Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Mgr.
Alexandra
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
PharmDr., PhD., DrSc.
Katarína
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eszter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
PharmDr., PhD., MPH
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zdenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Helena
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mojmír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
Ing.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Hande
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
PharmDr., PhD.
Silvester
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Inna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petronela
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Blanka
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., CSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing.
Štefan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Iveta
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Diana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Silvia
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Drahomír
Vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
doc. RNDr., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
MUDr. RNDr., PhD.
Angelika
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislava
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník

Ústav pre výskum srdca

Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Natália
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tamara
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Karel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr.
Ivona
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc., FIACS
Táňa
Vedúci vedecký pracovník
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Ján
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Narcisa
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 86