knopová (samostatná vedecká pracovníčka)
14. 4. 2023 182,00
12/2023/UDFV UDFV CVU SAV - servisné práce na notebooku  
COMPEX DATA s. r. o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka UDFV CVU SAV, v. v. i.)
13. 4. 2023 45,00
11/2023/UDFV UDFV CVU SAV - preklad resume zo Sj do Aj do publikácie Obrazy Romea Castellucciho  
Mgr. Monika Dorna, PhD. - Professional Language Solutions
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka UDFV CVU SAV)
13. 4. 2023 45,00
08/2023/UDU Fotodokumentácia - vyhotovenie a postprodukcia pre projekt VEGA  
MgA. Dávid Doroš
Prešov
5. 4. 2023 500,00
MMVS/8/2023/UDU Výpožička knihy  
Ústredná knižnica
Bratislava
31. 3. 2023 15,00
OBJ 07/2023/UU Vedecká literatúra pre projekt APVV  
Slovart - G.T.G., s.r.o.
Bratislava
24. 3. 2023 69,85
OBJ 07/2023/UU Vedecká literatúra pre projekt APVV  
Slovart - G.T.G., s.r.o.
Bratislava
24. 3. 2023 178,70
10/2023/UDFV UDFV CVU SAV - vyhotovenie časopisu Slovenské divadlo 1/2023  (pdf / 623.84 KB)
CSČ SAV, v. v. i., org. zložka VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Zmluva o dodávke výrobku 8/202
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka UDFV CVU SAV, v.v.i.)
21. 3. 2023 1 485,00
9/2023/UDFV UDFV CVU SAV - oprava stola, nákup kniž. skrine s dovozom a montážou  
Rstudio s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka UDFV CVU SAV, v.v.i.)
17. 3. 2023 832,80
06/2023/UDU výmena kuchynskej linky  
Rstudio
Šaľa
16. 3. 2023 2 301,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec