Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ÁCSOVÁ, Aneta** - HOJEROVÁ, Jarmila - HERGESELL, Kristýna - HIDEG, Éva - CSEPREGI, Kristóf - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - MARTINIAKOVÁ, Silvia. Antioxidant and Anti-Pollution Effect of Naturally Occurring Carotenoids Astaxanthin and Crocin for Human Skin Protection. In ChemistrySelect, 2022, vol. 7, no. 28, e202201595. (2021: 2.307 - IF, Q3 - JCR, 0.407 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/slct.202201595 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADCA
 • ADAMEOVÁ, Adriana - HORVÁTH, Csaba - ABDUL-GHANI, Safa - VARGA, Zoltan V. - SULEIMAN, Saadeh - DHALLA, Naranjan S. Interplay of Oxidative Stress and Necrosis-like Cell Death in Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury: A Focus on Necroptosis. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 127. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010127 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HU, Yanhong - LEI, Hongtao - ZHANG, Sai - MA, Jiabao - KANG, Soyeon - WAN, Liangqin - LI, Fanghe - ZHANG, Fan - SUN, Tianshi - ZHANG, Chujun - LI, Weihong. Panax notoginseng Saponins Protect Brain Microvascular Endothelial Cells against Oxygen-Glucose Deprivation/Resupply-Induced Necroptosis via Suppression of RIP1-RIP3-MLKL Signaling Pathway. In NEUROCHEMICAL RESEARCH, 2022, vol., no., pp. ISSN 0364-3190. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11064-022-03675-0., Registrované v: WOS
  [1.1] MA, Xiao-Hui - LIU, Jiang-Han-Zi - LIU, Chun-Yu - SUN, Wan-Yang - DUAN, Wen-Jun - WANG, Guan - KURIHARA, Hiroshi - HE, Rong-Rong - LI, Yi-Fang - CHEN, Yang - SHANG, Hongcai. ALOX15-launched PUFA-phospholipids peroxidation increases the susceptibility of ferroptosis in ischemia-induced myocardial damage. In SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY, 2022, vol. 7, no. 1, pp. ISSN 2095-9907. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41392-022-01090-z., Registrované v: WOS
  [1.1] NASEROLESLAMI, Maryam - SHARIFI, Masoomeh - NIRI, Neda Mousavi - ABOUTALEB, Nahid. Simvastatin-loaded nano-niosomes efficiently downregulates the MAPK-NF-kappa B pathway during the acute phase of myocardial ischemia-reperfusion injury. In MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2022, vol., no., pp. ISSN 0301-4851. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11033-022-07891-3., Registrované v: WOS
  [1.2] QVIT, Nir - LIN, Amanda J. - ELEZABY, Aly - OSTBERG, Nicolai P. - CAMPOS, Juliane C. - FERREIRA, Julio C.B. - MOCHLY-ROSEN, Daria. A Selective Inhibitor of Cardiac Troponin I Phosphorylation by Delta Protein Kinase C (δPKC) as a Treatment for Ischemia-Reperfusion Injury. In Pharmaceuticals, 2022-03-01, 15, 3, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph15030271., Registrované v: SCOPUS
 • ADAMEOVÁ, Adriana. RIP3 mediates necroptosis and non-necroptotic inflammatory response: an interesting pharmacological tool for treatment of heart diseases. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 16. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara** - SÝKORA, Matúš - HLIVÁK, Peter - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Mechanisms Underlying Antiarrhythmic Properties of Cardioprotective Agents Impacting Inflammation and Oxidative Stress. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1416. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARAZZATO, Jacopo - BLASI, Federico - GOLINO, Michele - VERDECCHIA, Paolo - ANGELI, Fabio - DE PONTI, Roberto. Hypertension and Arrhythmias: A Clinical Overview of the Pathophysiology-Driven Management of Cardiac Arrhythmias in Hypertensive Patients. In JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DEVELOPMENT AND DISEASE, 2022, vol. 9, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jcdd9040110., Registrované v: WOS
  [1.1] SKIBSKA, Beata - GORACA, Anna - SKIBSKA, Agnieszka - STANCZAK, Andrzej. Effect of Alpha-Lipoic Acid on Rat Ventricles and Atria under LPS-Induced Oxidative Stress. In ANTIOXIDANTS, 2022, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040734., Registrované v: WOS
  [1.1] SOLTANI, Danesh - AZIZI, Bayan - RAHIMI, Roja - TALASAZ, Azita H. - REZAEIZADEH, Hossein - VASHEGHANI-FARAHANI, Ali. Mechanism-based targeting of cardiac arrhythmias by phytochemicals and medicinal herbs: A comprehensive review of preclinical and clinical evidence. In FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE, 2022, vol. 9, no., pp. ISSN 2297-055X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.990063., Registrované v: WOS
  [1.1] WAHL, Carl-Mattheis - SCHMIDT, Constanze - HECKER, Markus - ULLRICH, Nina D. Distress-Mediated Remodeling of Cardiac Connexin-43 in a Novel Cell Model for Arrhythmogenic Heart Diseases. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2022, vol. 23, no. 17, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231710174., Registrované v: WOS
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PAVELKA, Stanislav - RAUCHOVÁ, H. - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Cx43 Signaling Is Enhanced and TGF-β1/SMAD2/3 Suppressed in Response to Cold Acclimation and Modulated by Thyroid Status in Hairless SHR. In Biomedicines, 2022, vol.10, no. 7, art. no. 1707. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1707/htm (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PAVELKA, Stanislav - PRAVENEC, M. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Spontaneously hypertensive rats exhibit enhanced cardiac connexin-43 and reduced pro-fibrotic markers in response to cold acclimation. In Journal of Hypertension, 2022, vol. 40, suppl. 1, p. e226. (2021: 4.776 - IF, Q2 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na internete: https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2022/06001/SPONTANEOUSLY_HYPERTENSIVE_RATS_EXHIBIT_ENHANCED.623.aspx Typ: AEGA
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PAVELKA, Stanislav - RAUCHOVÁ, H. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Impact of increase thermogenesis on cardiac connexin-43 mediated intercellular communication and extracellular matrix in spontaneously hypertensive rats. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Distinct myocardial connexin-43 alteration due to cardiac hypertrophy and atrophy impact the vulnerability of the heart to malignant arrhythmias. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 66. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - KUNŠTEK, Lukáš - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - JAŠOVÁ, Magdaléna - ŠUTÝ, Šimon - FERKO, Miroslav**. Dichloroacetate as a metabolic modulator of heart mitochondrial proteome under conditions of reduced oxygen utilization. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 16348. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9522880/pdf/41598_2022_Article_20696.pdf (VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - JAŠOVÁ, Magdaléna - FERKO, Miroslav. Kardioprotektívna modulácia dichlóracetátom v stave zníženej utilizácie kyslíka: Cielená proteomická analýza signálnych dráh mitochondrií. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biochémia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/kardioprotektivna-modulacia-dichloracetatom-v-stave-znizenej-utilizacie-kyslika-cielena (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Signaling pathways of mitochondrial proteins and their cardioprotectivemodulations in a state of reduced oxygen utilization. In European Journal of Heart Failure Supplements. - Oxford : Oxford University Press, 2022, vol. 24, suppl. S2, p. 272. ISSN 1567-4215. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: AFK
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Dichloroacetate and reduced oxygen utilization in the heart: regulation of the mitochondrial proteome. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 67. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. Organizing committee: Natália Andelová, Dominika Besterciová, Barbora Botanská, Ezgi Dayar, Samuel Golas, Sonam Kapoor, Mireia Vinas Noguera. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022. non pag. Dostupné na internete: http://www.uef.sav.sk. ISBN 978-80-89991-08-2 (Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: GHG
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny u normotenzných a hypertenzných potkanov - srdcovo-cievna štúdia = Age-related changes in normotensive and hypertensive rats - cardiovascular study. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 284-285. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii) Typ: AFL
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - PÚZSEROVÁ, Angelika. High concentration of uric acid did not affect endothelial function of various - small, medium-sized and large arteries from aged WKY rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 70. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Influence of the new potential antidepressant SMe1EC2M3 treatment on neuronal outgrowth and arborization : meeting abstract P16-05. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S219. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.595 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Typ: AEMA
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Neurobehavioral consequences of chronic administration of potential antidepressant SMe1EC2M3 in animal model of depression. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 9. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. New preclinical findings about potential triple reuptake antidepressant SMe1EC2M3, a compound with a pyridoindole structure. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • BARTEKOVÁ, Monika** - SHAH, Anureet K - DHALLA, Naranjan S. Apoptosis in Ischemic Heart Disease. In Biochemistry of Apoptosis and Autophagy. - Springer, 2022, p. 37-59. ISBN 978-3-030-78799-8. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78799-8_3 Typ: ABC
 • New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. Edited by M. Barteková, T. Ravingerová, V. Farkašová. Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022. 112 s. Dostupné na internete: https://newfrontiers2022.sav.sk/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-abstracts_NF_2022.pdf. ISBN 978-80-8240-025-3 (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: FAI
 • BARTOŠOVÁ, Linda - HORVÁTH, Csaba - GALIS, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZOBI, Adrián - ADAMEOVÁ, Adriana - BARTEKOVÁ, Monika - RAJTÍK, Tomáš. Quercetin improves diastolic dysfunction and reduces heart hypertrophy in diabetic ZDF rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 71. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BASAK, Aydemir Gunes. The Effect of Metformin Use on Chemerin’s Level in Non Alcoholic Fatty Liver Patients. In Ist Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, non pag. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • BASAK, Aydemir Gunes - DROBNÁ, Magdaléna - BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoactive role of sulfide signal pathway in experimental model of metabolic syndrome. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0147/22 : Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • BASAK, Aydemir Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - GOLAS, Samuel. The vasoactive effect of hydrogen sulfide donor and chronic fructose intake in spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 68. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - CEBOVÁ, Martina - BASAK, Aydemir Gunes - GOLAS, Samuel - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vasoactive effects of chronic treatment with fructose and slow-releasing H2S donor GYY-4137 in spontaneously hypertensive rats: The role of nitroso and sulfide signalization. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no., art. no. 9215. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. Vega č. 2/0147/22 : Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu) Typ: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] AMBROSINO, P. - GRASSI, G. - MANISCALCO, M. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In BIOMEDICINES. JAN 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 78., Registrované v: WOS
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea** - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - BERNÁTOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - PÚZSEROVÁ, Angelika. Age- and hypertension-related changes in NOS/NO/sGC-derived vasoactive control of rat thoracic aortae. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, vol. 2022, article ID 7742509. (2021: 7.310 - IF, Q2 - JCR, 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1942-0900. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2022/7742509 (VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] PANNANGPETCH, Patchareewan - TANGSUCHARIT, Panot - THANARUKSA, Ratthipha - PROONGKHONG, Tunvaraporn - SRISUWAN, Supawadee - AEKTHAMMARAT, Direk. Antihypertensive effect of Mali-Nil surin rice bran hydrolysate and its mechanisms related to the EDHF-mediated vasorelaxation and L-type Ca(2+)channel-mediated vasoconstriction in L-NAME hypertensive rats. In BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2022, vol. 150, art. no. 113003. ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113003., Registrované v: WOS
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Effect of the long-term fructose intake on the participation of nitric oxide and hydrogen sulfide signaling pathways in vasoregulation of rat thoracic aorta. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 72. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - OKULIAROVÁ, Monika - LÍŠKOVÁ, Silvia - MAŇKA, Ján. Acute stress-induced alterations in expressions of genes involved in iron metabolism in the hearts and livers of normotensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 24. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na sémantickú pamäť. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 31. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. The effects of cerebellar tDCS on lexical-semantic memory retrieval. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 47. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. No effect of cerebellar tDCS on semantic prediction. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 69. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Cerebellar tDCS modulates retrieval from lexical-semantic memory. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 3051. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. FENS Forum 2022) Typ: AFG
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan**. Cu(II) mediated oxidation of cemtirestat yields its disulfide under physiological conditions in vitro. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 11, p. 6783-6788. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02368-w (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu) Typ: ADDA
 • BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan. Metabolic transformation of cemtirestat in vivo and in vitro. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol - LEPÁČEK, Marek - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan. Metabolic transformations of cemtirestat (in vivo and in vitro). In Ith Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, p. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol** - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan**. Cu2+ mediated oxidation of cemtirestat under physiological conditions in vitro. In EFMC-YMCS. Young Medicinal Chemists´ Symposium. Book of Abstracts : Nice, France, September 8-9, 2022. - European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) and the EFMC Young Scientists Network (YSN), 2022, p. 51. (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. EFMC-YMCS, Young Medicinal Chemists´ Symposium) Typ: GII
 • BOŤANSKÁ, Barbora - DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav. The Interplay between Autophagy and Redox Signaling in Cardiovascular Diseases. In Cells, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 1203. (2021: 7.666 - IF, Q2 - JCR, 1.452 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Typ: ADMA
 • BOŤANSKÁ, Barbora - SOVÍK, P. - BARANČÍK, Miroslav. Effect of sulforaphane on doxorubicin-induced toxicity in HEK 293 cells. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 73. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DOBOŠ, Dušan - DUBOVICKÝ, Michal - MACH, Mojmír - UJHÁZY, Eduard - BRUCKNEROVÁ, Jana. Congenital cytomegalovirus infection - a problem of past, present and future. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 13. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AEMB
 • BUDAY, Jozef** - NEUMANN, Miroslav - HEIDINGEROVÁ, Jana - MICHALEC, Jiří - PODGORNÁ, Gabriela - MAREŠ, Tadeáš - POL, Marek - MAHRÍK, Jakub - VRANKOVÁ, Stanislava - KALIŠOVÁ, Lucie - ANDERS, Martin. Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 13, art. no. 967992. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.967992 (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie) Typ: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular response during acute stress in subjects with schizotypal personality traits. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of virtual height exposure on postural control and psychophysiological stress are moderated by individual height intolerance. In Frontiers in Human Neuroscience, 2022, vol. 15, no., art. no. 773091, 12 p. (2021: 3.473 - IF, Q2 - JCR, 0.859 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.773091 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] SOZZI, Stefania - GHAI, Shashank - SCHIEPPATI, Marco. Incongruity of Geometric and Spectral Markers in the Assessment of Body Sway. In FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2022, vol. 13, art. no. 929132, ISSN 1664-2295. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fneur.2022.929132., Registrované v: WOS
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana** - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Fear of heights moderates the effects of virtual height exposure on postural control. In Gait & Posture, 2022, vol. 97, p. S377-S378. (2021: 2.746 - IF, Q2 - JCR, 0.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana** - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - KIMIJANOVÁ, Jana. Postural changes related to aging and Parkinson’s disease. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LXXIV. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Assessment of postural changes due to age and Parkinson's disease. In Future Neurology 2022 : 3rd International Congress on Future of Neurology & Neurosurgery, June 20-21, 2022, p. 52. Dostupné na internete: <https://www.peersalleyconferences.com/assets/main/reader/web/viewer.html?file=https://peersalley.s3.amazonaws.com/assets/conference-book/future-neurology-2022ebook-49-28.pdf> (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: GHG
 • CALONI, Francesca - INTROZZI, Olga - CAZZANIGA, Alessandra - BUZANSKA, Leonora - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - CERIOTTI, Laura - RANALDI, Giulia - RASHIDI, Hassan - WILFLINGSEDER, Doris. Third Virtual Summer School 3Rs for ONE Science: Alternative methods: From complexity to predictivity : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 4, p. 710-711. (2021: 6.250 - IF, Q2 - JCR, 1.058 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2207112 (Lake Como School of Advanced Studies - Third Virtual Summer School 2022 : 3Rs for ONE Science. Alternative Methods: from complexity to predictivity) Typ: BDMA
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. HMGB1 as a potential target for treatment after experimental myocardial infarction. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 75. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Behavioral outcomes of maternal stress and perinatal mirtazapine treatment in rat offspring. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 20. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - GRINCHII, Daniil - KALOČAYOVÁ, Barbora - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - DUBOVICKÝ, Michal. Comparative Study on Effects of Maternal Depression and Perinatal Bupropion and Mirtazapine Treatment on Levels of Synapse-Related Proteins in Adolescent Rat Offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 854-856, board number: S01-426. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - GOLAS, Samuel - CEBOVÁ, Martina - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - MALINSKÁ, Hana - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The role of interaction between perivascular adipose tissue and hydrogen sulfide in vasoactive responses of thoracic aorta in hypertriglyceridemic rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 76. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • DAŇEK, Jan - DANAČÍKOVÁ, Šárka - KALA, David - SVOBODA, Jan - KAPOOR, Sonam - POŠUSTA, Antonín - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - TAUCHMANNOVÁ, Kateřina - MRÁČEK, Tomáš - OTAHAL, Jakub. Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated with Status Epilepticus in Immature Rats. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 855161. (2021: 6.147 - IF, Q1 - JCR, 1.661 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fncel.2022.855161 Typ: ADMA
 • DAYAR, Ezgi - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Targeted strategy in lipid-lowering therapy. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no., art. no. 1090. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ (VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] BROGI, Simone - TABANELLI, Rita - CALDERONE, Vincenzo. Combinatorial approaches for novel cardiovascular drug discovery: a review of the literature. In EXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY, 2022, vol., no., pp. ISSN 1746-0441. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17460441.2022.2104247., Registrované v: WOS
  [1.1] STANCIULESCU, Laura-Adina - SCAFA, Alexandru - DUDUIANU, Catalin - STAN, Raluca - NICOLESCU, Alina - DELEANU, Calin - DOROBANTU, Maria. Lipoprofiling Assessed by NMR Spectroscopy in Patients with Acute Coronary Syndromes: Is There a Need for Fasting Prior to Sampling? In DIAGNOSTICS, 2022, vol. 12, no. 7, art. no. 1675. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/diagnostics12071675., Registrované v: WOS
  [1.2] LI, Jingda - XIONG, Tao - WANG, Tianqi - WANG, Meng - WANG, Chao - YANG, Fuyuan - WANG, Xudong - TAN, Zhijian - SUN, Wenlong. Baicalein targets CD36 to prevent foam cell formation by suppressing the excessive uptake of oxLDL and accelerating ABCA1-mediated cholesterol efflux in oxLDL-induced THP-1 macrophages. In Journal of Functional Foods, 2022-10-01, 97, art. no. 105253. ISSN 17564646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105253., Registrované v: SCOPUS
 • DHALLA, Naranjan S.** - ELIMBAN, Vijayan - BARTEKOVÁ, Monika - ADAMEOVÁ, Adriana. Involvement of Oxidative Stress in the Development of Subcellular Defects and Heart Disease. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 2, art. no. 393. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10020393 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CHANG, Wei-Ting - LIN, Yu-Wen - CHEN, Chin-Yu - CHEN, Zhih-Cherng - SHIH, Jhih-Yuan - WU, Chia-Ching - LUO, Chwan-Yau - LIU, Ping-Yen. Mineralocorticoid Receptor Antagonists Mitigate Mitral Regurgitation-Induced Myocardial Dysfunction. In CELLS, 2022, vol. 11, no. 17, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11172750., Registrované v: WOS
  [1.1] JI, Mingyue - LIU, Yun - ZUO, Zhi - XU, Cheng - LIN, Li - LI, Yong. Downregulation of amphiregulin improves cardiac hypertrophy via attenuating oxidative stress and apoptosis. In BIOLOGY DIRECT, 2022, vol. 17, no. 1, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13062-022-00334-w., Registrované v: WOS
  [1.1] SKIBSKA, Beata - GORACA, Anna - SKIBSKA, Agnieszka - STANCZAK, Andrzej. Effect of Alpha-Lipoic Acid on Rat Ventricles and Atria under LPS-Induced Oxidative Stress. In ANTIOXIDANTS, 2022, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040734., Registrované v: WOS
 • DHALLA, Naranjan S.** - SHAH, Anureet K - ADAMEOVÁ, Adriana - BARTEKOVÁ, Monika. Role of Oxidative Stress in Cardiac Dysfunction and Subcellular Defects Due to Ischemia-Reperfusion Injury. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 7, art. no. 1473. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10071473 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - SEPODES, Bruno - BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System : 5.18. In Comprehensive Pharmacology : 1st Edition. - Elsevier Inc., 2022, p. 321-341. ISBN 9780128204726. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: AECA
 • DREMENCOV, Eliyahu - DEKHTIARENKO, Roman - GRINCHII, Daniil - VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 - 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. - Zurich : CINP Head Office, 2022, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
 • DROBNÁ, Magdaléna** - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The effect of the long-term inhibition of hydrogen sulfide production on the reactivity of the cardiovascular system in Wistar rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2022, vol. 100, no. 5, p. 464-472. (2021: 2.245 - IF, Q4 - JCR, 0.517 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-4212. Dostupné na: https://doi.org/10.1139/cjpp-2021-0251 (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu) Typ: ADCA
 • DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - VIÑAS NOGUERA, Mireia - UJHÁZY, Eduard - CSATLÓSOVÁ, Kristína. Antidepressants in treatment of maternal depression: risks and benefits. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 23. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • DUPÁK, Rudolf - HRNKOVÁ, Jana - ŠIMONOVÁ, Nikoleta - KOVÁČ, Ján - IVANIŠOVÁ, Eva - KALAFOVÁ, Anna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - BRINDZA, Ján - TOKÁROVÁ, Katarína - CAPCAROVÁ, Marcela. The consumption of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) effectively alleviates type 2 diabetes symptoms in spontaneous diabetic rats. In Research in veterinary science, 2022, vol. 152, p. 261-269. (2021: 2.554 - IF, Q1 - JCR, 0.579 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-5288. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2022.08.022 Typ: ADCA
 • DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KEJLOVÁ, Kristína - BENDOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Lada - RUCKI, Marián - ŠEVČÍK, Václav - HOŠÍKOVÁ, Barbora - CHRZ, Jan - OČADLÍKOVÁ, Danuše - KOLÁŘOVÁ, Hana - MALÝ, Marek - JÍROVÁ, Dagmar - KANĎÁROVÁ, Helena. Safety of cosmetic perfumes screened in chemico and in vitro in combination with targeted chemical analysis : abstract #58. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 97-98. ISBN 978-80-969474-7-8. (ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • EL MELIGY, Mahmoud Atya - VALACHOVÁ, Katarína** - JURÁNEK, Ivo - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** - ŠOLTÉS, Ladislav. Preparation and Physicochemical Characterization of Gelatin-Aldehyde Derivatives. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 20, art. no. 7003. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27207003 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov) Typ: ADCA
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa. Nitric oxide as one of the triggering factors of cardioprotection induced by remote preconditioning. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 78. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RAJTÍK, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika. Effects of polyphenol quercetin on selected cardiovascular parameters and ischemia-reperfusion injury of the myocardium in rats with type 2 diabetes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 79. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022. 126 príspevkov. ISBN 978-80-972360-8-3 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: FAI
 • FRIMMEL, Karel** - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Lipopolysaccharide-induced changes in endothelial connexin-40 and occludin associated with macrophage infiltration in both normotensive and spontaneously hypertensive rats. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Základná a klinická medicína. ISBN 978-80-972360-8-3. (Vega č. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Lipopolysaccharide-induced changes in endothelial connexin-40 and occludin associated with macrophage infiltration in both normotensive and spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 80. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • GALIS, Peter - BARTOŠOVÁ, Linda - SZOBI, Adrián - FARKAŠOVÁ, Veronika - KOVÁČOVÁ, D. - DURIŠ-ADAMEOVÁ, Adriana - RAJTÍK, Tomáš. Intermitentný hypoxický preconditioning zlepšuje srdcovú kontraktilitu v antracyklínovej kardiomyopatii u potkanov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, p. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: GII
 • GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - DROBNÁ, Magdaléna - TUORKEY, Muobarak J. - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. The vasoactive effect of perivascular adipose tissue and hydrogen sulfide in thoracic aortas of normotensive and spontaneously hypertensive rats. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 3, art. no. 457, [16] p. (2021: 6.064 - IF, Q2 - JCR, 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12030457 (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] PETROVA, Nataliya - TARASOV, Sergey A. - EPSTEIN, Oleg - DUBROCA, Caroline - SULPICE, Thierry. Highly Diluted Antibodies to eNOS Restore Endothelium Function in Aortic Rings From Hypertensive Rats. In DOSE-RESPONSE, 2022, vol. 20, no. 2, pp. ISSN 1559-3258. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15593258221099281., Registrované v: WOS
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The effect of perivascular adipose tissue in interaction with endogenous and exogenous hydrogen sulfide in vasoactive responses of isolated thoracic aorta in normotensive and spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 83. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • HALINKOVIČ, Matej - SLOBODA, Tibor - MUŠKOVÁ, Kateřina - PAVLAČKA, Patrik - KNÁNIK, Jakub - KANĎÁROVÁ, Helena - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Development of a new web tool for phototoxicity prediction based on a machine learning approach : P054. In 23rd EuroQSAR. 23rd European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationship. September 26-30, 2022, Heidelberg, Germany. Book of Abstracts : Integrative Data-Intensive Approaches to Drug Design. - QCMS, 2022, p. 153. (EuroQSAR - European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationship : Integrative Data-Intensive Approaches to Drug Design) Typ: GII
 • HEGER, Vladimír. Drug Interactions with the Ca2+-ATPase from Sarco/endoplasmic Reticulum (SERCA) and Calcium Homeostasis. In Ith Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, non pag. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • HEGER, Vladimír** - BENEŠOVÁ, Barbora - KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulation of calcium homeostasis by interaction of natural phenolic agents with Ca2+ -ATPase from sarco/endoplasmic reticulum (SERCA). In Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting. May 23-26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece. - National and Kapodistrian University of Athens, Greece, PSE-Phytochemical Society to Europe, 2022, p. 198-199, PP21. (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. Vega č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting) Typ: GII
 • Ist Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. Bratislava : CEM SAV, 2022. non pag. ISBN 978-80-89991-09-9 Typ: GII
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Effect of antidepressant mirtazapine intake during gestation on the excitability of hippocampal neurons observed in the offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 2572, board number: S03-206. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - HRDLIČKA, Jaroslav - NECKÁŘ, Jan - LEWIS, Martin - KOLÁŘ, František - RAVINGEROVÁ, Táňa - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana. Necroptosis mediates cardiac damage under conditions of ischemia and reperfusion: emphasis on duration of reperfusion. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 32. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • HRICOVÍNI, Miloš** - OWENS, Raymond J. - BAK, Andrzej - KOZIK, Violetta - MUSIAŁ, Witold - PIERATTELLI, Roberta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RODRÍGUEZ, Yoel - MUSIOL, Robert - SLODEK, Aneta - ŠTARHA, Pavel - PIETAK, Karina - SLOTA, Dagmara - FLORKIEWICZ, Wioletta - SOBCZAK-KUPIEC, Agnieszka - JAMPILEK, Josef**. Chemistry towards Biology-Instruct: Snapshot. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 14815. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0071/22 : Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia) Typ: ADCA
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika - FURKA, Daniel - FURKA, Samuel - SANTANA, Julio Ariel Duenas - RAVINGEROVÁ, Táňa - KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA
  Citácie:
  [1.1] SPARAGANO, Olivier - FOLDVARI, Gabor - DERDAKOVA, Marketa - KAZIMIROVA, Maria. New challenges posed by ticks and tick-borne diseases. In BIOLOGIA, 2022, vol. 77, no. 6, pp. 1497-1501. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01097-5., Registrované v: WOS
  [1.1] VAZ-RODRIGUES, Rita - MAZUECOS, Lorena - FUENTE, Jose de la. Current and Future Strategies for the Diagnosis and Treatment of the Alpha-Gal Syndrome (AGS). In JOURNAL OF ASTHMA AND ALLERGY, 2022, vol. 15, no., pp. 957-970. ISSN 1178-6965. Dostupné na: https://doi.org/10.2147/JAA.S265660., Registrované v: WOS
  [1.2] BLECHOVÁ, Zuzana - SMÍŠKOVÁ, Dita. Tick-borne infections in the conditions of the Czech Republic. In Cesko-Slovenska Pediatrie, 2022-01-01, 77, pp. 13-18. ISSN 00692328. Dostupné na: https://doi.org/10.55095/CSPediatrie2022/024., Registrované v: SCOPUS
 • CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - TÓTH, Jaroslav** - CZIGLE, Szilvia - PAŠKOVÁ, Ľudmila - VYLETELOVÁ, Veronika - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína**. Combination Therapy of Carnosic Acid and Methotrexate Effectively Suppressed the Inflammatory Markers and Oxidative Stress in Experimental Arthritis. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 20, art. no. 7115. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27207115 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Vega č. 1/0429/21 : Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene) Typ: ADCA
 • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Biological disease-modifying drugs in the treatment of rheumatoid arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey. Administration of Crocus Sativus Extract in Monotheraphy and in Combination with Metotrexate Improved The Clinical Manifestation of Adujvant Arthritis in Rats. In Ith Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, non pag. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • CHRASTINA, Martin** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PAŠKOVÁ, Ľudmila - VYLETELOVÁ, Veronika - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Antirheumatic and Antioxidant Effect of Combination Therapy of Methotrexate and Carnosic Acid in Experimental Arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 44. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
 • IDUNKOVÁ, Alžbeta - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HOPPANOVÁ, Lucia - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • IURILLI, Maria LC - ZHOU, Bin - BENNETT, James E - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - SOPHIEA, Marisa K - REGECOVÁ, Valéria. Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. In eLife, 2021, vol. 10, art. no. e60060. (2020: 8.146 - IF, Q1 - JCR, 5.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-084X. Dostupné na: https://doi.org/10.7554/eLife.60060 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] HSU, C.Y. - CHEN, L.S. - CHANG, I.J. - FANG, W.C. - HUANG, S.W. - LIN, R.H. - UENG, S.W.N. - CHUANG, H.H. Can Anthropometry and Body Composition Explain Physical Fitness Levels in School-Aged Children?. In CHILDREN-BASEL. JUN 2021, vol. 8, no. 6., Registrované v: WOS
  [1.1] SANCHEZ-GARCIA, E. - MARTINEZ-CARRION, J.M. - TERAN, J.M. - VAREA, C. Biological Well-Being during the "Economic Miracle" in Spain: Height, Weight and Body Mass Index of Conscripts in the City of Madrid, 1955-1974. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. DEC 2021, vol. 18, no. 24., Registrované v: WOS
  [1.2] HANDER, Wiktoria - AEBISHER, David - BARTUSIK-AEBISHER, Dorota. ANTIOXIDANT PROPERTIES OF BANANA. In A Biochemical View of Antioxidants, 2021-01-01, pp. 147-156., Registrované v: SCOPUS
 • JAGLA, Fedor. IN MEMORIAM Prof. Peter G. FEDOR-FREYBERGH, MD, DSc, Dr.h.c.mult. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2021, vol. 63, no. 4, p. 175-176. (2020: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. Typ: GII
  Citácie:
  [1.1] MAAS, L. IN MEMORIAM Prof. Peter G. FEDOR-FREYBERGH, MD, PhD, Dr.h.c. mult.. In NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. ISSN 0172-780X, 2021, vol. 42, no. 8, p. 501-502., Registrované v: WOS
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - VRBJAR, Norbert - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - SHAWKATOVÁ, Ivana - RADOŠINSKÁ, Jana. Monocrotaline-Induced Pulmonary Arterial Hypertension and Bosentan Treatment in Rats: Focus on Plasma and Erythrocyte Parameters. In Pharmaceuticals, 2022, vol. 2022, iss. 15, art. no. 1227. (2021: 5.215 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1424-8247/15/10/1227/htm (APVV-18-0287 : Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcií: problémy, príčiny a príležitosti) Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - VRBJAR, Norbert - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana. Erythrocyte and plasma properties in monocrotaline model of pulmonary arterial hypertension. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 34. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - VRBJAR, Norbert - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti erytrocytov v monokrotalínovom modeli pľúcnej artériovej hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 18-19. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Reconstructed human 3D tissue models in toxicology: from initial idea to the regulatory acceptance : meeting abstract PL02-01 : plenary award lecture. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S10-S11. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.042 (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Typ: AEMA
 • KANĎÁROVÁ, Helena - JÍROVÁ, Dagmar - NEUHAUS, Winfried - KEJLOVÁ, Kristína - PÔBIŠ, Peter - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - ŠPILAK, Ana - DVOŘÁKOVÁ, Markéta, ml. - SVOBODOVÁ, Lada - MOULISOVÁ, Alena. International TraiN-SafeMD project: collaboration towards improved safety assessment of medical devices. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 38. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AEMB
 • KANĎÁROVÁ, Helena - JÍROVÁ, Dagmar - NEUHAUS, Winfried - KEJLOVÁ, Kristína - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - MOULISOVÁ, Alena - RUCKI, Marián - ŠPILAK, Ana - PÔBIŠ, Peter. International project Train-SafeMDs: Towards the development of an in vitro testing strategy for local tolerance testing of medical devices used in the oral cavity. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 79. ISSN 2194-0479. (EUSAAT 2022 - Linz 2022. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu) Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena - RAABE, Hans - HILBERER, Alison - CHOKSI, Neepa - ALLEN, Dave. Retrospective review on in vitro phototoxicity data generated in 3D skin models to support development of new OECD test guideline : abstract #234. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 138-139. ISBN 978-80-969474-7-8. (ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Development and validation of 3D tissue models-based assays for topical toxicity testing - BEMA Lecture : abstract #414. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 208-209. ISBN 978-80-969474-7-8. (ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena**. Editorial. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA) : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2022, vol. 50, no. 5, p. 315-316. (2021: 2.438 - IF, Q4 - JCR, 0.331 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221129667 Typ: GII
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, Jan - DAŇEK, Jan - FARIDOVÁ, A. - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - MIKULECKÁ, A. - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - OTAHAL, Jakub**. The effect of sulforaphane on perinatal hypoxic-ischemic brain injury in rats. In Physiological Research, 2022, vol. 71, no. 3, p. 401-411. (2021: 2.139 - IF, Q4 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934878 (Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia) Typ: ADCA
 • KAPOOR, Sonam** - NEMČOVIČ, Marek - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - KALA, David - SVOBODA, Jan - OTAHAL, Jakub - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. 2, p. 1-4. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0011 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: ADNB
 • KAPOOR, Sonam** - RAČKOVÁ, Lucia - SVOBODA, Jan - KALA, David - OTAHAL, Jakub - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. The assessment of glucometabolic hormones in immature rats after hypoxic-ischemic insult. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biochémia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/assessment-glucometabolic-hormones-immature-rats-after-hypoxic-ischemic-insult (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam. Neonatal Asphyxia: Alterations In Glucose Metabolism In Newborn Rats : Ph.D. Thesis, : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Brnoliaková Zuzana, konzultant: Jakub Otahal, oponenti: Ingrid Brucknerová, Martin Wawruch, Miroslav Barančík. Bratislava, 2022. 93 p. 24.08.2022. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta, študijný program: 4.1.22 biochémia, študijný odbor: 4.1.14 chémia. Školiace pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: DAI
 • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - BAUEROVÁ, Katarína. The Anti-Arthritic Effects of Niosome loaded Melittin on Experimental Arthritis in Rats – a preliminary study. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan** - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the Effect of Hyaluronic Acid in Combination with Methotrexate: a Preclinical Study Focusing on Oxidative Stress Parameters Measured in Adjuvant Arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 50. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Influence of vision on gait initiation and first step kinematics in young and older adults. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S409-S417. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934813 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADCA
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. Different effects of absent vision on first step execution in young and elderly. In Gait & Posture, 2022, vol. 97, p. S26-S27. (2021: 2.746 - IF, Q2 - JCR, 0.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Typ: AFG
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - BZDÚŠKOVÁ, Diana - SLOBODOVÁ, Lucia - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - VALKOVIČ, Peter - HLAVAČKA, František - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effect of aerobic-strength exercise on postural stability in patients with Parkinson’s disease: interim analysis. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LXXIV. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multiorgánový integratívny prístup. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie) Typ: AFG
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. effects of muscle vibration on human postural responses. In Future Neurology 2022 : 3rd International Congress on Future of Neurology & Neurosurgery, June 20-21, 2022, p. 51. Dostupné na internete: <https://www.peersalleyconferences.com/assets/main/reader/web/viewer.html?file=https://peersalley.s3.amazonaws.com/assets/conference-book/future-neurology-2022ebook-49-28.pdf> (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: GHG
 • KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa. The cardioprotective effect of remote ischemic preconditioning and protective signaling pathways in aging rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 92. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Effect of CDN1163, CMTI, Oxy-CMTI and Newly Proposed Indole Derivates on Pancreatic ß-Cells Viability. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea. Impairment of skeletal muscle sarco/endoplasmic reticulum Ca 2+ -ATPase in Zucker Diabetic Fatty rats is protected by cemtirestat. In Ith Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, non pag. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation Mechanism of Calcium Pump Serca by Substance CDN1163 - Hypothesis and Theoretical Prediction. In EFMC-YMCS. Young Medicinal Chemists´ Symposium. Book of Abstracts : Virtual Event - September 9-10, 2021. - European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) and the EFMC Young Scientists Network (YSN), 2021, p. 120. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. EFMC-YMCS Young Medicinal Chemists´ Symposium) Typ: GII
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On crystallization of water confined in liposomes and cryoprotective action of DMSO. In RSC Advances, 2022, vol. 12, no. 4, p. 2300-2309. (2021: 4.036 - IF, Q2 - JCR, 0.667 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1ra08935h Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan - ČECHOVÁ, K. - MELICHERČÍK, M. - RUSNÁK, Jaroslav - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Positron annihilation study of eutectic crystallization of water-DMSO mixture and its relevance in cryobiology. In 19th International Conference on Positron Annihilation (ICPA-19). - Helsinki, Finland : University of Helsinki, 2022, p. 63. Typ: GII
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Tissue- and strain-dependent differences in iron metabolism after single administration of iron oxide nanoparticles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 40. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Vekovo závislé zmeny v aktivitách MMP v experimentálnom modeli hypertenzie. In Cardiology Letters, 2022, vol. 31, no. 1, p. 71. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Typ: AFH
 • KOLLÁROVÁ, Marta - CHOMOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana. Left ventricle remodellation in Zucker diabetic fatty rats but also in Zucker lean rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 41. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KURA, Branislav - SZANTOVÁ, M. - LEBARON, Tyler W. - MOJTO, Viliam - BARANČÍK, Miroslav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - GVOZDJAKOVÁ, Anna - SUMBALOVÁ, Zuzana - KUCHARSKÁ, Jarmila - FAKTOROVÁ, Xénia - JAKABOVIČOVÁ, Martina - ĎURKOVIČOVÁ, Zuzana - MAČUTEK, Ján - KOŠČOVÁ, Michaela - SLEZÁK, Ján**. Biological Effects of Hydrogen Water on Subjects witn NAFLD: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. In Antioxidants, 2022, vol. 11, iss. 10, art.nr. 1935. (2021: 7.675 - IF, Q1 - JCR, 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11101935 (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Typ: ADMA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Beneficial effect of hydrogen gas on the heart that has undergone simulated heart transplantation, possible new therapeutic agent? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 42. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome in hypertriacylglycerolemic rats: effects of antioxidants. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 74. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • LAKOTA, Ján. COVID-19. In Rehabilitácia, 2022, vol. 59, no. 1, p. 17-24. (2021: 0.402 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0375-0922. Typ: ADFB
 • LAUBERTOVÁ, Lucia - DVORÁKOVÁ, M.** - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BERNÁTOVÁ, Iveta. Preliminary findings on the effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles and acute stress on selected markers of oxidative stress in normotensive and hypertensive rats. In Antioxidants, 2022, vol. 11, no. 4, art. no. 751. (2021: 7.675 - IF, Q1 - JCR, 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040751 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
 • LEPÁČEK, Marek** - BOĎO, Pavol - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Novel approaches to monitor the impact of cemtirestat on the gut microbiota, and its relations with type 2 diabetes mellitus. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - MARKUS, Ján - BREYFOGLE, Bridget - BACHELOR, Michael A. - KANĎÁROVÁ, Helena. Development, pre-validation and validation of the EpiDerm in vitro skin irritation protocol for the medical devices extracts : abstract #172. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 179-180. ISBN 978-80-969474-7-8. (ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • LÍŠKOVÁ, Silvia - BALIŠ, Peter - MIČUROVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of iron oxide nanoparticles on vascular function of the femoral artery of normotensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 43. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • MACH, Mojmír - PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - BALLÓOVÁ, Alexandra - UJHÁZY, Eduard. Assessment of preventive use of ergothioneine in model of gestational hypoxia in rats. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 53. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • MÁCHA, Hynek - LUPTÁKOVÁ, Dominika - JURÁNEK, Ivo - ANDRÉN, Per E. - HAVLÍČEK, Vladimír. Neonatal brain metabolome after hypoxic-ischemic insult: A mass spectrometry imaging study in newborn rats. In IMSC 2022, 27 August - 2 September 2022, Maastricht, The Netherlands : abstract book. - 2022, p. 896. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. International Mass Spectrometry Conference) Typ: GII
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna** - HEGER, Vladimír - KISSOVÁ, Lea - RODRÍGUEZ, Yoel. Interaction of ligands and calcium pump. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 53. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - ŽIŽKOVÁ, Petronela - HORÁKOVÁ, Ľubica - RODRÍGUEZ, Yoel. Structural changes of SERCA protein after ligand binding. PL-8 : invited keynote speaker. In Chemistry towards Biology 10 Instruct. 11-14 September, 2022, Bratislava, Slovakia : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 27. ISBN 978-80-971665-3-3. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Typ: AFH
 • MALATINSKÝ, Tomáš - VALACHOVÁ, Dominika - PINČEKOVÁ, Lucia - SCHERHAUFER, David - OLEJNÍKOVÁ, Petra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VARGOVÁ, Jarmila - GAÁLOVÁ-RADOCHOVÁ, Barbora - BUJDÁKOVÁ, Helena - NOVÁČIKOVÁ, Jana - FARLEY, Alistair J. M. - BERKEŠ, D. - JAKUBEC, Pavol - KOLAROVIČ, Andrej - CALETKOVÁ, Oľga**. Synthesis and structure-activity relationship of berkeleylactone A-derived antibiotics. In Organic and Biomolecular Chemistry, 2022, vol. 20, no. 39, p. 7821-7832. (2021: 3.890 - IF, Q1 - JCR, 0.832 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1477-0520. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2ob01452a Typ: ADCA
 • MALÍKOVÁ, Eva - KMECOVÁ, Zuzana - DÓKA, Gabriel - PIVÁČKOVÁ, Lenka - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - VELASOVÁ, Eva - KŘENEK, Peter - KLIMAS, Ján**. Pioglitazone restores phosphorylation of downregulated caveolin-1 in right ventricle of monocrotaline-induced pulmonary hypertension. In Clinical and Experimental Hypertension, 2022, vol. 44, no. 2, p. 101-112. (2021: 2.088 - IF, Q4 - JCR, 0.481 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1064-1963. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10641963.2021.1996589 (APVV-15-0685 : Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a dysfunkcie pravej komory. APVV-19-0458 : Konvergencia sérotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou hypertenziou v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania. VEGA č. 1/0203/19 : Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - DRAGAŠEK, Jozef - VANČOVÁ, Zuzana - JARČUŠKOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor**. Assessment of automatic and controlled retrieval using verbal fluency tasks. In Assessment, 2022, vol., no., p. (2021: 4.282 - IF, Q2 - JCR, 1.537 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911221117512 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Prefrontal transcranial direct current stimulation enhances inhibition during semantic memory retrieval. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 312. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - ŠKRÁTEK, Martin - BALIŠ, Peter - OKULIAROVÁ, Monika - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Effects of polyethylene glycol-coated magnetite nanoparticles on molecular and biochemical parameters in the heart and liver of normotensive and hypertensive rats. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - LÍŠKOVÁ, Silvia - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Differences in distribution and biological effects of polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles in normotensive and hypertensive rats - focus on vascular function and liver. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 44. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. Executive functioning moderates the decline of retrieval fluency in time. In Psychological Research-Psychologische Forschung, 2022, vol., no., p. (2021: 2.424 - IF, Q3 - JCR, 0.943 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0340-0727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00426-022-01680-0 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: ADCA
 • MICHALKO, Drahomír - PLICHTOVÁ, Jana - ŠESTÁKOVÁ, A.**. Network analysis approach for exploring dementia representations in the Slovak media. In Dementia : International Journal of Social Research and Practice, 2022, vol. 21, no. 3, p. 781-793. (2021: 2.624 - IF, Q3 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-3012. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1471301221105497 (APVV-17-0536 : Social representations of dementia and their implications for the support of cognitive health in Slovakia) Typ: ADCA
