Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
PP-203-009 záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
30. 8. 2023 260,00
PP-2023-007 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
1. 7. 2023 260,00
PP-2023-008 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
26. 6. 2023 260,00
PP-2023-006 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
1. 6. 2023 260,00
PP-2023-005 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. 5. 2023 260,00
PP-2023-004 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: 1/5750333968/2020-2023 zo dňa
3. 4. 2023 260,00
PP-2023-007 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
1. 3. 2023 260,00
PP-2023-002 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
1. 2. 2023 260,00
PP-2023-001 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
4. 1. 2023 260,00
Začiatok  Späť
9
9
Ďalej  Koniec