Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ

Archív SAV

Mgr.
Branislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Ladislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka

Encyklopedický ústav SAV

Mgr., PhD.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Zdenka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Drahomíra
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Nina
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Helena
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Katarina
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
JUDr., PhD.
Ján
Odborný pracovník VŠ
PhDr.
Ľuboš
Odborný pracovník VŠ
Mgr. Art.
Attila
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., CSc.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
PaedDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., PhD.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
JUDr., PhD.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Milota
Odborná pracovníčka VŠ

Výpočtové stredisko SAV

Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Filip
Vedecký pracovník
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Marek
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 37