Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
Fa-2023-005 Vyúčtovacia faktúra za obdobie 12/2022  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
13. 1. 2023 2 641,80
Fa-2023-010 Zemný plyn za obdobie 1.1.2023 - 28. 2. 2023  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
1. 2. 2023 1 997,00
Fa-2023-009 Upratovacie a čistiace práce za 1/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
1. 2. 2023 828,00
Fa-2023-003 Nedoplatok za dodávku el. energie  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva, 1/ 5750333968/2020-202
11. 1. 2023 284,25
PP-2023-002 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
1. 2. 2023 260,00
PP-2023-001 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
4. 1. 2023 260,00
Fa-2023-002 Telefónny účet  
SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 022BA2012JG zo dňa 2
9. 1. 2023 84,50
03-23/80 el. energia a voda 11-12/2022  
csČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
23. 1. 2023 80,65
Fa-2023-001 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14.06.
4. 1. 2023 72,97
Fa-2023-008 Poštovné úverované  
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zmluva: zmluva č. 34/2022/PkZak-ORaP z
19. 1. 2023 62,75
Fa-2023-006 Servis brány  
Kristl s. r. o.
Prídavkova 49, 841 06 Bratislava
Objednávka: 0-2022-054 zo dňa 22.12.2022
19. 1. 2023 50,00
02-23/80 hlasové hovory 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 25,72
01-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 8,54
Fa-2023-004 fotovoltaika, prevádzkovanie systému a systémové služby  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 2021-32-2488 zo dňa
12. 1. 2023 7,76
Fa-2023-007 vodné, stočné, zrážky - vyúčtovacia faktúra  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.6.2
19. 1. 2023 -31,25