Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
37-23/80 klimatizácie 4 ks  
ACEA s. r. o.
Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava
Objednávka: 08-23-Obj/80
15. 11. 2023 4 862,00
38-23/80 klimatizácie 4 ks  
ACEA s. r. o.
Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava
Objednávka: 08-23-Obj/80
15. 11. 2023 4 862,00
Fa-2023-177 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: O-2031-030
18. 10. 2023 4 086,00
Fa-2023-177 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: 0-2023-030
17. 8. 2023 4 086,00
Fa-203-178 Mobilná inv. jednotka s príslušenstvom  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Objednávka: 0-2023-038 zo dňa 28.09.2023
18. 10. 2023 3 540,00
FA-2023-015 Vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
10. 2. 2023 3 447,48
Fa-2023-005 Vyúčtovacia faktúra za obdobie 12/2022  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
13. 1. 2023 2 641,80
Fa-2023-181 Dodávka zemného plynu 10/2023  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2023-20
23. 10. 2023 2 133,00
Fa-2023-143 Dodávka zemného plynu 1.8.2023-31.8.2023  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV zo
4. 9. 2023 1 997,00
Fa-2023-125 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
1. 8. 2023 1 997,00
Fa-2023-105 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
4. 7. 2023 1 997,00
Fa-2023-089 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
1. 6. 2023 1 997,00
Fa-2023-067 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
2. 5. 2023 1 997,00
Fa-2023-042 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: 239/2022/CSČSAV zo dňa 29.9.20
3. 4. 2023 1 997,00
Fa-2023-027 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
1. 3. 2023 1 997,00
Fa-2023-010 Zemný plyn za obdobie 1.1.2023 - 28. 2. 2023  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
1. 2. 2023 1 997,00
Fa-2023-074 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
Objednávka: 0-2023-010 zo dňa 14.4.2023
10. 5. 2023 1 968,00
Fa-2023-151 Preplatok za plyn  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV zo
12. 9. 2023 1 822,20
FA-2023-017 Vývojové práce pre redakčné a webové systémy Beliany  
iMprove GROUP, s. r. o.
Idanská 39, 040 11 Košice
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 04.05.
14. 2. 2023 1 680,00
Fa-2023-034 Vývojové práce pre redakčné a webové systémy Beliany  
iMprove GROUP, s. r. o.
Idanská 39, 040 11 Košice
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 04.05.
9. 3. 2023 1 653,75
Fa-2023-168 Tonery  
interNETmania SK, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objednávka: 0-2023-042
9. 10. 2023 1 523,52
FA-2023-043 Vývojové práce pre redakčné a webové systémy Beliany  
iMprove GROUP, s. r. o.
Idanská 39, 040 11 Košice
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 04.05.
3. 4. 2023 1 172,50
Fa-2023-194 sušenie stien po zatečení, odstránenie plesní  
TGV Klima Slovakia s r. o. ; Drystar- Sušnie, temperácia, sanácie
Stará Ivanská cesta 1/c, 821 04 Bratislava
Objednávka: 0-2023-043
27. 10. 2023 1 165,00
Fa-2023-123 čistenie solárnych panelov  
La roca s. r. o.
Marhuľová 5803/24,900301 Senec
30. 7. 2023 1 012,80
Fa-2023-069 montáž a servis žalúzií  
VKV ADVERT spol. s r. o.
Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava
Objednávka: 0-2023-011
3. 5. 2023 997,71
Fa-2023-019 odvoz odpadu  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zmluva: rozhodnutie č. 4/23/001645-36/
15. 2. 2023 862,68
Fa-2023-170 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Objednávka: 0-2023-039
9. 10. 2023 840,00
Fa-2023-162 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Objednávka: 0-2023-033 zo dňa 28.8.2023
28. 9. 2023 840,00
Fa-2023-087 poistenie - budova  
Generali poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 39/2015 zo dňa 30.5.
26. 5. 2023 839,61
Fa-2023-062 nákup prenosného počítača  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Zmluva: zmluva č. Z202212302_Z zo dňa
25. 4. 2023 836,40
Začiatok  Späť
1
9
Ďalej  Koniec