 • MYDLA, Patrick - JANKO, Dávid - ANDELOVÁ, Natália - FERKO, Miroslav - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Využitie hmotnostnej spektrometrie na analýzu úlohy mitochondrií v kardioprotekcii. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biofyzika. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/vyuzitie-hmotnostnej-spektrometrie-na-analyzu-ulohy-mitochondrii-v-kardioprotekcii (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • NEUHAUS, Winfried** - REININGER-GUTMANN, Birgit - RINNER, Beate - PLASENZOTTI, Roberto - WILFLINGSEDER, Doris - KANĎÁROVÁ, Helena. The Rise of Three Rs Centres and Platforms in Europe. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 90-120. (2021: 2.438 - IF, Q4 - JCR, 0.331 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221099165 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] GE, Luna - SONG, Guanhua - ZHANG, Yuang - PAN, Jihong - ZHANG, Yihang - WANG, Lin - CHENG, Kai. PET imaging to assess fibroblast activation protein inhibitor biodistribution: A training program adapted to pharmacology education. In PHARMACOLOGY RESEARCH & PERSPECTIVES, 2022, vol. 10, no. 4, pp. ISSN 2052-1707. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/prp2.997., Registrované v: WOS
  [1.1] MADDEN, Judith C. Editorial. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS. ISSN 0261-1929, 2022, vol. 50, no. 2, pp. 81-82. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221097003., Registrované v: WOS
 • OMELKA, Radoslav** - MARTINIAKOVÁ, Monika** - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KOVÁČOVÁ, Veronika - VOZÁR, Juraj - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Chicken eggshell powder more effectively alleviates bone loss comparted to inorganic calcium carbonate: an animal study performed on ovariectomized rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2021, vol. 72, no. 6, p. 873-879. (2020: 3.011 - IF, Q2 - JCR, 0.839 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0867-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.26402/jpp.2021.6.05 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] EKEUKU, Sophia Ogechi - CHIN, Kok-Yong - QIAN, Jing - ZHANG, Yan - QU, Haibin - RAMLI, Elvy Suhana Mohd - WONG, Sok Kuan - NOOR, Mohd Mustazil Mohd - IMA-NIRWANA, Soelaiman. Suppression of high bone remodelling by E'Jiao in ovariectomised rats. In BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2022, vol. 152, no., pp. ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113265., Registrované v: WOS
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Cytotoxicity Profile and Prooxidant Effects of the New Ruthenium Complex HE-10 in Human Skin Fibroblast Cells : abstract #495. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 144. ISBN 978-80-969474-7-8. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effects and toxicity of novel HE-10 as light sensitive nitric oxide donor on human skin fibroblast cells. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • ÖZBAŞAK, Hande. Self-Introductory Presentation: My Past Research and Future Plans for PhD Study. In Ith Seminar of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Year 2022. - Bratislava : CEM SAV, 2022, non pag. ISBN 978-80-89991-09-9. Typ: AFH
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the novel potential nitric oxide donor candidate HE-10's light-triggered NO release and toxicity : P-27. In MSMLG 2022 : book of abstracts. - Oxford Abstracts, United Kingdom, 2022, p. 181-182. Dostupné na internete: https://app.oxfordabstracts.com/events/2652/submissions/362126/abstract-book-view (International Conference on Molecular Sensors and Molecular Logic Gates) Typ: GII
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani Mohamed Abdullah - CSEKES, Erika - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. - Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021, p. non. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - DAYAR, Ezgi - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme Q10-loaded nanoparticles ameliorates PI3K-Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 50. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - KANĎÁROVÁ, Helena. 3D reconstructed human cornea-like tissue model as an alternative to animal experiments in the biocompatibility testing of medical devices : meeting abstract P12-13. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S179-S180. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.492 (Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Typ: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - KANĎÁROVÁ, Helena. In vitro biocompatibility testing of medical devices in vitro: challenges of sample preparation according to the ISO 10993-12. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 64. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AEMB
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Implementing microfluidic systems into the 2D and 3D cultures: Challenges and benefits of the flow. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 137. ISSN 2194-0479. (EUSAAT 2022 - Linz 2022. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva) Typ: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - MILEC, Lucia - STRAKOVÁ, Zuzana - KANĎÁROVÁ, Helena. Bio-compatibility assessment of medical devices using reconstructed in vitro 3D human cornea-like tissue model : abstract #231. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 180-181. ISBN 978-80-969474-7-8. (Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. 3D reconstructed human cornea-like tissue model for in vitro biocompatibility and phototoxicity testing of medical devices. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. The effect of selected carotenoids on progression of experimental arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the Effect of Natural Astaxanthin in a Preclinical Study: Comparison to Antiarthritic Effect of Other Carotenoids. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 64. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
 • RAČKOVÁ, Lucia** - CSEKES, Erika. Redox aspects of cytotoxicity and anti-neuroinflammatory profile of chloroquine and hydroxychloroquine in serum-starved BV-2 microglia. In Toxicology and applied pharmacology, 2022, vol. 447, art. no. 116084. (2021: 4.460 - IF, Q2 - JCR, 0.811 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0041-008X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.taap.2022.116084 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia. Pitfalls of the MTT Assay and Cytotoxicity Evaluation of Traditional Antimalarials : abstract #328. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 165. ISBN 978-80-969474-7-8. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - BALIŠ, Peter - KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parametre erytrocytov v experimentálnom modeli hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In Cardiology Letters, 2022, vol. 31, no. 1, p. 74. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Typ: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Protektívny účinok quercetínu na vlastnosti erytrocytov v animálnom modeli diabetes mellitus 2. typu = Protective effect of quercetin on erythrocyte properties in animal model of type 2 diabetes. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 290-291. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0287 : Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcií: problémy, príčiny a príležitosti) Typ: AFL
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - ADAMEOVÁ, Adriana. Non-invasive "conditioning": potential mechanisms of antiischemic cardioprotection. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 52. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999. (2021: 2.760 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: ADCA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Testosterone and Testosterone/Cortisol Ratio in Saliva and Non-Verbal Behaviour During Socially Evaluated Cold Pressor Test. Romanova Z., Hrivikova K., Riecansky I., Jezova D. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 154. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: GII
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor**. Absence of a significant interaction of two common NOS1 and 5-HTT polymorphisms on sensorimotor gatin in humans. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S387-S395. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934819 (VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - BESTERCIOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Cerebellar tDCS has no effect on semantic prediction. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 3051. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. FENS Forum 2022) Typ: AFG
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv genetickej variability mozgového neurotrofického faktora na pamäť a učenie človeka. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 67. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: GHG
 • SEIDLE, Troy** - KANĎÁROVÁ, Helena - HARTUNG, Thomas - LEIST, Marcel - NEUHAUS, Winfried - SPIELMANN, Horst - ROVIDA, Costanza. Open letter: Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science = Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 1, p. 149-150. (2021: 6.250 - IF, Q2 - JCR, 1.058 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2110271 Typ: BDMA
 • SLEZÁK, Ján - HULMAN, Michal - HUDEC, Vladan - LUPTÁK, J. - OLEJÁROVÁ, I. - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BARANČÍK, Miroslav - SÝKORA, Matúš - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - BOLLI, Roberto - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - ZÁLEŠÁK, Marek - ANDELOVÁ, Katarína - KURA, Branislav. Transplantation of the heart. Innovative method mitigating oxidative stress by molecular hydrogen. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 54. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • 1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine. Hydrogen for Biomedicine. Program & Book of Abstracts. October 17th – 20th, 2022, Smolenice castle, Slovakia. Organizátori: Slezak Jan, Kura Branislav, Kalocayova Barbora, Szeiffova Bacova Barbara, Sykora Matus, Sagatova Andrea, Fulop Marko, Botek Michal, Hancock John T., Ostojic Sergej M., Medvedev Oleg Stephanovich, Andelova Kristina, Ferenczyova Kristina. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022. 122 p. Dostupné na internete: https://euh2academy.org/1st-international-conference/conference-program/. ISBN 978-80-224-1975-8 (International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine : Hydrogen for Biomedicine) Typ: GHG
 • SONAWANE, Akshay - VADLOORI, Bharadwaja - POOSALA, Suresh - KANĎÁROVÁ, Helena - KULKARNI, Mandar - OLAYANJU, Adedamola - DEY, Tuli - SAXENA, Uday - SMIRNOVA, Lena - KANDA, Yasunari - REDDY, Jaganmohan - DRAVIDA, Subhadra - BISWAS, Saikat - VINKEN, Mathieu - GETTAYACAMIN, Montip - AHLUWALIA, Arti - MONDINI, Franco - BHATTACHARYA, Somshuvra - KULKARNI, Pushkar - JACOBSEN, Kirsten Rosenmay - VANGALA, Subrahmanyam - MILLÁS, Ana Luiza. Advances in Animal Models and Cutting-Edge Research in Alternatives: Proceedings of the Second International Conference on 3Rs Research and Progress, Hyderabad, 2021. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 156-171. (2021: 2.438 - IF, Q4 - JCR, 0.331 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221089216 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MADDEN, Judith C. Editorial. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS. ISSN 0261-1929, 2022, vol. 50, no. 2, pp. 81-82. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221097003., Registrované v: WOS
  [1.2] LYONS, Leslie A. It's a Knockout for Cat Allergies? In CRISPR Journal. ISSN 25731599, 2022-06-01, 5, 3, pp. 356-357. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/crispr.2022.29148.lal., Registrované v: SCOPUS
 • STRAKA, I. - MINÁR, Michal - GROFIK, Milan - ŠKORVÁNEK, Matej - BOLEKOVÁ, Veronika - GAŽOVÁ, Andrea - KYSELOVIČ, Ján - VALKOVIČ, Peter**. Effect of pillbox organizers with alarms on adherence to pharmacotherapy in Parkinson disease patients taking three and more daily doses of dopaminergic medications. In Journal of Personalized Medicine, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 179. (2021: 3.508 - IF, Q2 - JCR, 0.575 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-4426. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jpm12020179 (ITMS2014+ 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LUNGHI, Carlotta - TREVISAN, Caterina - FUSAROLI, Michele - GIUNCHI, Valentina - RASCHI, Emanuel - SANGIORGI, Elisa - DOMENICALI, Marco - VOLPATO, Stefano - DE PONTI, Fabrizio - POLUZZI, Elisabetta. Strategies and Tools for Supporting the Appropriateness of Drug Use in Older People. In PHARMACEUTICALS, 2022, vol. 15, no. 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph15080977., Registrované v: WOS
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Inhibition of RAS components attenuates progression of myocardial remodeling in both normotensive and hypertensive rats in experimental heart failure. In Journal of Hypertension, 2022, vol. 40, suppl. 1, p. e217. (2021: 4.776 - IF, Q2 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na internete: https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2022/06001/INHIBITION_OF_RAS_COMPONENTS_ATTENUATES.597.aspx (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?) Typ: AEGA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SÝKORA, Matúš - ŽURMANOVÁ, Jitka - KNEZL, Vladimír - ANDELOVÁ, Katarína - TRIBULOVÁ, Narcisa. Continuous exposure of the hypertensive rats tolight increases the risk of malignant cardiac arrhythmias - Omacor cardioprotection. In Journal of Hypertension, 2022, vol. 40, suppl 1, p. e126. (2021: 4.776 - IF, Q2 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na internete: https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2022/06001/CONTINUOUS_EXPOSURE_OF_THE_HYPERTENSIVE_RATS_TO.311.aspx (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: AEGA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SÝKORA, Matúš - ŽURMANOVÁ, Jitka - KNEZL, Vladimír - ANDELOVÁ, Katarína - TRIBULOVÁ, Narcisa. Effect of omacor against the increased incidence of malignant cardiac arrhythmias triggered by light pollution. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 104. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • ŠNÚRIKOVÁ, Denisa** - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - NAVAROVÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert. Odpoveď Na,K-ATPázy na trimetylcínom indukovanú neurodegeneráciu ovplyvnenú handlingom. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biochémia. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - PÔBIŠ, Peter - LEPÁČEK, Marek - RAČKOVÁ, Lucia - VISKUPIČOVÁ, Jana - LANIŠNIK RIŽNER, Tea - BANERJEE, Sreeparna - KANĎÁROVÁ, Helena - ŠTEFEK, Milan. Novel in vitro approaches in safety evaluation of cemtirestat : abstract #415. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 166-167. ISBN 978-80-969474-7-8. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - HALINKOVIČ, Matej - SLOBODA, Tibor - MUŠKOVÁ, Kateřina - PAVLAČKA, Patrik - KNÁNIK, Jakub - KANĎÁROVÁ, Helena. Development new web-tool for phototoxicity prediction on the base of machine learning approach : abstract #430. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 125-126. ISBN 978-80-969474-7-8. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • ŠPILAK, Ana - PÔBIŠ, Peter - SVOBODOVÁ, Lada - MOULISOVÁ, Alena - BRACHNER, Andreas - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KANĎÁROVÁ, Helena - JÍROVÁ, Dagmar - KEJLOVÁ, Kristína - NEUHAUS, Winfried. Risk assessment of medical devices for the oral cavity using a human oral mucosa epithelium model. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 171. ISSN 2194-0479. (APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. EUSAAT 2022 - Linz 2022) Typ: AFG
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Neurogenic regulation of splanchnic arteries in rats treated with high-fat diet in combination with high-fructose intake. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 106. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Vplyv vysokotučnej stravy a jej kombinácie s nadmerným príjmom fruktózy na reaktivitu izolovaných artérií a jej moduláciu perivaskulárnym tukom. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 293-294. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Typ: AFL
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara. Cardiac connexin-43 hemichannels and pannexin-1 channels: potential novel antiarrhythmic targets. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 107. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Eduard. Helena Rašková a Terezín. In Roš Chodeš, 2022, roč. 84, č. červen, s. 23. ISSN 121074 68. Typ: GII
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - EL MELIGY, Mahmoud Atya - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. (2021: 8.025 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ALTAN, Eray - TURKER, Nurgul - HINDY, Osama Ali - DIRICAN, Zeynep - OZAKPINAR, Ozlem Bingol - DEMIR, Aysegul Uzuner - KALASKAR, Deepak - THAKUR, Sourbh - GUNDUZ, Oguzhan. Investigation of 3D-printed chitosan-xanthan gum patches. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2022, vol. 213, no., pp. 259-267. ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.158., Registrované v: WOS
  [1.1] LIANG, Zhiwei - CHEN, Dongmei. Targeting therapy effects of composite hyaluronic acid/chitosan nanosystems containing inclusion complexes. In DRUG DELIVERY, 2022, vol. 29, no. 1, pp. 2734-2741. ISSN 1071-7544. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10717544.2022.2112995., Registrované v: WOS
  [1.1] PELLIS, Alessandro - GUEBITZ, Georg M. - NYANHONGO, Gibson Stephen. Chitosan: Sources, Processing and Modification Techniques. In GELS, 2022, vol. 8, no. 7, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels8070393., Registrované v: WOS
  [1.1] RENKLER, Nergis Zeynep - CRUZ-MAYA, Iriczalli - BONADIES, Irene - GUARINO, Vincenzo. Electro Fluid Dynamics: A Route to Design Polymers and Composites for Biomedical and Bio-Sustainable Applications. In POLYMERS, 2022, vol. 14, no. 19, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym14194249., Registrované v: WOS
  [1.1] SETHURAM, Lakshimipriya - THOMAS, John - MUKHERJEE, Amitava - CHANDRASEKARAN, Natarajan. A review on contemporary nanomaterial-based therapeutics for the treatment of diabetic foot ulcers (DFUs) with special reference to the Indian scenario. In NANOSCALE ADVANCES, 2022, vol. 4, no. 11, pp. 2367-2398. ISSN 2516-0230. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1na00859e., Registrované v: WOS
  [1.1] SUN, T.C. - YAN, B.Y. - NING, X.C. - HUI, C. - XU, L. - DING, Y.N. - YANG, X.L. - RAMAKRISHNA, S. - LONG, Y.Z. - ZHANG, J. Cool and hot chitosan/platelet-derived growth factor nanofibers for outdoors burns. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, OCT 1 2022, vol. 218, p. 409-419., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína - RAPTA, Peter - ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese(III) porphyrins as anti- and pro-oxidants in high-molar-mass hyaluronan oxidative degradation. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 83. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Typ: AFG
 • VALACHOVÁ, Katarína - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján - ŠOLTÉS, Ladislav. Molecular hydrogen: The beneficial effects in scavenging hydroxil, alkyloxy and alkylperoxy radicals : oral presentation. In 1st Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine. Hydrogen for Biomedicine. Program & Book of Abstracts. October 17th – 20th, 2022, Smolenice castle, Slovakia. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. 78. ISBN 978-80-224-1975-8. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine : Hydrogen for Biomedicine) Typ: AFH
 • VALENT, Ivan** - BEDNÁROVÁ, Lucie - SCHREIBER, Igor - BUJDÁK, Juraj - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Reaction of N-Acetylcysteine with Cu2+: Appearance of Intermediates with High Free Radical Scavenging Activity: Implications for Anti-/Pro-Oxidant Properties of Thiols. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 11, art. no. 6199. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23116199 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VANHAVERBEKE, Maarten - ATTARD, Ritienne - BARTEKOVÁ, Monika - BEN-AICHA, Soumaya - BRANDENBURGER, Timo - GONZALO-CALVO, David - EMANUELI, Costanza - FARRUGIA, Rosienne - GRILLARI, Johannes - HACKL, Matthias - KALOČAYOVÁ, Barbora - MARTELLI, Fabio - SCHOLZ, Markus - WETTINGER, Stephanie Bezzina - DEVAUX, Yvan. Peripheral blood RNA biomarkers for cardiovascular disease from bench to bedside: A Position Paper from the EU-CardioRNA COST Action CA17129. In Cardiovascular Research, vol., no., p. ISSN 0008-6363. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/cvr/cvab327 (COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia** - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. (2021: 3.752 - IF, Q2 - JCR, 0.852 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Pre-Gestational Stress and Perinatal Treatment with Antidepressants in Rats Affect Levels of Synapse-Related Proteins in Hippocampus of Adult Offspring in a Sex-Dependent Manner. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 838-839, board number: S01-417. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
 • VINKEN, Mathieu - BENFENATI, Emilio - BUSQUET, François - CASTELL, José - CLEVERT, Djork-Arné - DE KOK, Theo - DIRVEN, Hubert - FRITSCHE, Ellen - GERIS, Liesbet - GOZALBES, Rafael - HARTUNG, Thomas - JENNEN, Danyel - JOVER, Ramiro - KANĎÁROVÁ, Helena - KRAMER, Nynke - KRUL, Cyrille - LUECHTEFELD, Thomas - MASEREEUW, Rosalinde - ROGGEN, Erwin - SCHALLER, Stephan - VANHAECKE, Tamara - YANG, Chihae - PIERSMA, Aldert H. The European ONTOX project: Safer chemicals using fewer animals. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 127. ISSN 2194-0479. (EUSAAT 2022 - Linz 2022) Typ: AFG
 • VISKUPIČOVÁ, Jana** - REZBÁRIKOVÁ, Petronela. Natural Polyphenols as SERCA Activators: Role in the Endoplasmic Reticulum Stress-Related Diseases. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 16, art. no. 5095. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27165095 (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: ADCA
 • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Combining antiviral, anti-inflammatory and antibacterial properties of drugs in fighting COVID-19 disease. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2022, vol. 10, no. 2, p. 80. ISSN 2194-0479. (EUSAAT 2022 - Linz 2022. ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19) Typ: AFG
 • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Perspective multi-modal acting compounds against SARS-COV-2 virus : abstract #502. In ESTIV 2022. 21st International Congress. Barcelona 2022, 21-25 November : abstract book. - Bratislava : Setox (for ESTIV), 2022, p. 196-197. ISBN 978-80-969474-7-8. (ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19. ESTIV 2022. International Congress of the European Society of Toxicology In Vitro) Typ: AFG
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VRBJAR, Norbert - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, J. - HULMAN, Michal - KALOČAYOVÁ, Barbora. Application of molecular hydrogen in the cardiac surgery - associated acute kidney injury. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 108. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • VRANKOVÁ, Stanislava** - PETRÍKOVÁ, Zuzana - CIMROVÁ, Barbora - KLIMENTOVÁ, Jana - CEBOVÁ, Martina - BENKO, Jakub. The effect of natural psychoplastogen 7,8-dihydroxyflavone in animal model of depression. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LVII. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Typ: AFG
 • VRBJAR, Norbert - JASENOVEC, Tomáš - KOLLÁROVÁ, Marta - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - CHOMOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Dominika - SHAWKATOVÁ, Ivana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Na,K-ATPase Kinetics and Oxidative Stress in Kidneys of Zucker Diabetic Fatty (fa/fa) Rats Depending on the Diabetes Severity-Comparison with Lean (fa/+) and Wistar Rats. In Biology, 2022, vol. 2022, iss. 11, art. no. 1519. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2079-7737/11/10/1519/htm (APVV-18-0287 : Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcií: problémy, príčiny a príležitosti) Typ: ADMA
 • VRZOŇOVÁ, Romana - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - RAČKOVÁ, Lucia - MEČÁROVÁ, Jana - BIELIKOVÁ, Sandra - BYSTRICKÝ, Slavomír. Anti-staphylococcal activity of quaternized dextran-effect of molar mass and degree of quaternization. In Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. 1. vyd. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, p. 117. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036. (15th Bratislava Symposium on Saccharides) Typ: AFH
 • VYLETELOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Mária - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - OBLOŽINSKÝ, Marek - PAŠKOVÁ, Ľudmila. Modifications of HDL Components ́ Gene Expression in Liver of Rat with Adjuvant Arthritis. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 : book of abstracts. - Hradec Králové : electronicky - Faculty of Pharmacy, Charles University, Czech Republic, 2021, p. 16, SC-1. Dostupné na internete: https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Conference Synthesis and Analysis of Drugs) Typ: GHG
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Sympathoadrenergic contractions in mesenteric arteries from Zucker diabetic fatty rats: focus on perivascular adipose tissue. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 110. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • ZHOU, Bin - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - DANAEI, Goodarz - RILEY, Leanne M. - PACIOREK, Christopher J. - REGECOVÁ, Valéria. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. In Lancet, 2021, vol. 398, no. 10304, p. 957-980. (2020: 79.323 - IF, Q1 - JCR, 13.103 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0140-6736. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AZEGAMI, T. - UCHIDA, K. - TOKUMURA, M. - MORI, M. Blood Pressure Tracking From Childhood to Adulthood. In FRONTIERS IN PEDIATRICS. ISSN 2296-2360, NOV 15 2021, vol. 9., Registrované v: WOS
  [1.1] BLANCO-METZLER, A. - VEGA-SOLANO, J. - FRANCO-ARELLANO, B. - ALLEMANDI, L. - LARROZA, R.B. - SAAVEDRA-GARCIA, L. - WEIPPERT, M. - SIVAKUMAR, B. - BENAVIDES-AGUILAR, K. - TISCORNIA, V. - BUZARQUIS, G.S. - GUARNIERI, L. - MEZA-HERNANDEZ, M. - VILLALBA, F.C. - CASTRONUOVO, L. - SCHERMEL, A. - L'ABBE, M.R. - ARCAND, J. Changes in the Sodium Content of Foods Sold in Four Latin American Countries: 2015 to 2018. In NUTRIENTS. NOV 2021, vol. 13, no. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] GALLO, G. - RUBATTU, S. - VOLPE, M. Targeting Cyclic Guanylate Monophosphate in Resistant Hypertension and Heart Failure: Are Sacubitril/Valsartan and Vericiguat Synergistic and Effective in Both Conditions?. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, NOV 2021, vol. 28, no. 6, p. 541-545., Registrované v: WOS
  [1.1] GUO, D.D. - WANG, H.F. - LAI, X.Y. - LI, J.Y. - XIE, D.M. - ZHEN, L. - JIANG, C.H. - LI, M. - LIU, X.M. Development and validation of a nomogram for predicting acute kidney injury after orthotopic liver transplantation. In RENAL FAILURE. ISSN 0886-022X, JAN 1 2021, vol. 43, no. 1, p. 1588-1600., Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, L.H. - TAN, X.X. - LI, J. - LI, Y.L. Incidence and Risk of Hypertension in Cancer Patients Treated With Atezolizumab and Bevacizumab: A Systematic Review and Meta-Analysis. In FRONTIERS IN ONCOLOGY. ISSN 2234-943X, OCT 12 2021, vol. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] KOBAYASHI, K. Minimizing the cumulative burden of hypertension to reduce the risk of end-stage renal disease COMMENT. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, DEC 2021, vol. 44, no. 12, p. 1683-1685., Registrované v: WOS
  [1.1] NGUYEN, T.N. - CHOW, C.K. Global and national high blood pressure burden and control. In LANCET. ISSN 0140-6736, SEP 11 2021, vol. 398, no. 10304, p. 932-933., Registrované v: WOS
  [1.1] RAKUGI, H. Step for breaking free from clinical inertia. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, JAN 2022, vol. 45, no. 1, p. 5-7., Registrované v: WOS
  [1.1] RUBATTU, S. - GALLO, G. The Natriuretic Peptides for Hypertension Treatment. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, JAN 2022, vol. 29, no. 1, p. 15-21., Registrované v: WOS
  [1.1] SZCZEPANIAK, P. - MIKOLAJCZYK, T.P. - CZESNIKIEWICZ-GUZIK, M. - GUZIK, T.J. Periodontitis as an inflammatory trigger in hypertension: From basic immunology to clinical implications. In KARDIOLOGIA POLSKA. ISSN 0022-9032, NOV 30 2021, vol. 79, no. 11, p. 1206-1214., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - GALLO, G. - RUBATTU, S. Novel ANP (Atrial Natriuretic Peptide)-Based Therapy for Hypertension: The Promising Role of a Disease Mechanism Targeted Approach. In HYPERTENSION. ISSN 0194-911X, DEC 2021, vol. 78, no. 6, p. 1868-1870., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - PATRONO, C. Quadruple combination of quarter doses of blood pressure-lowering agents: a string QUARTET in the symphony of hypertension management?. In EUROPEAN HEART JOURNAL. ISSN 0195-668X, DEC 21 2021, vol. 42, no. 48, p. 4885-4886., Registrované v: WOS
  [1.1] WOLF, J. - NARKIEWICZ, K. Hypertension management in the COVID-19 era. Getaway from pandemic snares. In ARTERIAL HYPERTENSION. ISSN 2449-6170, 2021, vol. 25, no. 3, p. 93-99., Registrované v: WOS
  [1.1] YEN, H.Y. - HUANG, W.H. The efficacy of commercial smartwatches with a blood pressure-monitoring feature: A pilot randomized controlled trial. In JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP. ISSN 1527-6546, 2021, p.., Registrované v: WOS
  [1.1] YEUNG, S.M.H. - HOORN, E.J. - ROTMANS, J.I. - GANSEVOORT, R.T. - BAKKER, S.J.L. - VOGT, L. - DE BORST, M.H. Urinary Potassium Excretion, Fibroblast Growth Factor 23, and Incident Hypertension in the General Population-Based PREVEND Cohort. In NUTRIENTS. DEC 2021, vol. 13, no. 12., Registrované v: WOS
  [1.2] BHAGAVATHULA, Akshaya Srikanth - SHAH, Syed Mahboob - ABURAWI, Elhadi Husein. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the United Arab Emirates: A systematic review and meta-analysis. In International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 16617827, 2021-12-01, 18, 23, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph182312693., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] FANG, Rui - ZHOU, Yue - YU, Ming Kun - CHEN, Kai Fei - YANG, Yong - LIU, Ping - LIN, Hong Yuan - CHAI, Ling - LI, Si Yao - XU, Wen Feng - MEI, Zhi Gang - GE, Jin Wen. Traditional Chinese medicine syndrome differentiation combined anti-hypertensive drugs intervened hypertensive early renal damage patients: A systematic review and Meta-analysis of randomized clinical trials. In Chinese Traditional and Herbal Drugs. ISSN 02532670, 2021-09-28, 52, 18, pp. 5649-5662. Dostupné na: https://doi.org/10.7501/j.issn.0253-2670.2021.18.020., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KOBYAKOVA, Olga S. - STARODUBOV, Vladimir I. - KHALTOURINA, Daria A. - ZYKOV, Viktor A. - ZUBKOVA, Tatiana S. - ZAMIATNINA, Elena S. Promising measures to reduce the mortality in Russia: an analytical review. In Health Care of the Russian Federation. ISSN 0044197X, 2021-01-01, 65, 6, pp. 573-580. Dostupné na: https://doi.org/10.47470/0044-197X-2021-65-6-573-580., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KUCHMIN, Alexei N. - EKIMOV, Vitaly V. - GALAKTIONOV, Denis A. - BORISOV, Igor M. - SHEVELIOV, Andrei A. - SVEKLINA, Tatiana S. Blood pressure profiles in patients with arterial hypertension and obstructive sleep apnea in different age groups. In Arterial Hypertension (Russian Federation). ISSN 1607419X, 2021-01-01, 27, 5, pp. 530-535. Dostupné na: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-5-530-535., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] QIAN, Ningjing - YANG, Dandan - LI, Huajun - DING, Siyin - YU, Xia - FAN, Qingqiu - YU, Zhebin - YE, Shenfeng - YU, Hualiang - WANG, Yaping - PAN, Xiaohong. Considering Psychosocial Factors When Investigating Blood Pressure in Patients with Short Sleep Duration: A Propensity Score Matched Analysis. In International Journal of Hypertension. ISSN 20900384, 2021-01-01, 2021, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/7028942., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SIMENYURA, Sofya S. - SIZOVA, Zhanna M. The role of non-drug methods of increasing adherence to the treatment of patients with arterial hypertension in a polyclinic. In Meditsinskiy Sovet. ISSN 2079701X, 2021-01-01, 2021, 21-2, pp. 16-25. Dostupné na: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-21-2-16-25., Registrované v: SCOPUS
 • ŽURMANOVÁ, Jitka - MARVANOVÁ, A. - TIBENSKÁ, V. - KŠÍK, P. - ŽBÍRKOVÁ, A. - ELSNICOVÁ, B. - HEJNOVÁ, L. - HORNÍKOVÁ, D. - VODIČKA, P. - NOVOTNÝ, Josef - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOLÁŘ, F. - NOVÁKOVÁ, Olga. Mild cold acclimation as a new cardioprotective intervention. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 63. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus