Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
03-19-Obj/CSC-VS Konzultačné služby vzdialeným prístupom k vygenerovaniu účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2018  
Softip, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
10.01.2019 60,00
02-19-Obj/CSC-VS Ročné vyučovanie anglického jazyka pre zamestnancov VS SAV  
Cástor Sánchez
Krížna 7, 811 07 Bratislava
07.01.2019 2 400,00
01-19-Obj/CSC-VS Kancelárske potreby  
MiHi.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
07.01.2019 142,93
01-19-Obj/80 stravné lístky 01/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (vedúca Ústredného archívu SAV)
02.01.2019 399,60