Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Medzinárodné projekty

PRACE-5IP - 5. implementačná fáza PRACE
PRACE Fifth Implementation Phase (PRACE-5IP) project
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef DrSc.
Web stránka projektu:http://www.prace-ri.eu/prace-5ip/
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.4.2019


Národné projekty

SANET do škôl
SANET into Schools
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Anotácia:Budovaním metropolitných sietí umožniť pripojenie stredných škôl na chrbticovú sieť SANET
Doba trvania: 1.4.2007 -

SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Convergence
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 -

SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 -

Celkový počet projektov: 4