Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
31-22/80 el. energia a voda 08/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
23. 9. 2022 34,79
30-22/80 PTCO, B.O.P., PHM 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
22. 9. 2022 15,74
29-22/80 PTCO, B.O.P. 07/2022, PHM 2Q/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
24. 8. 2022 35,94
28-22/80 el. energia a voda 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
19. 8. 2022 34,81
27-22/80 hlasové hovory 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
15. 8. 2022 25,09
26-22/80 PTCO, B.O.P. 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 8,54
25-22/80 hlasové hovory 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 26,15
24-22/80 el. energia a voda 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 31,36
Fa-2022-088 Telefónny účet  
SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 022BA2012JG zo dňa 2
4. 7. 2022 133,18
FA-2022-087 hosting  
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 83/2015/VS zo dňa 05
4. 7. 2022 288,00
FA-2022-086 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. 7. 2022 72,97
FA-2022-085 Dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 2/2018 (dodávka plyn
4. 7. 2022 542,00
FA-2022-084 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, spol. s r. o.
Upratovacie a čistiace práce za 6/2022
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 3.10.2
4. 7. 2022 828,00
PP-2022-007 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
1. 7. 2022 260,00
FA-2022-083 Podpora sieťovej infraštruktúry  
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva: zmluva č. 1/2019 zo dňa 19. 1.
28. 6. 2022 420,00
Fa-2022-082 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14. 6.
Poznámka: Dobropis
27. 6. 2022 -1,01
IP-2022-001 Služby spojené s s nastavením programu Softip z titulu prechodu na VVI  
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Zmluva: vnútropodniková faktúra
23. 6. 2022 268,13
408122121 počítače, Lenovo  
Martin Gall - MG COMP
Bratislava
23. 6. 2022 1 684,79
408122120 vodné, stočné  
BVS, a.s.
Prešovská 355, Bratislava
23. 6. 2022 217,00
Fa-2022-081 vodné, stočné, zrážky - vyúčtovacia faktúra  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.6.2
20. 6. 2022 267,94
FA-2022-080 Poštovné úverované  
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zmluva: zmluva č. 34/2022/PkZak-ORaP z
17. 6. 2022 9,60
23-22/80 el. energia a voda 05/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
17. 6. 2022 32,50
458122019 Daňový úrad pokuta - ÚSvL  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
16. 6. 2022 60,00
408122119 poštové služby 04/2022  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
16. 6. 2022 588,65
408122117 co priebežná dokumentácia  
Turan Peter Ing.
Ambroseho 7, Bratislava
16. 6. 2022 159,00
458122018 Daňový úrad pokuta - JÚĽŠ  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
15. 6. 2022 30,00
408122118 Terming vyúčt. 5/2022  
TERMING
Jána Kollára 375/17, 901 01 Malacky
15. 6. 2022 1 682,06
448122003 DaP04-Hl. mesto 5/2022  
Hlavné mesto SR BA
Blagoevova 9, Bratislava
14. 6. 2022 1 205,93
468122004 nastavenie prog. Softip  
SOFTIP
Krasovského 14, Banská Bystrica
13. 6. 2022 268,13
458122017 Daňový úrad pokuta - ÚVSK  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
13. 6. 2022 60,00
Začiatok  Späť
1
10
Ďalej  Koniec