Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
01-21-Obj/80 stravné lístky 1/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
7. 1. 2021 253,50
01-21-Obj/SUZ SAV dezanol rozprašovač  
Žilinská prvá obchodná, s.r.o.
Pri Rajčianke 37 010 01 Žilina
IČO: 36381730
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
11. 1. 2021 173,88
02-21-Obj/80 maľovanie  
Vladimír Kern
Gercenova 17, Bratislava
IČO: 11799951
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
7. 1. 2021 470,00
02-21-Obj/SUZ SAV respirátory KN 95/FFP2  
JFK Distribution s.r.o.
Gorazdova 12 949 01 Nitra
IČO: 44716931
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
15. 1. 2021 300,00
03-21-Obj/80 stravné lístky 02/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
2. 2. 2021 393,90
03-21-Obj/SUZ SAV autobatéria, pneumatiky  
Roman Ďuračka - Autocentrum
Modranská 850/61, 900 81 Šenkvice
IČO: 45627801
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
18. 1. 2021 240,01
04-21-Obj/80 stolárske práce  
Stolárstvo-Martin Toráč
Uľanská cesta 5473-3, Banská Bystrica
IČO: 50978594
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
3. 2. 2021 120,00
04-21-Obj/SUZ SAV odb. prehliadka plyn.zariadenia  
Robert Bosch, spol.s.r.o.
Ambrušova 4 821 04 Bratislava
IČO: 31355579
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
3. 2. 2021 1 278,29
05-21-Obj/80 maliarské práce - opravy po zatečení  
Peter Matejovič - maliar
Mraziarenská 3, Bratislava
IČO: 34721835
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
3. 2. 2021 120,00
05-21-Obj/SUZ SAV hygienický náter vratnica a trafo stanica  
Mário Drobnica
Znievska 3060/8 85106 Bratislava-Petržalka
IČO: 45995389
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
25. 1. 2021 4 763,64
06-21-Obj/80 teplomer s vlhkomerom, 6 ks  
Elso Philips Service, spol. s. r. o.
Vajanského 3, Trenčín
IČO: 31423388
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
24. 2. 2021 115,20
06-21-Obj/SUZ SAV Dezanol, vodorozpustné vrecká  
Žilinská prvá obchodná, s.r.o.
Pri Rajčianke 37 010 01 Žilina
IČO: 36381730
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
26. 1. 2021 203,00
07-21- Obj/ SUZ SAV revízia el. zariadení  
Eugen Lipták
Budovateľská 15, Šaľa 927 01
IČO: 32353201
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
15. 2. 2021 540,38
07-21-Obj/80 stravné lístky 03/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
22. 3. 2021 491,40
08-21-Obj / SUZ SAV Inštal. a konfig do exist. systému  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: Inštal. a konfig do exist. sys
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
5. 3. 2021 1 195,20
08-21-Obj/80 stravné lístky 03/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
6. 4. 2021 471,90
1/2021 Káble a čítačka SMART kariet  
AGEM Computers
Panónska cesta 42, 851 04 Bratislava
IČO: 35692715
Zmluva: objednávka
Podpísal: Zuzana Vargová (poverená vedúca Encyklopedického ústavu)
12. 1. 2021 90,78
1/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: Trvalá, obdobie 1.12.2020-31.1
11. 1. 2021 141,10
10/2021 Videokamery a slúchadlá s mikrofónmi  
AGEM Computers
Panónska cesta 42, 851 04 Bratislava
IČO: 35692715
Zmluva: objednávka
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca Encyklopedického ústavu)
4. 3. 2021 215,40
100-20-Obj/SUZ SAV roštová rampa  
ARES, spol. s r.o.
Športová 5 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
15. 2. 2021 15 400,00
107-20-Obj/SUZ SAV oprava osvetlenia  
Eugen Lipták
Budovateľská 15, Šaľa 927 01
IČO: 32353201
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
11. 1. 2021 1 069,40
11-21-Obj/SUZ SAV oprava trafostanice  
ZSE Energia
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: oprava trafostanice
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
8. 3. 2021 1 565,20
11/2021 Kontrola, čistenie komínov a dymovodov  
Ľudovít Dohorák
Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava
IČO: 40097897
Zmluva: objednávka
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca Encyklopedického ústavu)
10. 3. 2021 60,00
12-21-Obj/SUZ SAV Meranie a diagnostika na transformátore  
Elektro Global Slovakia, s.r.o.
Kolmá 8 851 01 Bratislava
IČO: 35799668
Zmluva: Meranie a diagnostika na trans
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
24. 2. 2021 828,00
12/2021 Respirátory  
Carage, s.r.o.
Černyševského 12, 851 01 Bratislava
IČO: 51703742
Zmluva: objednávka
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
17. 3. 2021 61,70
13/2021 Revízia detektorov plynu v kotolni  
INTRAM, spol. s r.o.
Bočná 92, 821 04 Bratislava
IČO: 17324211
Zmluva: objednávka
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
24. 3. 2021 126,00
14-21-Obj/SUZ SAV Sanačné práce po požiari na transformačnej stanici.  
ELEKTRA-NR, s.r.o.
Nábrežie mládeže 95 949 01 Nitra
IČO: 36548201
Zmluva: Sanačné práce po požiari na tr
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
17. 3. 2021 519,96
14/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
25. 3. 2021 1 944,89
15-21-Obj/SUZ SAV odstránenie závad na TS 0197-000  
ZSE Energia
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: odstránenie závad na TS 0197-0
Podpísal: Igor Trajčík (vedúci org. zložky)
22. 3. 2021 8 953,90
15/2021 Predplatné časopisu Múzeum  
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Zmluva: objednávka
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
5. 3. 2021 11,44
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec