Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Pre rok:

Zákazky s nízkou hodnotou

CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (v €)
16310000-1 Kosačky,16311000-8 Kosačky trávnikov „Nákup strojného vybavenia“,   20.04.2020 26,00