Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
Fa-2023-145 Upratovanie a čistiace práce za 08/2023  
Cleanlux, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 03.10.
4. 9. 2023 828,00
Fa-2023-164 Upratovanie a čistiace práce za 09/2023  
Cleanlux, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 9/2023
4. 10. 2023 828,00
0-2023-023 Umývanie okien  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
21. 7. 2023 0,00
Fa-2023-009 Upratovacie a čistiace práce za 1/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
1. 2. 2023 828,00
Fa-2023-028 Upratovacie a čistiace práce za 2/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 3. 10.
1. 3. 2023 828,00
Fa-2023-045 Upratovacie a čistiace práce za 3/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 03.10.
3. 4. 2023 828,00
Fa-2023-066 Upratovacie a čistiace práce za 4/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
2. 5. 2023 828,00
Fa-2023-088 Upratovacie a čistiace práce za 5/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 03.10.
31. 5. 2023 828,00
Fa-2023-104 Upratovacie a čistiace práce za 6/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 3. 10.
4. 7. 2023 828,00
Fa-2023-124 Upratovacie a čistiace práce za 7/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 03.10.
1. 8. 2023 828,00
Fa-2023-074 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
Objednávka: 0-2023-010 zo dňa 14.4.2023
10. 5. 2023 1 968,00
Fa-2023-177 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: O-2031-030
18. 10. 2023 4 086,00
Fa-2023-177 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: 0-2023-030
17. 8. 2023 4 086,00
Fa-203-178 Mobilná inv. jednotka s príslušenstvom  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: 0-2023-038 zo dňa 28.09.2023
18. 10. 2023 3 540,00
Fa-2023-063 PHM za 2/2023 a 3/2023  
CSČ SAV, THS
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
26. 4. 2023 65,68
Fa-2023-084 PHM za 4/2023  
CSČ SAV, THS
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Zmluva: interná platba zo dňa 27.9.202
19. 5. 2023 28,00
Fa-2023-107 PHM za 5/2023  
CSČ SAV, THS
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Zmluva: interná platba zo dňa 27.9.202
26. 6. 2023 29,84
Fa-2023-141 PHM za 6-7/2023  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Zmluva: interná platba zo dňa 27. 09.
28. 8. 2023 60,48
Fa-2023-184 PHM za 8-9/2023  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Zmluva: interná platba zo dňa 27. 09.
23. 10. 2023 60,20
Fa-2023-169 hosting  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
9. 10. 2023 288,00
Fa-2023-170 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Objednávka: 0-2023-039
9. 10. 2023 840,00
Fa-2023-162 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Objednávka: 0-2023-033 zo dňa 28.8.2023
28. 9. 2023 840,00
05-23/80 el. energia a voda 01/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24. 2. 2023 52,05
09-23/80 el. energia a voda 02/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24. 3. 2023 43,32
14-23/80 el. energia a voda 03/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 4. 2023 45,65
20-23/80 el. energia a voda 04/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
31. 5. 2023 39,88
23-23/80 el. energia a voda 05/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
30. 6. 2023 35,87
25-23/80 el. energia a voda 06/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 7. 2023 32,89
27-23/80 el. energia a voda 07/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 8. 2023 41,29
29-23/80 el. energia a voda 08/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
22. 9. 2023 28,25
Začiatok  Späť
2
9
Ďalej  Koniec