Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Mgr.
Alexandra
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
PharmDr., PhD., DrSc.
Katarína
Vedúca vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Eszter
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD., MPH
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zdenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr.
Sasan
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mojmír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Silvia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Hande
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
PharmDr., PhD.
Silvester
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD
Inna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Petronela
Vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Blanka
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., CSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Ing.
Štefan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Iveta
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Diana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Drahomír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
doc. RNDr., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
MUDr. RNDr., PhD.
Angelika
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka

Ústav pre výskum srdca

Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Natália
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tamara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Karel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ivona
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc., FIACS
Táňa
Vedúca vedecká pracovníčka
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Ján
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Denisa
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., DrSc.
Narcisa
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 87