Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
19-23/80 tonery  
Ledum Kamara SK
Zámocká 30, Bratislava
IČO: 48158836
29. 5. 2023 89,72
18-23/80 PTCO, B.O.P., PHM 4/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
19. 5. 2023 17,68
Fa-2023-083 časopis Kultúra slova  
MATICA SLOVENSKÁ
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Objednávka: 0-2023-014 zo dňa 18.5.2023
18. 5. 2023 20,50
Fa-2023-082 vodné, stočné, zrážky  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.6.2
18. 5. 2023 201,40
17-23/80 hlasové hovory 04/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
16. 5. 2023 24,60
Fa-2023-081 Poštovné úverované  
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
15. 5. 2023 10,80
Fa-2023-078 Redaktorské práce  
mamaš s. r. o.
Rezedová 1487/8, 821 01 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 4/2021 zo dňa 4.11.2
15. 5. 2023 720,00
Fa-2023-077 fotovoltaika, prevádzkovanie systému a systémové služby  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 2021-32-2488 zo dňa
15. 5. 2023 51,59
Fa-2023-076 Nedoplatok za dodávku el. energie  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
11. 5. 2023 144,02
Fa-2023-075 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
10. 5. 2023 -1 062,81
Fa-2023-074 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
Objednávka: 0-2023-010 zo dňa 14.4.2023
10. 5. 2023 1 968,00
Fa-2023-073 prevádzka kotolne  
SETING Servis, s. r. o.
Vranovská č. 6, 851 01 Bratislava
10. 5. 2023 120,00
16-23/80 PTCO, B.O.P. 3/2023, PHM 1.Q 2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
10. 5. 2023 42,68
15-23/80 hlasové hovory 03/2023  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
5. 5. 2023 26,33
Fa-2023-072 Telefónny účet  
SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 022BA2012JG zo dňa 2
4. 5. 2023 112,00
Fa-2023-071 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14.06.
4. 5. 2023 72,97
Fa-2023-070 oprava potrubia - stavebné práce  
exmax, s. r. o.
Karpatská 8, 811 05 Bratislava
Objednávka: 0-2023-002 zo dňa 9. 2. 2023
4. 5. 2023 630,00
Fa-2023-069 montáž a servis žalúzií  
VKV ADVERT spol. s r. o.
Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava
Objednávka: 0-2023-011
3. 5. 2023 997,71
PP-2023-005 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. 5. 2023 260,00
Fa-2023-068 servisné práce na el . zariadení  
EMART SK s. r. o.
P. O. BOX 179, 831 02 Bratislava
2. 5. 2023 306,00
Fa-2023-067 dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do
2. 5. 2023 1 997,00
Fa-2023-066 Upratovacie a čistiace práce za 4/2023  
CLEANLUX, spol. s. r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
2. 5. 2023 828,00
Fa-2023-065 Vývojové práce pre redakčné a webové systémy Beliany  
iMprove GROUP, s. r. o.
Idanská 39, 040 11 Košice
2. 5. 2023 78,75
14-23/80 el. energia a voda 03/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 4. 2023 45,65
Fa-2023-064 Kniha  
Jana Sotáková - Artbooks
Anenská 3, 811 05 Bratislava
27. 4. 2023 53,50
Fa-2023-063 PHM za 2/2023 a 3/2023  
CSČ SAV, THS
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
26. 4. 2023 65,68
Fa-2023-062 nákup prenosného počítača  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Zmluva: zmluva č. Z202212302_Z zo dňa
25. 4. 2023 836,40
Fa-2023-061 Podpora sieťovej infraštruktúry 2/2023  
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
24. 4. 2023 420,00
Fa-2023-060 Podpora sieťovej infraštruktúry 3/2023  
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
24. 4. 2023 420,00
Fa-2023-058 vodné, stočné, zrážky  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.6.2
19. 4. 2023 201,40
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec