Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
6/2020 Predplatenie kreditu  
Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
Podpísal: Zuzana Vargová (Vedúca organizačnej zložky)
12.02.2020 30,00
02-20-Obj/80 stravné lístky 02/2020  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
05.02.2020 354,90
4/2020 Podanie prihlášky ochrannej známky  
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 30810787
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
30.01.2020 116,00
2/2020 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: objednávka
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
28.01.2020 1 800,00
08-20-Obj/THS Odstránenie havárie  
Ján Orgon
Trnavská 36, 900 01 Modra
IČO: 34674942
Zmluva: 08/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
27.01.2020 752,00
3/2020 Rozšírenie licencie ESET Endpoint Antivirus  
ESET. s.r.o.
Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
24.01.2020 255,32
07-20-Obj/THS Stravné lístky - február 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 7/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
24.01.2020 809,20
06-20-Obj/THS Nákup materiálu a čistiacich prostriedkov  
OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO: 36192384
Zmluva: 6/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
21.01.2020 910,34
05-20-Obj/THS Nákup čistiacich prostriedkov  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
Zmluva: 5/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
21.01.2020 405,60
Obj-006/2020/15-VS Náhradný diel k diskovému úložisku  
Mercateo Slovakia s.r.o.
Ulica Márie1168/14A, 931 01 Šamorín
IČO: 47243015
Podpísal: Michal Kadúc (vedúci organizačnej zložky)
19.01.2020 229,32
04-20-Obj/THS Nákup tonerov  
ARTINIT s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
IČO: 46946853
Zmluva: 4/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
15.01.2020 231,94
Obj-005/2020/15-VS Ubytovanie pre hostí S4S  
HOTEL MAX INN
Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava
IČO: 17329884
Podpísal: Michal Kadúc (vedúci organizačnej zložky)
14.01.2020 495,00
03-20-Obj/VS Balík 5 inzerátov "Credit 5"  
Profesia, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Podpísal: Michal Kadúc (vedúci organizačnej zložky)
14.01.2020 394,80
5/2020 Servis IT  
Hasia, s.r.o.
Devínska Nová Ves 1350, 841 07 Bratislava
IČO: 35860014
Podpísal: Zuzana Vargová (vedúca Encyklopedického ústavu)
10.01.2020 180,00
Obj-001/2020/15-VS Stravné lístky - EDENRED  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Podpísal: Filip Holka (zástupca vedúceho organizačnej zložky)
09.01.2020 5 950,00
03-20-Obj/THS Kontrola EZS po falošných poplachoch  
RIMI-NABDA, s.r.o.
ul. Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36242039
Zmluva: 3/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
08.01.2020 72,00
02-20-Obj/THS Nákup PC techniky + tonery  
ARTINIT s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
IČO: 46946853
Zmluva: 2/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
08.01.2020 1 467,08
Obj-002/2020/15-VS Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2020  
PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
IČO: 51108178
Podpísal: Filip Holka (zástupca vedúceho organizačnej zložky)
07.01.2020 58,80
02-20-Obj/VS Publikácie edície "Co má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2020  
PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
Podpísal: Michal Kadúc (Vedúci organizačnej zložky)
07.01.2020 58,80
01-20-Obj/VS stravné poukážky  
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava
Podpísal: Michal Kadúc (vedúci organizačnej zložky)
07.01.2020 5 950,00
01-20-Obj/THS Pásky do štítkovača DYMO na majetok  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
Zmluva: 01/2020
Podpísal: Gabriela Mokráňová (vedúca organizačnej zložky)
07.01.2020 98,64
01-20-Obj-80 stravné lístky 01/2020  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Archívu SAV)
02.01.2020 366,60