Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Baková, Zdenka  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Baloghova, Beata  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Beniaková, Anita  Odborný pracovník VŠ
    Borčin, Emil  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Brezányová, Janka  Odborný pracovník VŠ
 JUDr.  Brňák, Milan  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Brňák, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Cintelová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr. art  Čisárik, Pavel  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Dávidová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Demovič, Lukáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Dobrovodská, Drahomíra  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Ďugelová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Federič, Jozef  Vedecký pracovník
 PhDr.  Gáliková, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Gall, Marián  Vedecký pracovník
 PhDr.  Galová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Geschwandtner, Branislav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Ghanemová, Tatiana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Gubášová Baherníková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Hamáková, Miloslava  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Holka, Filip  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hučko, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Hudec, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Jurányi, Ladislav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kadúc, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Kaliňáková, Terézia  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kapcová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kavická, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kiripolská, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Klvačová, Helena  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Korytárová, Katarina  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Krajčovičová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Krasnovský, Sebastian  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Kršák, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kršák, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Lapúniková, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Leja, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Lenharčík, Imrich  Odborný pracovník VŠ
 prof. Ing, DrSc.  Luby, Štefan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Majerová, Kristína  Vedecký pracovník
 Mgr.  Maliňáková, Nikola  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Marková, Anna  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Matisová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Michálková Nečedová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Mikasová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Mokráňová, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Mučičková, Štefánia  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Nagyová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 prof. RNDr., DrSc.  Noga, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Novák, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Obadalová, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Opálová, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Palkovič, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Petržalka, Marek  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Pevala, Anton  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Pitoňák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Bc.  Pitoňák, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Puchovský, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Puššová, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Radvanová, Martina  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Rahanský, Ľuboš  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Špániková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 doc. Ing., PhD.  Šperka, Martin  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Šurka, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Tomová, Viera  Odborný pracovník VŠ
    Trajčík, Igor  Odborný pracovník VŠ
 MSc.  Valčo, Miloslav  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Valenčík, Ľubomír  Odborný pracovník VŠ
 PaedDr.  Vargová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Veselková, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Vlachovičová, Agáta  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Vlasko, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Volner, Karol  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Vučkovski, Blažej  Odborný pracovník VŠ
 JUDr., PhD.  Vyhnánek, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Záhradníková, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Záthurecký, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Žiláková, Milota  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 80