Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
01-19-Obj/80 stravné lístky 01/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
02.01.2019 399,60
01-19-Obj/CSC-VS Kancelárske potreby  
MiHi.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
07.01.2019 142,93
01-19-Obj/THS Seminár "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a legislatívne zmeny od 1.1.2019"  
Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1, 01001 Žilina
IČO: 37097016
Zmluva: 1/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
02.01.2019 110,00
02-19-Obj/CSC-VS Ročné vyučovanie anglického jazyka pre zamestnancov VS SAV  
Cástor Sánchez
Krížna 7, 811 07 Bratislava
07.01.2019 2 400,00
02-19-Obj/THS Oprava rozbitého skla 35x40 - havarijný stav  
Milan Minárik
Hálova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 22642846
Zmluva: 2/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
02.01.2019 51,60
03-19-Obj/CSC-VS Konzultačné služby vzdialeným prístupom k vygenerovaniu účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2018  
Softip, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
10.01.2019 60,00
03-19-Obj/THS Kontrola EPS  
AMIGA bezpečnostné systémy, spol., s.r.o.
Hálova 2, 851 01 Bratislava
IČO: 35689137
Zmluva: 3/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
09.01.2019 270,00
04-19-Obj/CSC-VS Stojan pod monitor  
Alza.sk, s.r.o.
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
17.01.2019 16,90
04-19-Obj/THS Odborná prehliadka a skúška EZS  
RIMI-NABDA, s.r.o.
ul. Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36242039
Zmluva: 4/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
09.01.2019 275,00
05-19-Obj/80 kancelárske potreby  
Ing.Pavol Regina -
Hattalova 12, Bratislava
IČO: 11636653
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
19.03.2019 98,40
05-19-Obj/CSC-VS Kancelárske a hygienické prostriedky  
MiHi.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
28.01.2019 300,00
05-19-Obj/THS Revízia EZS  
Areta PRO, spol. s.r.o.
Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava
IČO: 35819791
Zmluva: 5/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
09.01.2019 180,00
06-19-Obj/80 stravné lístky 04/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
03.04.2019 388,80
06-19-Obj/CSC-VS Stravné poukážky EDENRED  
Edenred Slovakia
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
04.02.2019 4 240,00
06-19-Obj/THS Tonery Lexmark - mzdové oddelenie  
OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO: 36192384
Zmluva: 6/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
18.01.2019 1 080,00
07-19-Obj/80 stravné lístky 05/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
29.04.2019 421,20
07-19-Obj/CSC-VS Wifi router  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
05.02.2019 47,88
07-19-Obj/THS Pásky do štítkovača DYMO na majetok  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
Zmluva: 7/2019
Podpísal: Mária Kapcová (vedúca finančného oddelenia)
21.01.2019 98,64
08-19-Obj/CSC-VS Zverejnenie pracovnej ponuky na webovej stránke  
Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
05.02.2019 82,80
08-19-Obj/THS stravné lístky 02/2019  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 821 09 Bratislava 2
IČO: 00037869
Zmluva: 8/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
28.01.2019 1 023,40
09-19-Obj/80 Archívni časopis - predplatné 2019  
MediaCall, s.r.o.
Špitálska 885/2a, Praha
IČO: 24198013
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
15.05.2019 18,00
09-19-Obj/CSC-VS Kancelárske a hygienické potreby  
MiHi.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
18.02.2019 760,00
09-19-Obj/THS Nákup výpočtovej techniky - PC, tlačiareň, USB  
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7, 82002 Bratislava
IČO: 35785306
Zmluva: 9/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
30.01.2019 1 246,52
1/2019 Objednanie kreditu na portál cre.sk  
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
Zmluva: Obj. č. 1/2019
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
09.01.2019 10,00
10-19-Obj/80 Archívni časopis - 2004-2018  
MediaCall, s.r.o.
Špitálska 885/2a, Praha
IČO: 24198013
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
15.05.2019 300,00
10-19-Obj/CSC-VS Konzultačné služby vzdialeným prístupom  
Softip, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
18.02.2019 50,00
10-19-Obj/THS STK + EK auto BA388FN  
V.G.CARS, s.r.o.
Račianska 76, 83102 Bratislava
IČO: 46221310
Zmluva: 10/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
30.01.2019 293,90
10/2019 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
07.02.2019 0,00
11-19-Obj/80 Vozík GIMI Tris  
Alza.sk
Bottova 7, Bratislava
IČO: 36562939
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
24.05.2019 53,09
11-19-Obj/CSC-VS Sieťová karta  
AGEM Computers
Panónska cesta 3550/42, 851 04 Bratislava
08.03.2019 9,20
11-19-Obj/THS Office Std 2019 SNGL MVL  
exe. a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
Zmluva: 11/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
06.03.2019 67,68
11/2019 Kancelárske potreby  
Lamitec, spol. s r. o.
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Zmluva: Obj. č. 3/2019 zo dňa 10.1.201
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
10.01.2019 0,00
11/2019 Objednanie kreditu na portál cre.sk  
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
08.02.2019 0,00
12-19-Obj/80 stravné lístky 06/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
28.05.2019 392,40
12-19-Obj/CSC-VS Patch panel  
AGEM Computers
Panónska cesta 3550/42, 851 04 Bratislava
13.03.2019 47,42
12-19-Obj/THS Skartátor - 2ks  
Lamitec spol. s.r.o.
Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava
IČO: 35710691
Zmluva: 12/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
07.02.2019 100,20
12/2019 Inštalácia a konfigurácia PC  
HASIA, s.r.o.
Devínska Nová Ves 1350, 841 07 Bratislava
IČO: 35860014
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
08.02.2019 300,00
13-19-Obj/CSC-VS Pracovné stretnutie zamestnancov CSČ SAV - VS v Smoleniciach  
CSČ SAV - Kongresové centrum Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
01.04.2019 750,00
13-19-Obj/THS Stravné lístky 03/2019  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 13/2019
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
18.02.2019 663,00
13/2019 Knihy  
Jana Sotáková - Artbooks
Anenská 3, 811 05 Bratislava
IČO: 50454137
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
01.02.2019 342,00

1/4  Ďalej Koniec