Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Tatiana
neuvedený
Ing.
Štefan
neuvedený

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

PharmDr., PhD., DrSc.
Katarína
02/32295731
Mgr., PhD.
Kristína
02/32295733
Mgr.
Barbora
neuvedený
MVDr., DrSc.
Štefan
02/59410663
Mgr.
Pavol
02/32295744 kl.2744
Mgr., PhD.
Eszter
02/32295733
 
Leona
neuvedený
Mgr., PhD.
Stanislava
02/3229 5723
 
Monika
02/32295703
 
Monika
neuvedený
PharmDr., PhD., MPH
František
neuvedený
RNDr., CSc.
Michal
02/32295705
 
Viera
neuvedený
 
Michal
neuvedený
RNDr., PhD.
Zdenka
02/32295714
Mgr., PhD.
Vladimír
02/32295723
Mgr., PhD.
Zuzana
02/32295708
RNDr., PhD.
Ľubica
02/32295 kl.2711
Mgr., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr.
Milica
neuvedený
 
Janka
neuvedený
 
Štefan
02/32295702
RNDr., PhD., DrSc.
Ivo
02/32295719
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Helena
02/32295724
PharmDr.
Sasan
neuvedený
RNDr., PhD.
Vladimír
02/59410677
MVDr., PhD.
Romana
02/32295743
RNDr., PhD.
Lucia
02/32295721
RNDr., PhD.
Zuzana
neuvedený
 
Ľudmila
02/32295722
 
Ľudmila
neuvedený
Ing.
Marek
02/3229 5744 kl.2744
RNDr., PhD.
Jana
02/32295711
 
Daniela
033/5547165
 
Žaneta
neuvedený
RNDr., PhD.
Mojmír
02/32295718
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/32295709
Ing.
Danica
02/59410680
Mgr.
Dominika
neuvedený
Ing., PhD.
Silvia
02/32295732
Ing.
Tatiana
neuvedený
Ing.
Lucia
neuvedený
 
Jozef
neuvedený
MVDr.
Peter
neuvedený
Ing.
Ivan
0917570993
 
Júlia
02/32295715
PharmDr., PhD.
Silvester
02/32295730
Ing.
Peter
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
02/32295720
Mgr., PhD
Inna
neuvedený
Mgr., PhD.
Petronela
02/32295710
 
Eva
neuvedený
 
Monika
02/59410663
 
Zuzana
02/32295727
 
Zuzana
neuvedený
 
Alena
02/32295704
Bc.
Eva
02/32295701
Ing., DrSc.
Ladislav
02/32295706
Ing., PhD.
Marta
02/32295712
Mgr., PhD.
Peter
02/32295744
Ing., CSc.
Milan
02/59410668
Ing.
Blanka
0232295743
Ing., CSc.
Karol
033/5547165
Doc. RNDr., CSc.
Eduard
02/32295717
 
Jana
02/59410665
 
Monika
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
02/32295707
 
Katarína
02/59410677
 
Katarína
neuvedený
 
Dana
02/59410664
 
Dana
neuvedený
Mgr.
Alexandra
02/32295743

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

MSc.
Basak Gunes
neuvedený
 
Vladimír
02/3229 6011
RNDr., PhD.
Peter
neuvedený
MVDr., PhD.
Andrej
02/32296041
Ing.
Štefan
02/32296085
Mgr., PhD.
Andrea
02/32296025
RNDr., DrSc.
Iveta
02/32296013
 
