Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
120190614 najom strojov  
Grafitec slovakia group s.r.o.
Račianska 190, BA
22.05.2019 12 960,00
190719 * 145-19-Obj oprva riaddiacej jednotky  
Mind.ing.s.r.o.
Medzilaborecká 17, BA
19.07.2019 420,00