Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://cvu.sav.sk
 
Riaditeľ CVU SAV, vedúci vedecký pracovník : prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567
Sekretariát: Sylvia Ševčíková
E-mail:
Tel: 02 / 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567

Organizačné zložky:

Ústav dejín umenia, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Vedúci organizačnej zložky: prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Ústav divadelnej a filmovej vedy, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Vedúca organizačnej zložky: doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.