Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
0-2023-009 servisné práce na el . zariadení  
EMART SK s. r. o.
P. O. BOX 179, 831 02 Bratislava
13. 4. 2023 306,00
0-2023-018 Predplatné časopisu Geografia  
EPL s. r. o.
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava
12. 6. 2023 15,00
0-2023-023 Umývanie okien  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
21. 7. 2023 0,00
0-2023-028 Výmena vodovodných ventilov  
Voznica Ľuboš Staveko
Záhorácka 375, 900 61 Gajary
31. 7. 2023 700,00
01-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 11/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 8,54
02-23/80 hlasové hovory 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 25,72
03-23/80 el. energia a voda 11-12/2022  
csČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
23. 1. 2023 80,65
04-23/80 hlasové hovory 01/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
22. 2. 2023 24,09
05-23/80 el. energia a voda 01/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24. 2. 2023 52,05
06-23/80 PTCO, B.O.P. 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
28. 2. 2023 8,36
07-23/80 oprava dverí  
Termo KOntrol. s. r. o.
Majoránková 1293/32, Most pri Bratislave/Studené
IČO: 52114872
13. 3. 2023 245,81
08-23/80 PTCO, B.O.P. 2/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
15. 3. 2023 8,36
09-23/80 el. energia a voda 02/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24. 3. 2023 43,32
10-23/80 kancelárske vybavenie  
Alza.sk. s. r. o.
Sliačska 1/D, Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 2-23-Obj/80
28. 3. 2023 338,23
11-23/80 počítač  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 03-23-Obj/80
29. 3. 2023 414,00
12-23/80 lekárnička  
B2B partner
Šulelkova 2, Bratislava
Objednávka: 04-23-Obj/80
29. 3. 2023 82,80
13-23/80 hlasové hovory 02/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
29. 3. 2023 24,56
14-23/80 el. energia a voda 03/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 4. 2023 45,65
15-23/80 hlasové hovory 03/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
5. 5. 2023 26,33
16-23/80 PTCO, B.O.P. 3/2023, PHM 1.Q 2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
10. 5. 2023 42,68
17-23/80 hlasové hovory 04/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
16. 5. 2023 24,60
18-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 4/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
19. 5. 2023 17,68
19-23/80 tonery  
Ledum Kamara SK
Zámocká 30, Bratislava
IČO: 48158836
29. 5. 2023 89,72
20-23/80 el. energia a voda 04/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
31. 5. 2023 39,88
21-23/80 hlasové hovory 05/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
8. 6. 2023 26,15
22-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 5/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
21. 6. 2023 19,11
22823/80 PTCO, B.O.P., PHM 6-7/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
25. 8. 2023 38,32
23-23/80 el. energia a voda 05/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
30. 6. 2023 35,87
24-23/80 hlasové hovory 06/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24. 7. 2023 28,51
25-23/80 el. energia a voda 06/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 7. 2023 32,89
Začiatok  Späť
1
9
Ďalej  Koniec