Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
ZM-CZ-07 Úhrad zmieru  
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré mesto
Konventná 11, 811 03 Bratislava
IČO: 42267277
04.04.2018 26 964,68
ZM-CZ-07 Úhrada nájomného za pozemok Konventná  
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré mesto
Konventná 11, 811 03 Bratislava
IČO: 42267277
04.04.2018 852,17
ZM-04-2018 Vzdelávací seminár - 2 osoby  
EDOS-SMART, s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO: 50288334
13.03.2018 128,00
ZM-CZ-07 Úhrada nájomného za pozemok Konventná-doplatok za 022018  
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré mesto
Konventná 11, 811 03 Bratislava
IČO: 42267277
12.03.2018 381,17
ZM-03-2018 Odvod za občanov so ZP r.2017  
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava
23.02.2018 1 078,00
ZM-02-2018 Vzdelávací seminár  
EDOS-SMART, s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO: 50288334
05.02.2018 256,00
ZM-CZ-07 Úhrada nájomného za pozemok Konventná  
Evanjelický farský úrad
Konventná 11, 811 03 Bratislava
25.01.2018 471,00
1/2018 Koncesionárske poplatky r. 2018  
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47232480
16.01.2018 222,96