Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr.
Lea
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Mgr.
Alexandra
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
PharmDr., PhD., DrSc.
Katarína
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eszter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zdenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD., DrSc.
Ivo
Vedúci vedecký pracovník
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Helena
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Romana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mojmír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Danica
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Dominika
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
PharmDr.
Michaela
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
PharmDr., PhD.
Silvester
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Michal
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Petronela
Vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Blanka
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., CSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing.
Štefan
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Jakub
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Iveta
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Diana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Ima
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr.
Samuel
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Drahomír
Vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
doc. RNDr., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
MUDr. RNDr., PhD.
Angelika
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislava
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr.
Natália
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Barbora
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Tamara
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Karel
Vedecký pracovník
Mgr.
Marek
Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ľudmila
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc., FIACS
Táňa
Vedúci vedecký pracovník
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Ján
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Narcisa
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 94