Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Pre rok:

Verejné obstarávanie

CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (v €)
71632000-7,71632100-8,50531200-8,34913000-0 Rámcová zmluva o dielo  (pdf / 1.4 MB) 07.07.2020 -