Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
461518003 Záloha na energie - 1-3/2019  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
05.02.2019 90 000,00
461519007 Preddavok na energie za 4/2019  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
10.04.2019 75 000,00
461518002 Vyúčtovanie EE + voda 11-12/2018  
CSČ SAV SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
05.02.2019 52 677,45
120190219 nájom strojov 2,3,4  
Grafitec slovakia group
Račianska 190, BA
Zmluva: 05122017
20.02.2019 12 960,00
401519046 Vyúčtovanie EE 1Q/ 2019 - ZA  
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563
23.04.2019 8 889,03
180200324701 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 1/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
08.02.2019 6 868,00
4204803019 Odber zemného plynu - preddavok 1/2019  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
16.01.2019 6 868,00
180190243613 Preddavok (plyn) 03/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
22.03.2019 5 615,00
4207700058 Preddavok (plyn) 03/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
08.03.2019 5 615,00
431519007 PRACE - Kick off Meeting, pracovná večera  
Pivovar Patrónka s.r.o.
Zámocká 3, 841 01 Bratislava
IČO: 48272566
23.04.2019 5 600,00
408119012 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
14.01.2019 5 186,56
4204803019 Odber zemného plynu - preddavok 2/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
06.02.2019 4 615,00
401519022 Stravné lístky - EDENRED  
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
27.02.2019 4 475,52
438119001 Dodávka ÚK + TÚV  
TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 35972254
07.01.2019 4 443,72
2/2019 Stočné 1.4.2018-31.12.2018  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Zmluva: 36/2010
16.01.2019 3 672,06
190040 * obj 42-19 CTP platne T310300790MP, 055501, Ifneogum  
Ampla Polygrafia
Kúkoľová 1, BA
21.03.2019 2 649,12
2190228 * 34-19-obj tlač. práce a knižné dosky  
Struška Bohumil
Ambroseho 4, BA
28.02.2019 2 246,95
II/2109 * 33-19-obj rezanie papiera  
Milan Vlček
Plavecký Štvrtok 342
04.03.2019 2 200,00
8404887084 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 12/2018  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
14.01.2019 2 192,05
8404893634 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 2/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
12.03.2019 2 184,51
14/2019 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Trvalá, obj. č. 5/2019 zo dňa
23.01.2019 2 166,90
408119021 Dodávka plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
11.01.2019 2 163,00
8402489958 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 1/2019  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: 91056002942
12.02.2019 2 032,51
20190659 * obj 67-19 baliaci stroj replay 55 evo  
Technobal - Šaľa, s.r.o.
Priemyslená zóna č. 706, Kráľová nad Váhom
26.03.2019 1 866,00
63/2019 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Trvalá, obj. 26/2019 zo dňa 25
26.03.2019 1 793,94
18/2019 Tonery  
AGEM Computers
Panónska cesta 42, 851 04 Bratislava
IČO: 35692715
Zmluva: obj. č. 5/2019 zo dňa 17.1.201
28.01.2019 1 768,33
19102130 Potraviny  
PIMA,s.r.o.
Pod Sokolice 4,911 01 Trenčín
IČO: 36350036
28.02.2019 1 766,33
52/2019 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Trvalá, obj. 19/2019 zo dňa 4.
11.03.2019 1 723,08
8793931279 dodávka zemného plynu  
SPP
Mlynské nivy 44/C, BA
14.01.2019 1 672,00
28/2019 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 32005551
Zmluva: Trvalá, obj. č. 10/2019 zo dňa
07.02.2019 1 629,84
408119007 Dodávka elektrickej energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
03.01.2019 1 561,14
8160104621 plyn Štefánikova  
SPP
Mlynské nivy 44/a, BA
01.03.2019 1 534,00
01012019 knižné tituly  
Peter uličný
Šoltesovej 8, BA
14.01.2019 1 522,30
3106080769 Preddavok elektrina 3/2019  
ZSE Energia, a.s.
Č
IČO: 36677281
Zmluva: 140259794
08.03.2019 1 500,00
3106080769 Odber elektrickej energie - preddavok 2/2019  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: 140259794
06.02.2019 1 500,00
3106080769 Odber elektrickej energie - preddavok 1/2019  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: 140259794
11.01.2019 1 500,00
59/2019 Redakčná úprava hesiel pre 9. zv. EB  
Ing. Tatiana Šrámková
Kuklovská 1, 841 04 Bratislava
IČO: 47881852
Zmluva: Trvalá, obdobie 1.2.2019 - 28.
21.03.2019 1 400,00
60/2019 Služby digitálneho manažéra  
Ing. Tatiana Šrámková
Kuklovská 1, 841 04 Bratislava
IČO: 47881852
Zmluva: Trvalá, obdobie 23.2.2019 - 22
21.03.2019 1 400,00
61/2019 Služby digitálneho manažéra  
Ing. Tatiana Šrámková
Kuklovská 1, 841 04 Bratislava
IČO: 47881852
Zmluva: Trvalá, obdobie 23.1.2019 - 22
21.03.2019 1 400,00
62/2019 Služby digitálneho manažéra  
Ing. Tatiana Šrámková
Kuklovská 1, 841 04 Bratislava
IČO: 47881852
Zmluva: Trvalá, obdobie 23.12.2019 - 2
21.03.2019 1 400,00

1/13  Ďalej Koniec