Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
461518003 Záloha na energie - 1-3/2019  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
05.02.2019 90 000,00
461519007 Preddavok na energie za 4/2019  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
10.04.2019 75 000,00
461518002 Vyúčtovanie EE + voda 11-12/2018  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
05.02.2019 52 677,45
9030125626 * 101-19-obj lepenka 2,5mm 550AR  
Papyrus Bohemia s.r.o.
K Hrušovu 4/292. Praha 10, ČR
28.05.2019 40 930,00
120190219 nájom strojov 2,3,4  
Grafitec slovakia group
Račianska 190, BA
Zmluva: 05122017
20.02.2019 12 960,00
408119153 Architektonické štúdie na rekonštrukčné práce v budove na Klemensovej 19 v Bratislave  
Ing. arch. Ladislav Slabey
Pútnická 18, 841 06 Bratislava
IČO: 0500AA
04.06.2019 10 000,00
401519046 Vyúčtovanie EE 1Q/ 2019 - ZA  
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
23.04.2019 8 889,03
180200324701 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 1/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
08.02.2019 6 868,00
4204803019 Odber zemného plynu - preddavok 1/2019  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
16.01.2019 6 868,00
611910002 predaj publikácií v zmysle komisionárskej zmluvy  
Historický ústav SAV
Klemensova 19, BA
Zmluva: koncesionárska zmluva 1/2018
13.06.2019 6 425,55
401519070 Catering pre účastníkov workshopu PRACE SEASONAL SCHOOL ON BIOINFORMATICS 2018  
Koníček gastroslužby, s.r.o.
Jesenského 8,902 01 Pezinok
IČO: 35943980
04.06.2019 6 053,00
180190243613 Preddavok (plyn) 03/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
22.03.2019 5 615,00
4207700058 Preddavok (plyn) 03/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
08.03.2019 5 615,00
431519007 PRACE - Kick off Meeting, pracovná večera  
Pivovar Patrónka s.r.o.
Zámocká 3, 841 01 Bratislava
IČO: 48272566
23.04.2019 5 600,00
408119012 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
14.01.2019 5 186,56
190001 * 93-19-obj graf.sprac a fotografie mestké práva TT  
Aphtoto Pavol Mikulášek PhDr
Gabčíkova 2, BA
30.04.2019 5 000,00
401519087 Stravné poukážky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
27.06.2019 4 848,48
4204803019 Odber zemného plynu - preddavok 2/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
06.02.2019 4 615,00
401519059 Oprava chladiaceho stroja  
M. F.TEAM, spol. s.r.o.
Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava
IČO: 17335281
17.05.2019 4 607,52
8402512754 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za 3/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: 91056002942
11.04.2019 4 513,13
401519022 Stravné lístky - EDENRED  
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
27.02.2019 4 475,52
438119001 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
07.01.2019 4 443,72
2019047 * 26-19-obj výmena zabezpečovania ústredne; detektory, konfigurácia, DS7608;  
Insomnium, s.r.o.
Mlynské Nivy 54, BA
13.05.2019 4 191,81
1442/2019 Miestny poplatok za komunálne odpady za r. 2019  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00312983
Zmluva: VZN č. 72/2018
07.05.2019 4 118,40
438119004 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
04.02.2019 3 952,15
461519013 Vyúčtovanie EE + voda 05/2019  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
02.07.2019 3 873,18
438119005 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
04.03.2019 3 782,83
2/2019 Stočné 1.4.2018-31.12.2018  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Zmluva: 36/2010
16.01.2019 3 672,06
162019 Výroba a montá podesty v pivničných priestoroch KC Smolenice  
Karol Jurkas WOODTECH
Komenského 104, 919 04 Smolenice
IČO: 43766056
Objednávka: 108/A/2019
11.04.2019 3 353,69
8414656941 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 4/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815
Zmluva: 91056002942
13.05.2019 3 195,38
180000124631 Preddavok (plyn) 04/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
24.04.2019 3 028,00
52016 Potraviny(Smolenice)  
COOP Jednota, SD
Trojičné nám.9,OD Jednota Trnava 918 42
IČO: 00168921
Objednávka: 292,307,330,337,360/2019
30.06.2019 2 854,15
190073 * obj 77-19 CTP platne T310300790MP, 055501, Ifneogum  
Ampla Polygrafia
Kúkoľová 1, BA
13.05.2019 2 649,12
190040 * obj 42-19 CTP platne T310300790MP, 055501, Ifneogum  
Ampla Polygrafia
Kúkoľová 1, BA
21.03.2019 2 649,12
401519069 Prenájom nebytových priestorov  
PriF Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
04.06.2019 2 500,00
438119006 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
01.04.2019 2 499,68
2190331 * 60-19-obj tlačiarenské práce a dosky  
CARABID s.r.o.
Ambroseho 4, BA
01.04.2019 2 461,45
408119086 Počítač Prestigio, monitor a SSD Disk WD  
ARTINIT s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
IČO: 46946853
21.03.2019 2 355,50
2190228 * 34-19-obj tlač. práce a knižné dosky  
Struška Bohumil
Ambroseho 4, BA
28.02.2019 2 246,95
7151171223 Odber elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2019  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: 140259794
03.05.2019 2 223,59

1/29  Ďalej Koniec