Tatiana
02/32295403
Mgr.
Jana
02/3229 5001
 
Branislava
02/32296043
MSc.
Aybuke
02/3229 6045
 
Ivan
02/3229 6011
Mgr.
Katarína
02/3229 6017
RNDr., PhD.
Diana
02/32296051
RNDr., PhD.
Martina
02/32296092
RNDr., PhD.
Barbora
02/ 32296016
RNDr., PhD.
Soňa
02/32296014
Mgr.
Veronika
02/3229 6025
Bc.
Jakub
02/3229 6017
Mgr., PhD.
Zuzana
02/32296051
MUDr., CSc.
Fedor
02/32296016
doc. MUDr., PhD
Pavol
02/ 5935 7249
RNDr., PhD.
Jana
02/32296051
RNDr., PhD.
Jana
02/32296019
Mgr., PhD.
Michal
02/32296045
Ing.
Jozef
02/32296041
Mgr.
Adam
02/3229 6022
Ing., PhD.
Miroslava
02/32296064
MUDr., CSc.
Ján
neuvedený
Doc.MUDr., CSc.
Ján
neuvedený
RNDr., PhD.
Silvia
neuvedený
Mgr.
Silvia
02/32296050
Mgr., PhD.
Miroslava
02/32296050
 
Katarína
02/3229 6098
Mgr., PhD.
Martin
02/32296023
Mgr., PhD.
Andrea
02/3229 6045
Mgr., PhD.
Drahomír
02/ 32296023
Mgr.
Marián
neuvedený
Mgr., PhD.
Milan
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Oľga
02/3229 6020, 02/ 3229 5001
 
Jana
02/32296043
RNDr., PhD.
Zuzana
0904171690
MUDr. RNDr., PhD.
Angelika
02/32296043
MUDr., PhD.
Igor
02/ 3229 6018
Mgr., PhD.
Rastislav
02/ 32296022
Mgr.art.
Maroš
neuvedený
 
Katarína
02/32296030
doc. MUDr., CSc.
Jozef
02/32296044
Prof. MUDr., PhD.
Peter
neuvedený
 
Gabriel
neuvedený
 
Alžbeta
neuvedený
RNDr., PhD.
Stanislava
02/32296019
Mgr., PhD.
Anna
02/32296044

Ústav pre výskum srdca

Mgr., PhD.
Katarína
02/ 3229 5418
Mgr., PhD.
Natália
02/ 3229 5429
RNDr., DrSc.
Miroslav
02/ 3229 5404
doc. RNDr., PhD.
Monika
02/ 3229 5427
Mgr.
Ulrika
02/ 3229 5436
prof., PharmDr., PhD.
Adriana
neuvedený
RNDr., PhD.
Tamara
02/ 3229 5419
Mgr., PhD
Veronika
02/ 3229 5435
Mgr., PhD.
Kristína
02/ 3229 5425
Ing., PhD.
Miroslav
02/ 3229 5428
Mgr.
Mária
02/ 3229 5401
 
Iveta
02/ 3229 5424
Ing., PhD.
Karel
02/ 3229 5416
 
Gizela
02/ 3229 5515
Mgr., PhD.
Magdaléna
02/ 3229 5429
Mgr., PhD.
Barbora
02/ 3229 5422
Mgr., PhD.
Ivana
02/ 3229 5429
Mgr., PhD.
Lucia
02/ 3229 5435
 
Adela
02/ 3229 5412
Ing.
Daria
02/ 3229 5414
Mgr.
Ivona
02/ 3229 5412
RNDr., PhD.
Branislav
02/ 3229 5422
 
Ľubica
neuvedený
 
Lucia
02/ 3229 5402
Mgr.
Adriana
02/ 3229 5414
 
Jaroslav
02/ 3229 5408
Mgr.
Patrícia
02/ 3229 5414
Ing.
Viktória
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5415
doc. PharmDr., PhD.
Tomáš
02/ 3229 5917
MUDr., DrSc., FIACS
Táňa
02/ 3229 2430
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Ján
02/ 3229 5421
Mgr.
Jakub
02/ 3229 5436
Mgr., PhD.
Barbora
neuvedený
RNDr., PhD.
Matúš
02/ 3229 5418
RNDr., PhD.
Barbara
02/ 3229 5419
Mgr.
Denisa
02/ 3229 5412
RNDr., DrSc.
Narcisa
02/ 3229 5423
RNDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5415
RNDr., CSc.
Norbert
02/ 3229 5413
 
Miroslava
02/ 3229 5412

Aktualizuje: