Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
03-23/80 el. energia a voda 11-12/2022  
csČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
23. 1. 2023 80,65
02-23/80 hlasové hovory 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 25,72
01-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 12/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
18. 1. 2023 8,54