Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
440921003 zmluva č. 4/21/011377-36 komunálny odpad 2-4 Q 2021  
Hlavné mesto SR BA
Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava
IČO: 00603481
Zmluva: komunálny odpad 2-4 Q 2021
26. 4. 2021 2 199,79
400921073 zmluva č. 6503001840 preddavok plyn 04 / 2021  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: preddavok plyn 04 / 2021
21. 4. 2021 52 229,00
400921072 zmluva č. TS180641RB oprava kamerového systému  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: oprava kamerového systému
19. 4. 2021 268,73
400921071 zmluva č. PZ002000265878_001 vodné stočné a zrážková voda 03 /2021  
BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: vodné stočné a zrážková voda
16. 4. 2021 9 167,71
400921070 zmluva č. PZ002000265878_001 vodné ,stočné 03 /2021  
BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: vodné ,stočné 03 /2021
16. 4. 2021 5 118,53
400921068 zmluva č. 6410011973 vyúčtovanie EE 03/2021  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: vyúčtovanie EE 03/2021
12. 4. 2021 -12 257,65
400921067 zmluva č. 1010741400 mobilné telefóny 03 /2021  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: mobilné telefóny 03 /2021
12. 4. 2021 297,56
400921065 zmluva č. 1045704 SIM mesačný poplatok  
Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14 010 01 Žilina
IČO: 31645976
Zmluva: SIM mesačný poplatok
12. 4. 2021 10,76
400921064 zmluva č. 1010741400 pevné linky 3 / 2021  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: pevné linky 3 / 2021
9. 4. 2021 54,23
400921063 zmluva č. 9106578819 vyúčtovanie plynu 3 /2021  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: vyúčtovanie plynu 3 /2021
9. 4. 2021 32 245,79
400921062 zmluva č. TS180641RB kamerový systém 3 /2021  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: kamerový systém 3 /2021
9. 4. 2021 478,80
400921061 zmluva č. 1112018 BOZP a PO 3 / 2021  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 40252752
Zmluva: BOZP a PO 3 / 2021
7. 4. 2021 200,00
400921058 zmluva č. 6410011973 preddavok EE 4/2021  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: preddavok EE 4/2021
1. 4. 2021 86 000,00
440921002 zmluva č. 2021/058047-003 poplatok za znečistenie ovzdušia 2020  
Ministerstvo vnútra
Pribinova 2 81272 Bratislava
IČO: 00151866
Zmluva: poplatok za znečistenie ovzduš
29. 3. 2021 191,00
400921056 zmluva č. 1045704 stravné poukážky  
Ticket Servis, s.r.o.
Karadžičova 8 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: stravné poukážky
24. 3. 2021 3 993,60
400921055 zmluva č. 6503001840 preddavok plyn 03 / 2021  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: preddavok plyn 03 / 2021
22. 3. 2021 36 407,00
400921050 zmluva č. PZ002000265878_001 vodné stočné, zrážková voda 02/2021  
BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: vodné stočné, zrážková voda 02
17. 3. 2021 7 972,69
400921049 zmluva č. PZ002000265878 vodné stočné, zrážková voda 02/2021  
BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: vodné stočné, zrážková voda 02
17. 3. 2021 4 828,80
400921044 zmluva č. 1010741400 mobilné telefóny 02 /2021  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: mobilné telefóny 02 /2021
12. 3. 2021 295,01
400921045 zmluva č. 1112018 BOZP a PO 02 / 2021  
Trubirohová
Dunajská č.20 811 08 Bratislava
IČO: 40252752
Zmluva: BOZP a PO 02 / 2021
10. 3. 2021 200,00
400921040 zmluva č. 1010741400 pevné linky 2 /2021  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: pevné linky 2 /2021
10. 3. 2021 54,36
400921042 zmluva č. 9106578819 vyúčtovanie plynu 2 /2021  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: vyúčtovanie plynu 2 /2021
8. 3. 2021 50 862,37
400921036 zmluva č. TS18/0641RB kamerový systém 2 /2021  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: kamerový systém 2 /2021
5. 3. 2021 478,80
400921035 zmluva č. TS18/0641RB kamerový systém mimo paušál  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: kamerový systém mimo paušál
5. 3. 2021 415,06
400921033 zmluva č.6410011973 preddavok EE 3 /2021  
ZSE Energia
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: preddavok EE 3 /2021
4. 3. 2021 86 000,00
400921032 zmluva č. 4140000868 kablová TV 01.03. - 31.05.2021  
SATRO s.r.o.
Hodonínska 25 841 03 Bratislava
IČO: 31335161
Zmluva: kablová TV 01.03. - 31.05.2021
3. 3. 2021 96,90
440921001 zmluva č. 8800398144 poplatok RTVS na rok 2021  
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 84545 Bratislava
IČO: 47232480
Zmluva: poplatok RTVS na rok 2021
24. 2. 2021 134,22
400921026 zmluva č. TS18/0641RB servis kamerového systému 1 /2021  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: servis kamerového systému 1 /2
17. 2. 2021 77,93
450921001 zmluva č. 4/21/011377 komunálny odpad 1.splátka 2021  
Hlavné mesto SR BA
Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava
IČO: 00603481
Zmluva: komunálny odpad 1.splátka 2021
15. 2. 2021 733,29
400921014 zmluva č. 9106578819 preddavok EE 2/2021  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: preddavok EE 2/2021
15. 2. 2021 23 970,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec