Informačná stránka organizácie SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AFANDIYEVA, N. - ELMAZOGLU, Z. - BEK AYDIN, Z. - CEYLAN-ISIK, Asli F. - ŠTEFEK, Milan - KAVUTCU, Mustafa - KARASU, Çimen. Comparative effects of Cemtirestat, Stobadine and Epalrestat on glutathione-S-transferase and catalase activities in the liver and lung of diabetic rats given high fructose diet and Streptozotocin. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 33. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 33. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - SÝKORA, Matúš - FERKO, Miroslav. Pozitívna modulácia mitochondriálnych pórov prechodnej permeability. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 2.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. The role of the mitochondrial permeability transition pore - regulating proteins in relation to metabolic preconditioning. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 174. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(FEPS 2019 - Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societes (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), September 10th-13th, Bologna, Italy. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - MLYNÁR, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vplyv kyseliny močovej na funkciu endotelu mezenterických artérií u starých Wistar-Kyoto potkanov za in vitro podmienok. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. II-III.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Silencing of carbonic anhydrase I enhances the malignant potential of exosomes secreted by prostatic tumour cells. In Journal of cellular and molecular medicine, 2019, vol. 23, no. 5, p. 3641-3655. (4.658 - IF2018). ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima. Effect of quercetin on proteins of antioxidant defense system and ABC transporters in rat hearts. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 6. ISBN 978-86-7760-135-5.(VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFG
 • BARANČÍK, Miroslav - FOGARASSYOVÁ, Mária - KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. Vplyv dlhodobého podávania flavonoidu kvercetínu na proteíny antioxidačného obranného systému a ABC transportéry v srdciach potkanov vystavených dlhodobým účinkom doxorubicínu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IV-V.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BARANČÍK, Miroslav - KOVÁČOVÁ, D. - BARTEKOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima. Vplyv kvercetínu na proteíny antioxidačného obranného systému a ABC transportéry v srdciach potkanov. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 71. ISBN 978-80-89965-27-4.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Biochemické dni 2019). Typ: AFL
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - JELEMENSKÝ, Marek - DHALLA, Naranjan. Role of Oxidative Stress and Cardiovascular Risk Factors in Ischemic Heart Disease. In Oxidative Stress in Heart Diseases. - Singapore : Springer, 2019, p. 375-394. ISBN 978-981-13-8272-7. Typ: ABC
 • BARTEKOVÁ, Monika - JELEMENSKÝ, Marek - DHALLA, Naranjan. Emerging role of non-coding RNAs and extracellular vesicles in cardioprotection by remote ischemic conditioning of the heart. In Reviews in Cardiovascular Medicine, 2019, vol. 20, no. 2, p. 59-71. (0.610 - IF2018). ISSN 1530-6550.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Typ: ADCA
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - TRIBULOVÁ, Narcisa - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - DOVINOVÁ, Ima - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Quercetin as potential cardioprotective agent in I/R injury: role of selected comorbidities and comedications. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book, p. 52.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFE
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Kardioprotektívne účinky kvercetínu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: vplyv vybraných komorbidít a komedikácií. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 3-4.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BARTEKOVÁ, Monika. Úloha molekulárnych signalizačných dráh v kardioprotekcii. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 14. ISBN 978-80-89965-27-4.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Biochemické dni 2019). Typ: AFH
 • BAUEROVÁ, Katarína - KUCHARSKÁ, Jarmila - PONIŠT, Silvester - SLOVÁK, Lukáš - ŠVÍK, Karol - JAKUŠ, Vladimír - MUCHOVÁ, Jana. The Role of Endogenous Antioxidants in the Treatment of Experimental Arthritis. In Antioxidants. - London : IntechOpen, 2019, chapter 8, p. 1-23. ISBN 978-1-78923-920-1.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Typ: ABC
 • BENEŠOVÁ, Barbora - HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of novel Curcumin derivatives on Serca activity and viability of pancreatic Ins-1e Beta cells. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 6.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • BENEŠOVÁ, Barbora - HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - GIRST, Gábor - ÖTVÖS, Sándor B. - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modification of SERCA activity and viability of pancreatic INS-1E beta cells by curcumin derivatives. In 2nd International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants (TMedPM-2019). September 30-October 02, 2019, Berlin : abstract book. - United Scientific Group (USG), 2019, p. 40.(International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants). Typ: AFK
 • BENKO, Jakub - VRANKOVÁ, Stanislava. Interakcia vysokotukovej diéty a sociálnej izolácie v rozvoji depresie. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 9. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: AFH
 • BENKO, Jakub - VRANKOVÁ, Stanislava. Interaction of high-fat diet and social isolation in the development of depression. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 7.(VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - DOVINOVÁ, Ima - KRENEK, Peter - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vplyv dlhodobej inhibície NO-syntázy u mladých normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. VI.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká : zborník abstraktov. Editori: Andrea Berényiová, Soňa Čačányiová. Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, 2019. 24 s. ISBN 978-80-89991-04-4(Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká, 13.-14. november 2019, Bratislava. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: FAI
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - VALOVIČ, P. - BALIŠ, Peter. Acute stress alters genes involved in iron homeostasis in normotensive rats. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 9.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal. Vplyv ultramalých superparamagnetických nanočastíc oxidov železa na krvný tlak potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. VI-VII.(Fyziologické dny. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na akustický úľavový reflex. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 4.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. The role of the cerebellum in modulating acoustic startle response. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 23. ISBN 978-86-7760-135-5.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. The role of the cerebellum in modulating acoustic startle response. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 8.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účasť mozočka na riadení akustického úľakového reflexu. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 9. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka). Typ: AFL
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 55-60. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 5-6.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Effects of glycophenolics on doxorubicin toxicity in kidney cells HEK 293. In Košútová Michaela (ed.). VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 9.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 72. ISBN 978-80-89965-27-4.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Biochemické dni 2019). Typ: AFL
 • CSEKES, Erika - HUNYADI, Attila - RAČKOVÁ, Lucia. Protoapigenón a jeho 1'-O- butyl derivát ako perspektívne látky v liečbe melanómu. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 55-56. ISBN 978-80-972752-6-6.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Drobnicov memoriál). Typ: AFL
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DUBOVICKÝ, Michal - MACH, Mojmír - BRUCKNEROVÁ, Jana - UJHÁZY, Eduard. Neonatal stress - the clinical point of view. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 6.(Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - LABAŠKOVÁ, S. - BRUCKNEROVÁ, Jana - DUBOVICKÝ, Michal - UJHÁZY, Eduard. Clinical consequences of most frequent trisomies on postnatal neonatal adaptation. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 33-34. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 33-34. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • BRUGER, Annika M. - DORHOI, Anca - ESENDAGLI, Gunes - BARCZYK-KAHLERT, Katarzyna - VAN DER BRUGGEN, Pierre - LIPOLDOVA, Marie - PEREČKO, Tomáš - SANTIBANEZ, Juan - SARAIVA, Margarida - VAN GINDERACHTER, Jo A. - BRANDAU, Sven. How to measure the immunosuppressive activity of MDSC: assays, problems and potential solutions problems and potential solutions. In Cancer Immunology, Immunotherapy, 2019, vol. 68, no. 4, p. 631-644. (4.900 - IF2018). ISSN 0340-7004.(COST Action BM1404 : European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells (Mye-EUNITER)). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AMODIO, Giada - CICHY, Joanna - CONDE, Patricia - MATTEOLI, Gianluca - MOREAU, Aurelie - OCHANDO, Jordi - ORAL, Barbaros H. - PEKAROVA, Michaela - RYAN, Elizabeth J. - ROTH, Johannes - SOHRABI, Yahya - CUTURI, Maria-Cristina - GREGORI, Silvia. Role of myeloid regulatory cells (MRCs) in maintaining tissue homeostasis and promoting tolerance in autoimmunity, inflammatory disease and transplantation. In CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY. ISSN 0340-7004, 2019, vol. 68, no. 4, pp. 661-672., Registrované v: WOS

  [1.1] GOULART, M.R. - HLAVATY, S.I. - CHANG, Y.-M. - POLTON, G. - STELL, A. - PERRY, J. - WU, Y. - SHARMA, E. - BROXHOLME, J. - LEE, A.C. - SZLADOVITS, B. - TURMAINE, M. - GRIBBEN, J. - XIA, D. - GARDEN, O.A. Phenotypic and transcriptomic characterization of canine myeloid-derived suppressor cells. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, art. no. 3574., Registrované v: WOS

  [1.1] SILVESTRE-ROIG, Carlos - FRIDLENDER, Zvi G. - GLOGAUER, Michael - SCAPINI, Patrizia. Neutrophil Diversity in Health and Disease. In TRENDS IN IMMUNOLOGY. ISSN 1471-4906, 2019, vol. 40, no. 7, pp. 565-583., Registrované v: WOS

  [1.2] MAIMELA, Nomathamsanqa Resegofetse - LIU, Shasha - ZHANG, Yi. Fates of CD8+ T cells in Tumor Microenvironment. In COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL BIOTECHNOLOGY JOURNAL. eISSN 2001-0370, 2019, vol. 17, pp. 1-13., Registrované v: SCOPUS

 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, M. - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinná odpoveď v chladovom teste pod sociálnym tlakom v závislosti od percepcie stresu = Neuroendocrine response in socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular responses to and acute stressor in women with schizotypal traits. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 13.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - HLAVAČKA, František - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HORNÁČEK, Karol. Is low back pain visible also in body sway during sitting or upright posture? In Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis : conference proceedings. - Kladno : České vysoké učení technické v Praze, 2019, p. 26. ISBN 978-80-01-06587-7.(APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. 4th International Conference on Movement Analysis, Kladno, May 30-31, 2019). Typ: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - HLAVAČKA, František. Transient postural responses to somatosensory stimulation in young and elderly. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. VIII.(Fyziologické dny. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. (3.201 - IF2018). ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SLOVÁK, Lukáš - KOVÁČIK, Anton - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - BRINDZA, Ján. Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in veterinary science, 2019, vol. 126, p. 118-123. (1.751 - IF2018). ISSN 0034-5288.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADCA
 • CEYLAN-ISIK, Asli F. - ELMAZOGLU, Z. - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen. Effects of Cemtirestat on GSH/GSSG, caspase-3 and protein carbonyl of liver and lung in rat model of diabetes induced by high fructose diet and Streptozotocin: A comparative study with Stobadine and Epalrestat. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 22-23. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 22-23. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2.770 - IF2018). ISSN 0166-4328.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé neurobehavioralne dôsledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana = Long-term neurobehavioral consequences of maternal depression and venlafaxie treatment on rat offspring. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36-37. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - DUBOVICKÝ, Michal. Animálne modely materskej depresie - výsledky a limity preklinického výskumu. In XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Kniha abstraktov. 17.-19.10.2019, Tatranská Lomnica. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2019, s. 8.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Maternal stress prior gestation effects excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 104, PO 65.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Chronický nepredvídateľný stress ako model materskej depresie u dospelých samíc potkana = Chronic unpredictable stress as a model of maternal depression of rat dams. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Sex differences in monoamine response to maternal immune activation in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 10.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Bupropion administration during gestation and lactation impacts development and behavior of Juvenile offspring. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 51, PO 12.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal. Effects of bupropion administration during pregnancy and lactation on maternal behavior and selected reproductive variables in rats. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 34-35. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 34-35. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. In vitro measurement of H2S-mediated vasoactive responses. In Vascular Effects of Hydrogen Sulphide : Methods and Protocols. - Humana Press, 2019, p. 89-107. ISBN 978-1-4939-9527-1.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Typ: ABC
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The role of perivascular adipose tissue and endogenous hydrogen sulfide in vasoactive responses of isolated mesenteric arteries in normotensive and spontaneously hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2019, vol. 70, no. 2, p. 295-306. (2.544 - IF2018). ISSN 0867-5910.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu). Typ: ADCA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - TÖRÖK, Jozef - CEBOVÁ, Martina - BUCHWALOW, Igor - DOVINOVÁ, Ima - DROBNÁ, Magdaléna. Oxid dusnatý a sírovodík ako súčasť kompenzačných a rezervných vazoaktívnych mechanizmov izolovaných artérií normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. IX.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - RUSNÁK, Jaroslav - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLBIK, Ivan - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural free volume and dynamics of cryoprotective DMSO-water mixtures at low DMSO concentration. In RSC Advances, 2019, vol. 9, p. 34299-34310. (3.049 - IF2018). ISSN 2046-2069. Typ: ADCA
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of coenzyme Q10 and different varieties of cornelian cherry on nitric oxide synthase activity in the cardiovascular system of obese Zucker rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 11.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of cornelian cherries on nitric oxide synthase activity in the heart and aorta of obese Zucker rats. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 29. ISBN 978-86-7760-135-5.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFK
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of coenzyme Q10 and different varieties of cornelian cherry on nitric oxide generation in the heart and aorta of obese Zucker rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 35. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • DIEZ, Emiliano - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - PRADO, Natalia - KNEZL, Vladimír - LIPTÁK, Boris - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Electrical coupling protein connexin-43 is implicated in acute antiarrhythmic effect of melatonin in rat heart exposed to hypokalemia. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVIII-XXXIX.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - MEINITZER, Andreas - WINKLHOFER-ROOB, Brigitte - KVASNIČKA, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPARγ agonist pioglitazone can improve Nrf2 -redox signaling and risk biomarkers according age-dependence in hypertensive BHR. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 12-13.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - MEINITZER, Andreas - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gama agonista pioglitazón sa podieľa na úprave Nrf2 redoxnej signalizácie a rizikových biomarkerov u vekovo-závislých hypertenzných zvierat. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 10. ISBN 978-80-972752-5-9.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gama - transkripčný faktor kontroly expresie cieľových génov a veková-závislosť u hypertenzných modelov. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 25. ISSN 1210-0668.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Typ: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal exposure to maternal immune activation in rats has different effects on brain monoamine neuronal firing activity in adult male and female offspring. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - BÖGI, Eszter. Functional injury in the developing brain: Experimental approaches of neurodevelopmental disorders assessment. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 11.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • EBENBICHLER, Gerold - DOBLHAMMER, Stephan - PACHNER, Melanie - HABENICHT, Richard - KIENBACHER, Thomas - MAIR, Patrick - ZEMKOVÁ, Erika - HIRJAKOVÁ, Zuzana - JAKSCH, Peter - KLEPETKO, Walter. Impairments in postural control and retest reliability of dynamic posturographic measures after lung transplantation. In American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2019, vol. 98, no. 5, p. 353-359. (1.908 - IF2018). ISSN 0894-9115. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] POLASTRI, M. Physiotherapy for lung transplant candidates and recipients: time frame from pre-operative to long-term care. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THERAPY AND REHABILITATION. ISSN 1741-1645, FEB 2019, vol. 26, no. 2., Registrované v: WOS

 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KNEZL, Vladimír - DOSENKO, Viktor - RAUCHOVÁ, H. - ZEMAN, M. - REITER, Russel J. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 191-202. (2.884 - IF2018). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] HARDELAND, Ruediger. Aging, Melatonin, and the Pro- and Anti-Inflammatory Networks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1422-0067, 2019, vol. 20, no. 5, art. no. 1223., Registrované v: WOS

 • ELMAZOGLU, Z. - CEYLAN-ISIK, Asli F. - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen. Aldose reductase inhibitors in the preventation of diabetic neuro-degenerative diseases: Studies in cell culture models of Alzheimer's disease and Parkinson's disease under hyperglycemic conditions. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 22. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 22. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - KNEZL, Vladimír - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARTEKOVÁ, Monika. The effects of chronic treatment with flavonoid Quercetin on cardiac ischemia-reperfusion injury in lean and obese zucker diabetic rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 12.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - FRIMMEL, Karel - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - LÓRY, Viktória - KUBICOVÁ, Petronela - BALOGOVÁ, Erika - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - BARTEKOVÁ, Monika. Cardiovascular and metabolic effects of quercetin in Zucker diabetic rats. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 170. ISBN 978-86-7760-136-2.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - KNEZL, Vladimír - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARTEKOVÁ, Monika. Účinok kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u potkanov s diabetom 2.typu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIII-XIV.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ANDELOVÁ, Natália - KUNCOVÁ, Jitka - MARKOVÁ, M. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Kyslíková deprivácia vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIV.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2019. Book of Abstracts = Interactive Conference of Young Scientists 2019. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2019. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/>. ISBN 978-80-972360-4-5(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 : PREVEDA). Typ: FAI
 • FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv lipopolysacharidu na infiltráciu makrofágov, expresiu a distribúciu Cx43 v ľavej komore srdca normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XV.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v regulácii cievneho tonusu izolovaných artérií normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 13-14.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The role of the interaction of gaseous transmitters, NO and H2S as a new signaling pathway in the regulation of vascular tone of isolated rat and human arteries. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 13.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • GOLAS, Samuel - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The role of perivascular adipose tissue and endogenous H2S in vasoactive responses of mesenteric artery in normotensive and spontaneously hypertensive rats. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 32. ISBN 978-86-7760-135-5.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFK
 • GOMES, Clarissa P.D.C. - ÁGG, Bence - ANDOVA, Andrejaana - ARSLAN, Serdal - BAKER, Andrew - BARTEKOVÁ, Monika - BEIS, Dimitris - BETSOU, Fay - WETTINGER, Stephanie B. - BUGARSKI, Branko - CONDORELLI, Gianluigi - DA SILVA, Gustavo J. J. - DANILIN, Sabrina - GONZALO-CALVO, David - BUIL, Alfonso - CARMO-FONSECA, Maria - ENGUITA, Francisco J. - FELEKKIS, Kyriacos - FERDINANDY, Péter - GYÖNGYÖSI, Mariann - HACKL, Matthias - KARADUZOVIC-HADZIABDIC, Kanita - HELLEMANS, Jan - HEYMANS, Stephane - HLAVÁČKOVÁ, Markéta - HOYDAL, Morten A. - JANKOVIC, Aleksandra - JUSIC, Amela - KARDASSIS, Dimitris - KERKELÄ, Risto - KUSTER, Gabriela M. - LAKKISTO, Päivi - LESZEK, Przemyslaw - LUSTREK, Mitja - MAEGDEFESSEL, Lars - MARTELLI, Fabio - NOVELLA, Susana - O’BRIEN, Timothy - PAPANEOPHYTOU, Christos - PEDRAZZINI, Thierry - PINET, Florence - POPESCU, Octavian - POTOČNJAK, Ines - ROBINSON, Emma - SASSON, Shlomo - SCHOLZ, Markus - SIMIONESCU, Maya - STOLL, Monika - VARGA, Zoltan V. - VINCIGUERRA, Manlio - XUEREB, Angela - YILMAZ, Mehmet B. - EMANUELI, Costanza - DEVAUX, Yvan. Catalyzing Transcriptomics Research in Cardiovascular Disease: The CardioRNA COST Action CA17129. In Non-coding RNA, 2019, vol. 5, no. 2, art. no. 31. ISSN ISSN 2311-553X. Typ: ADMB
 • GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - KVASNIČKA, Peter - DOVINOVÁ, Ima. Age-dependent effect of PPARγ agonist pioglitazone on kidney signaling in borderline hypertensive rats. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 3, p. 259-264. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Typ: ADDA
 • GVOZDJAKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila - KURA, Branislav - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Ján. A new insight into the molecular hydrogen effect on coenzyme Q and mitochondrial function of rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol., iss., p. [Epub ahead of print]. (2.041 - IF2018). ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • HEGER, Vladimír - TYNI, Jonna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - KAKKONEN-LAHTELA, Maija - RILLA-RAHNASTO, Minna. Quercetin based derivatives as sirtuin inhibitors. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, p. 1326-1333. (3.743 - IF2018). ISSN 0753-3322.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] HARDINSYAH - WINDARDI, Ika Puspa - ARIES, Muhammad - DAMAYANTHI, Evy. Total Phenolic Content, Quercetin, and Antioxidant Activity of Gandaria (Bouea Macrophylla Griff.) Leaf Extract at Two Stages of Maturity. In JURNAL GIZI DAN PANGAN. ISSN 1978-1059, 2019, vol. 14, no. 2, pp. 61-68., Registrované v: WOS

 • HEGER, Vladimír - BENEŠOVÁ, Barbora - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Phenolic compounds from root bark of Morus nigra may regulate pancreatic beta-cell viability by modulation of Serca activity. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 14.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of polyphenols on pancreatic INS-1E beta cells by modulation of intracellular calcium concentration. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. - [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 54, poster 27 - WG.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFK
 • HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - CHLEBO, Ondrej. Body sway during upright and sitting posture used in biofeedback for postural test and rehabilitation. In Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis : conference proceedings. - Kladno : České vysoké učení technické v Praze, 2019, p. 29. ISBN 978-80-01-06587-7.(APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. 4th International Conference on Movement Analysis, Kladno, May 30-31, 2019). Typ: AFE
 • HLAVÁČ, Matúš - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - HANQUET, Gilles - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Synthesis and biological activity of predicted ALR2 inhibitors. In 26th Young Research Fellows Meeting. - Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. OC 10.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Chronic stress of post-weaning social isolation alters signaling via VGF/BDNF/TrkB and nitric oxide in the rat hippocampus. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 29.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - KINDERNAY, Lucia - LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa. Pleiotropic action of RIP1: a comparative study of various RIP1 inhibitors. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 175. ISBN 978-86-7760-136-2.(APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Typ: AFK
 • HOSKERI, Joy Harris - LUPTÁKOVÁ, Dominika - REGEŠ, Michal - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 12-13.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • HUSSEINOVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana. Matrix metalloproteinases and heart failure = Matrixové metaloproteinázy a zlyhávanie srdca. In Cardiology Letters, 2018, vol. 27, no. 6, p. 308-313. ISSN 1338-3655. Typ: ADNB
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, art. 104473. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: ADCA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning social isolation of rats induces reduction in the gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the hippocampus. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 4, p. 365-368. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: ADDA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Vzťah medzi neurotrofnými faktormi a behaviorálnymi zmenami navodnými sociálnou izoláciou potkanov od odstavu = The relationship between neurotrophic factors and behavioral changes induced by post-weaning social isolation. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 49-50.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning isolation rearing of rats reduced hippocampal gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) irrespective of sex. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 14.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Facial expression during socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception in healthy men. In Summer school on stress : program & abstracts. - St.Petersburg, Russia : Pavlov institute of physiology of the russian academy of sciences, 2019, p. 46.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Summer school on stress). Typ: AFG
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Is non-verbal behavior during socially evaluated cold pressor test affected by different stress perception in healthy men? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 16.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • JAGLA, Fedor. Senzorimotorická integrácia výhodný korelát integračných mechanizmov mozgu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 18.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JAGLA, Fedor. Electrophysiological correlates of the executive functioning - sensorimotor integration. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 19. ISBN 978-86-7760-135-5.(Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFG
 • JAKOVLJEVIC, Biljana - TURNIC, Tamara Nikolic - JEREMIC, Nevena - JEREMIC, Jovana - BRADIC, Jovana - RAVIC, Marko - JAKOVLJEVIC, Vladimir Lj. - JELIC, Djordje - RADOVANOVIC, Dragan - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZIVKOVIC, Vladimir. The impact of aerobic and anaerobic training regimes on blood pressure in normotensive and hypertensive rats: focus on redox changes. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 111-121. (2.884 - IF2018). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KRZESIAK, A. - COGNARD, C. - SEBILLE, S. - CARRE, G. - BOSQUET, L. - DELPECH, N. High-intensity intermittent training is as effective as moderate continuous training, and not deleterious, in cardiomyocyte remodeling of hypertensive rats. In JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY. ISSN 8750-7587, APR 2019, vol. 126, no. 4, p. 903-915., Registrované v: WOS

  [1.2] FREITAS, D.A. - ROCHA-VIEIRA, E. - DE SOUSA, R.A.L. - SOARES, B.A. - ROCHA-GOMES, A. - CHAVES GARCIA, B.C. - CASSILHAS, R.C. - MENDONÇA, V.A. - CAMARGOS, A.C.R. - DE GREGORIO, J.A.M. - LACERDA, A.C.R. - LEITE, H.R. High-intensity interval training improves cerebellar antioxidant capacity without affecting cognitive functions in rats. In BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH, 2019, vol. 376, art. no. 112181., Registrované v: SCOPUS

 • JANČINOVÁ, Viera - DRÁBIKOVÁ, Katarína - KILLINGER, Zdenko - PAŽOUREKOVÁ, Silvia - NOSÁĽ, Radomír - PAYER, Juraj. Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. In International Immunopharmacology, 2019, vol. 69, p. 368-372. (3.361 - IF2018). ISSN 1567-5769.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - CELUŠÁKOVÁ, Hana - KEMÉNYOVÁ, Petra - HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Deformabilita erytrocytov u detí s poruchou autistického spektra: korelácie s klinickými prejavmi. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 20-21.(Fyziologické dny. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JELEMENSKÝ, Marek - FERENCZYOVÁ, Kristína - BENKOVIČOVÁ, Monika - KISS, Bernadette - PALLINGER, É. - PETROVICS, Tϋnde - GÖRBE, Anikó - PELYHE, Csilla - KONCSOS, Gábor - BARANČÍK, Miroslav - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika. Effects of ischemic preconditioning on tissue repair by microvesicles derived from neonatal cardiac fibroblasts. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 15.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • JELEMENSKÝ, Marek - NAGY, Csilla - PELYHE, Csilla - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika - FERDINANDY, Péter. Selegilín znižuje adipozitu indukovanú stravou s vysokým obsahom tuku a sacharózy u samcov potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Stress perception, cardiovascular and endocrine response to a socially evaluated cold-pressor test in healthy men. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 21.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JURÁNEK, Ivo. Healthy mother - healthy child? - All that glitters is not gold. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 14.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • JURÁNEK, Ivo - LUPTÁKOVÁ, Dominika - REGEŠ, Michal - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - HOSKERI, Joy Harris. Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 15-16.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján - VRBJAR, Norbert. Localization dependent sensitivity of cerebral Na,K-ATPase to irradiation induced oxidative imbalance in rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2019, vol. 70, no. 4, p. 573-584. (2.544 - IF2018). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján - BABÁL, P. - JANEGA, Pavol - VRBJAR, Norbert. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ-irradiation. In Physiological Reports, 2019, vol. 7, no. 3, p. e 13969. ISSN 2051-817X. Typ: ADMB
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - MÉZEŠOVÁ, Lucia - FÜLÖP, Marko - SLEZÁK, Ján - VRBJAR, Norbert. Vplyv γ-žiarenia v oblasti mediastína na vlastnosti renálnej NA,K-ATPázy potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII-XVIII.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena - MILEC, Lucia - MACH, Mojmír. Slovak National Platform for Three Rs (SNP 3Rs) in Science, Education, Research and Development. In ALTEX Proceedings, 2019, vol. 8, no. 1, p. 96. ISSN 2194-0479.(Linz 2019 - EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Lessons learnt from validation studies of in vitro methods for topical toxicity testing. In ALTEX Proceedings, 2019, vol. 8, no. 1, p. 97. ISSN 2194-0479.(Linz 2019 - EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • KANĎÁROVÁ, Helena - LISKOVA, A. - SIM, Bushra - BAILEY, Fiona - EDWARDS, Alex - TREASURE, Carol - JÍROVÁ, Dagmar - KEJLOVÁ, Kristína - LETAŠIOVÁ, Silvia. Validation of the in vitro photo-toxicity test using 3D reconstructed human epidermis model – building on 20 years of experience. In ALTEX Proceedings, 2019, vol. 8, no. 1, p. 95. ISSN 2194-0479.(Linz 2019 - EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • KAPOOR, Sonam - REGEŠ, Michal - LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Neurodevelopmental testing in prediction of adverse neurological outcome due to neonatal hypoxic ischemic encephalopathy in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 16.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam - REGEŠ, Michal - LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - HOSKERI, Joy Harris - JURÁNEK, Ivo. Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu. Štúdium molekulárnych mechanizmov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVIII-XIX.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KISS, Alexander - KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - PEČEŇÁK, Ján. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, aripiprazole, and quetiapine single administration in the rat forebrain: Effect of a mild stress preconditioning. In Neurochemistry International, 2019, vol. 126, p. 187-194. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: ADCA
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - MIČUROVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta. Vplyv ultramalých superparamagnetických nanočastíc oxidov železa a stresu na tvorbu reaktívnych foriem kyslíka a expresiu vybraných génov u pečeni. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XX.(Fyziologické dny. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KOHÚTOVÁ, J. - ELSNICOVÁ, B. - HOLZEROVÁ, K. - NECKÁŘ, Jan - ŠEBESTA, O. - JEŽKOVÁ, J. - VĚČKA, M. - VEBR, P. - HORNÍKOVÁ, D. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - HLAVÁČKOVÁ, Markéta - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOLÁŘ, František - NOVÁKOVÁ, Olga - ŽURMANOVÁ, Jitka. Anti-arrhythmic Cardiac Phenotype Elicited by Chronic Intermittent Hypoxia Is Associated With Alterations in Connexin-43 Expression, Phosphorylation, and Distribution. In Frontiers in Endocrinology, 2019, 25. 1. (3.634 - IF2018). ISSN 1664-2392. Typ: ADMA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Behavioural comparison of aripiprazole and haloperidol after repeated treatment in the rat model of chronic mild stress. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 146, PO 107.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioural outcomes in chronic mild stress model in rats. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 39-40. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 39-40. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - FRAŇOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina. Different adaptive NO-dependent mechanisms in normal and hypertensive conditions. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 9, article number 1682. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Typ: ADCA
 • VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : Through the Vision and Ideas create a Plan for Success. Book of abstracts. Editor: Michaela Košútová. Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019. 23 p.(Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: FAI
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - BALLEKOVÁ, Jana - HLAVÁČ, Matúš - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan. Indole-based bifunctional aldose reductase inhibitors as promising therapeutic drugs of diabetic complications: Structure - activity relationships. In EFMC-YMCS. 6th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium. Book of abstracts : September 5-6, 2019, Athens, Greece. - Athens : LD Organisation sprl, University of Patras, GR, 2019, p. 92, P051.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. EFMC Young Medicinal Chemist Symposium). Typ: AFG
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - HLAVÁČ, Matúš - BOHÁČ, A. - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement brought markedly improved selectivity of aldose reductase inhibitors. In Book of abstracts JMMC 2019 - 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. - Prague : GUARANT International, 2019, p. 32, KL-14. ISBN 978-80-907442-0-2.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFG
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - HLAVÁČ, Matúš - BOHÁČ, A. - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement of sulphur with oxygen in the thioxotriazinoindole-based aldose reductase inhibitors markedly improved inhibition selectivity. In 26th Young Research Fellows Meeting. - Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. FP18.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFK
 • KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol. In vivo measurement of H2S, polysulfides, and “SSNO− Mix”-Mediated vasoactive responses and evaluation of ten hemodynamic parameters from rat arterial pulse waveform. In Vascular Effects of Hydrogen Sulphide : Methods and Protocols. - Humana Press, 2019, p. 109-124. ISBN 978-1-4939-9527-1.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0067/13 : Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov. VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. MZ SR 2012/51-SAV-1 : Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ABC
 • KUBICOVÁ, Petronela - LÓRY, Viktória - BALOGOVÁ, Erika - KALOČAYOVÁ, Barbora - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - KRŠKOVÁ, Katarína. Vplyv kvercetínu na adipogenézu a metabolizmus lipidov v tukovom tkanive počas oxidačného stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 320-325. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - TREML, Jakub - BALLEKOVÁ, Jana - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - HALÁKOVÁ, Dominika - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. (4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid derivatives as effective aldose reductase inhibitors. In Book of abstracts JMMC 2019 - 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. - Prague : GUARANT International, 2019, p. 89, P-45. ISBN 978-80-907442-0-2.(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFK
 • KUNCÍROVÁ, Viera - SLOVÁK, Lukáš - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Improvement of Standard Antirheumatic Therapy by Phytochemicals. In Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases. Second Edition. - Academic Press, Elsevier, 2019, p. 69-93. ISBN 978-0-12-813820-5.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-0315-07 : Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov. SAV-CNR : Fytochemikálie zlepšujúce terapiu reumatoidnej artritídy: od predklinických štúdií ku klinickým aplikáciám. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy). Typ: ABC
 • KURA, Branislav - BAGCHI, A. K. - SINGAL, Pawan - BARANČÍK, Miroslav - LE BARON, Tyler W. - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen: potential in mitigating oxidative-stress-induced radiation injury. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 4, p. 287-292. (2.041 - IF2018). ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - PARIKH, M. - SLEZÁK, Ján - PIERCE, Grant N. The Influence of Diet on MicroRNAs that Impact Cardiovascular Disease. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 8, art. no. UNSP 1509. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - FRIMMEL, Karel - BUDAY, J - SUROVY, J - SLEZÁK, Ján. Regulation of microRNAs by molecular hydrogen contributes to the prevention of radiation-induced damage in the rat myocardium. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 457, iss. 1-2, p. 61-72. (2.884 - IF2018). ISSN 0300-8177.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] WEN, Di - HUI, Rongji - LIU, Yi - LUO, Yixiao - WANG, Jian - SHEN, Xi - XIE, Bing - YU, Feng - CONG, Bin - MA, Chunling. Molecular hydrogen attenuates methamphetamine-induced behavioral sensitization and activation of ERK-ΔFosB signaling in the mouse nucleus accumbens. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. ISSN 02785846, 2020-03-08, 97, pp., Registrované v: SCOPUS

 • KURA, Branislav - ŠAGÁTOVÁ, A. - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen attenuates oxidative stress in heart injury. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 192. ISBN 978-86-7760-136-2.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Typ: AFK
 • KUTLÍKOVÁ, Hana - RIEČANSKÝ, Igor - BABKOVÁ, J. - WAGNER, Bernhard - EISENEGGER, C. - LAMM, Claus. The effects of testosterone on the physiological response to social and non-social stressor. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 40.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • LE BARON, Tyler W. - LAHER, I. - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján. Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletes. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 9, p. 797-807. (2.041 - IF2018). ISSN 0008-4212.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • LE BARON, Tyler W. - KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - TRIBULOVÁ, Narcisa - SLEZÁK, Ján. A New Approach for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disorders. Molecular Hydrogen Significantly Reduces the Effects of Oxidative Stress. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 11, art. no. 2076. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] GERDPRASERT, Orapin - CHOOMCHUAY, Nantana - CHANTONG, Boonrat - SUTANTHAVIBUL, Narueporn - MEKSURIYEN, Duangdeun - NUSUETRONG, Punnee. Phikud Navakot Modulates the Level of Pro-Inflammatory Mediators and the Protein Expression of SOD1 and 2 and the Nrf2/HO-1 Signaling Pathway in Rats with Acute Myocardial Infarction. In EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE. ISSN 1741-427X, 2019, vol. 2019, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SUN, Hai-Jian - WU, Zhi-Yuan - CAO, Lei - ZHU, Meng-Yuan - LIU, Teng-Teng - GUO, Lei - LIN, Ye - NIE, Xiao-Wei - BIAN, Jin-Song. Hydrogen Sulfide: Recent Progression and Perspectives for the Treatment of Diabetic Nephropathy. In MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 15, pp., Registrované v: WOS

 • LIETAVA, Ján - BEEROVÁ, Nikoleta - KLYMENKO, Svetlana V. - PANGHYOVÁ, Elena - VARGA, Ivan - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of Cornelian cherry on atherosclerosis and its risk factors. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, vol. 2019, article ID 2515270, 8 p. (4.868 - IF2018). ISSN 1942-0900.(VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. APVV-0434-12 : Morfologická charakteristika zmien pri reparačných a regeneračných mechanizmoch v myokarde pri chronických chorobách. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. ITMS 26240220020 : Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák). Typ: ADMA
 • LIPTÁK, Boris - KNEZL, Vladimír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Anti-arrhythmic and cardio-protective effects of atorvastatin and a potent pyridoindole derivative on isolated hearts from rats with metabolic syndrome. In Bratislava Medical Journal, 2019, vol. 120, no. 3, p. 200-206. (0.859 - IF2018). ISSN 0006-9248.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Typ: ADNA
 • LIPTÁK, Boris. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch srdca počas metabolického syndrómu : dizertačná práca : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Pharmacological abilities of influence on heart damage during metabolic syndrome. Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Tatiana Stankovičová, Martina Šútovská, konzultant: Vladimír Knezl. Martin, 2019. 139 s. 26.08.2019. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: 7.3.2. farmakológia. Školiace pracovisko: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Typ: DAI
 • LIPTÁK, Boris. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch srdca počas metabolického syndrómu : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademického titulu philosophiae doktor v študijnom odbore Farmakológia, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Tatiana Stankovičová, Martina Šútovská. Martin, 2019. 27 s. Typ: GII
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ-KINDERNAY, Lucia - PATEL, Sagar P. - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Voluntary Exercise May Activate Components of Pro-Survival Risk Pathway in the Rat Heart and Potentially Modify Cell Proliferation in the Myocardium. In Physiological Research, 2019, vol. 68, no. 4, p. 581-588. (1.701 - IF2018). ISSN 0862-8408.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, D. - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela - FERKO, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Voluntary exercise and delayed "remote" preconditioning as noninvasive and clinically relevant forms of "conditioning" of the heart. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 197. ISBN 978-86-7760-136-2.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Chronic voluntary exercise-induced molecular signaling in myocardium of rats: beneficial versus detrimental effects. In 4rd EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting, Feb 12th – 15th 2019, Kragujevac, Serbia. - 2019, p. 15.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • LUPTÁKOVÁ, Dominika - HOSKERI, Joy Harris - REGEŠ, Michal - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 18-19.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book. Editor: Mojmír Mach(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: FAI
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - MÁJEK, Pavel - ŠTEFEK, Milan. Pyridoindole compounds with multi-target effects. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. - [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 23, short communication 15.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFG
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ŽIŽKOVÁ, Petronela - HORÁKOVÁ, Ľubica - RODRIGUEZ, Yoel. Targeting SERCA through drug design. In Book of abstracts JMMC 2019 - 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. - Prague : GUARANT International, 2019, p. 30, KL-12. ISBN 978-80-907442-0-2.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFG
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - MÁJEK, Pavel - ŠTEFEK, Milan. Manifold pharmacology potential of pyridoindole compounds. In 20th SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium : 8 - 11 September 2019, Cambridge, UK. Programme, Exhibition ans Sponsor details, Speaker and Poster Abstracts. - Cambridge : Society of Chemical Industry, 2019, p33.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium). Typ: AFK
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinok tDCS prefrontálnej kôry na tvorbu sémantických asociácií = The effect of tDCS of the prefrontal cortex on the generation of sematic associations. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 48.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii = The role of theta oscillation in semantic cognition. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 48.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. The effects of prefrontal transcranial direct-current stimulation on semantic control functions. In L' encéphale, 2019, vol. 45, suppl. 2, p. S77. (0.865 - IF2018). ISSN 0013-7006. Typ: AFG
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinok tDCS elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na tvorbu sémantických asociácií. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 19. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti). Typ: AFL
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 19. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFL
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic activation mediates the stress-induced impairment of cognitive flexibility. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 41.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - SASVARIOVÁ, M. - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Stronger predictive factor to developement of metabolic syndrome: length or type of unhealthy diet. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SASVARIOVÁ, M. - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Is developement of metabolic syndrome stronger conditioned by type or length of unhealthy diet? In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXVII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - SASVARIOVÁ, M. - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - TYUKOS, Barbara - SOTNÍKOVÁ, Ružena - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Effect of venlafaxin treatment on metabolic risk factors and synaptic plasticity in hippocampus of rats with metabolic syndrome. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, P. 41. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 41. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - HORNÁČEK, Karol - HLAVAČKA, František. Postural activity during sitting related to low back pain. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXVII-XXVIII.(Fyziologické dny. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MRVOVÁ, Nataša - ŠKANDÍK, Martin - BEZEK, Štefan - RAČKOVÁ, Lucia. Protective Effect of Semisynthetic and Natural Flavonoid on Aged Rat Microglia-enriched Cultures. In Neurotoxicity Research, 2019, vol. 36, no. 4, p. 844-858. (3.311 - IF2018). ISSN 1029-8428.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Typ: ADMA
 • OSACKÁ, Jana - KOPRDOVÁ, Romana - PEČEŇÁK, Ján - KISS, Alexander. Effect of olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole on c-Fos expression in the rat forebrain structure: an outcome of mild stress preconditioning. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXX.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • TURECKÝ, Ladislav - ULIČNÁ, Oľga - JANEGA, Pavol - MUCHOVÁ, Jana. Therapeutic effects of N-acetyl-L-cysteine on liver damage induced by long-term CCl4 administration. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 23-31. (1.479 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 1/1133/11 : Biomodulačné účinky prírodných látok v podmienkach experimentálneho diabetu a cirhózy pečene). Typ: ADDA
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - BARANČÍK, Miroslav. Súčasné trendy výskumu v biochémii a molekulárnej biológii v rámci Slovenskej akadémie vied. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. Editor Gabriela Gavurníková. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 51. ISBN 978-80-89965-27-4.(Biochemické dni 2019). Typ: AFF
 • PAULOVIČOVÁ, Lucia - PAULOVIČOVÁ, Ema - FARKAŠ, Pavol - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - BYSTRICKÝ, Peter - JANČINOVÁ, Viera - TURÁNEK, J. - PERICOLINI, Eva - GABRIELLI, Elena - VECCHIARELLI, Anna - HRUBIŠKO, M. Bioimmunological activities of Candida glabrata cellular mannan. In FEMS Yeast Research, 2019, vol. 19, no. 2, art. no. foz009. (2.458 - IF2018). ISSN 1567-1356.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam). Typ: ADCA
 • PEČEŇÁK, Ján - KOPRDOVÁ, Romana - BUNDZIKOVA, J. - KISS, Alexander. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole in the rat forebrain and effect of a mild stress preconditioning. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 1, p. S393. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Congress 2018 : The future of CNS treatments. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AEMA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protective Effects of Nanoparticle-Loaded Aliskiren on Cardiovascular System in Spontaneously Hypertensive Rats. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 15, art. no. 2710. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - CEBOVÁ, Martina. Experimental metabolic syndrome: statin versus semame oil therapy. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 39-40.(Fyziologické dny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. Polyphenol-rich red wine extract: from gentle preparation to biomedical analysis. In Health Risk, Nutrition and Dietary Supplements: Oxidative Stress and Polyphenols in the Heart of Serbian Wineries. Third Joint Meeting of National Physiological Societies : final program and abstract book. - Kragujevac : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 1. ISBN 978-86-7760-135-5.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. Third Joint Meeting of National Physiological Societies). Typ: AFG
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga. Novel Bioactıve Products Acting on Nitric Oxide Pathway and Therapeutic Potential in Cardiovascular System. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. - Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 43.(National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Prenatal hypoxia negatively affects behavior of the rat offspring. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 18.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Impact of gestational hypoxia on development and behavior of the rat offspring. In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 39-40.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - HADOVÁ, K. - KŘENEK, Peter - MACH, Mojmír. Impact of prenatal hypoxia on neurotransmitter systems in the rat brain. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 43. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 43. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • PRADO, N. J. - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - DIEZ, Emiliano - KNEZL, Vladimír - LIPTÁK, Boris - PONCE ZUMINO, A.Z. - LLAMEDO-SORIA, M. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - MIATELLO, R. M. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Melatonin receptor activation protects against low potassium-induced ventricular fibrillation by preserving action potentials and connexin-43 topology in isolated rat hearts. In Journal of Pineal Research, 2019, p. e12605. (15.221 - IF2018). ISSN 0742-3098.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia. Flavonoidy, prírodné látky s mimoriadnymi účinkami: Výskumníčka prezradila, čo všetko dokážu. In webový portál Topky.sk, 2019, 4.2, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1001047/1766949/Flavonoidy--prirodne-latky-s-mimoriadnymi-ucinkami--Vyskumnicka-prezradila--co-vsetko-dokazu>. Typ: GHG
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - PÚZSEROVÁ, Angelika - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - KALNOVIČOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Promotion of whole blood rheology after vitamin C supplementation: Focus on red blood cells. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 9, p. 837-843. (2.041 - IF2018). ISSN 0008-4212. Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] Bleilevens, C., Doorschodt, B. M., Fechter, T., Grzanna, T., Theißen, A., Liehn, E. A., ... & Boor, P. (2019). Influence of Vitamin C on Antioxidant Capacity of In Vitro Perfused Porcine Kidneys. Nutrients, 11(8), 1774., Registrované v: google scholar

 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 42-43.(Fyziologické dny. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - DURIŠ ADAMEOVÁ, Adriana. Exercise as a form of remote preconditioning of the heart. Preventive efficiency and clinical applicability. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. Editors Dragan Djuric, Vladimir Jakovljevic. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 120. ISBN 978-86-7760-136-2.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFE
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - BERNÁTOVÁ, Iveta. Higher susceptibility to ischemia in hypertensive rats due to reduced capacity of "conditioning" mechanisms. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 43.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - FERKO, Miroslav - ZOHDI, Vladislava - DURIS ADAMEOVA, Adriana. Voluntary exercise as a form of non-invasive "remote" preconditioning of the heart. In 5th EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting, Sept 16th – 18th 2019, Oslo, Norway. - Oslo, Nórsko : Oslo University, 2019, p. 43.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • REGECOVÁ, Valéria - HAMADE, Jana - JANECHOVÁ, Hana - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. Comparison of Slovak reference values for anthropometric parameters in children and adolescents with international growth standards: implications for the assessment of overweight and obesity. In Croatian Medical Journal, 2018, vol. 59, no. 6, p. 313-326. (1.422 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0353-9504.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADCA
 • REGECOVÁ, Valéria - NEŠČÁKOVÁ, E. - FUCHSOVÁ, Mária - BODORIKOVÁ, Silvia - ŠVÁBOVÁ, Petra - GEROVÁ, Zora. Assessment of body constitution in children from Bratislava (Slovakia) at early school age. In Slovenská Antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2018, roč. 21, č. 2, s. 22-28. ISSN 1336-5827.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADFB
 • REGECOVÁ, Valéria - GEROVÁ, Zora - NEŠČÁKOVÁ, E. Spoľahlivosť indexu telesnej hmotnosti pri identifikácii obezity u 6- až 10-ročných detí. In Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 205-213. ISBN 978-80-223-4742-6.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: AEDA
 • REGEŠ, Michal - KAPOOR, Sonam - LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. The histological assessment of hypoxic-ischemic brain injury of the neonatal rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 19.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • REGEŠ, Michal - KAPOOR, Sonam - LUPTÁKOVÁ, Dominika - HOSKERI, Joy Harris - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 21-22.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • REGEŠ, Michal - BAČIAK, Ladislav - LUPTÁKOVÁ, Dominika - KAPOOR, Sonam - JURÁNEK, Ivo. Overview of perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXI-XXXII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KOVÁČOVÁ, Dominika - TRUBAČOVÁ, S. - BAKA, T. - KANSKÁ, Romana - BARTA, Andrej - STANKO, Peter - ZORAD, Štefan - MOLČAN, L. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Lisinopril reverses behavioural alterations in spontaneously hypertensive rats. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 3, p. 265-270. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov). Typ: ADDA
 • RIEČANSKÝ, Igor. Biologické dráhy oxidu dusnatého: potenciálny cieľ vo farmakoterapii psychických porúch. In XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Kniha abstraktov. 17.-19.10.2019, Tatranská Lomnica. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2019, s. 47.(Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou). Typ: AFF
 • RIEČANSKÝ, Igor. Oxid dusnatý v patogenéze psychických porúch = Nitric oxide in the pathogenesis of mental disorders. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 27. ISSN 1211-7579.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Genetic interaction between neuronal nitric oxide synthase and serotonin transporter on prepulse inhibition in humans. In European Psychiatry, 2019, vol. 56, suppl., p. S141. (3.941 - IF2018). ISSN 0924-9338.(26th European Congress of Psychiatry - EPA 2018, March 3-6, 2018, Nice, France). Typ: AEMA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Genetická interakcia medzi neuronálnou syntázou oxidu dusnatého a serotonínovým transportérom na prepulznú inhibíciu u človeka. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 23. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFL
 • SALVARAS, Lazaros - KNEZL, Vladimír - SASVARIOVÁ, M. - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS, Barbara - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - STANKOVIČOVÁ, Tatiana. Effect of venlafaxine on the function of isolated rat heart modified by high-fat-fructose diet. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 45. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 45. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • SASVARIOVÁ, M. - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SALVARAS, Lazaros - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - STANKOVIČOVÁ, Tatiana. The effect of venlafaxine on blood pressure and ECG in rats fed with high-fat-fructose diet. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 23. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • SCAGLIONE, Silvia - BURATTI, Paolo - MARRELLA, Alessandra - MARKUŠ, Ján - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. Demonstration of different intestinal absorption mechanisms of lactulose and mannitol by using 3D tissue inserts within fluidic multi-chamber devices. In ALTEX Proceedings, 2019, vol. 8, no. 1, p. 182. ISSN 2194-0479.(Linz 2019 - EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • SILVA, Daniel Botelho - MENDES, Eduarda - SUMMERS, Eleanor J - NECA, Ana - JACINTO, Ana C. - REIS, Telma - AGOSTINHO, Paula - BOLEA, Irene - JIMENO, Luisa M. - MATEUS, Luisa M. - OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. - UNZETA, Mercedes - MARCO-CONTELLES, José - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAMSAY, Rona R. - CARREIRAS, Carmo M. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2019, Early Access. ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - BUDAY, J - SUROVY, J - KURA, Branislav. A new approach for the prevention and treatment of cardiovascular disorders. Molecular hydrogen significantly reduces the effects of oxidative stress. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book, p. 50.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Typ: AFE
 • STARÁ, Veronika - MACH, Mojmír - UJHÁZY, Eduard - LIPTÁK, Boris - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Beneficial effect of 6 weeks lasting handling of adult rats on spatial memory in experimental model of neurodegeneration. In Interdisciplinary toxicology, 2018, vol. 11, no. 3, p. 217-220. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. Typ: ADNB
 • STRAKA, I. - MINÁR, Michal - GAŽOVÁ, Andrea - VALKOVIČ, Peter - KYSELOVIČ, Ján. Clinical aspects of adherence to pharmacotherapy in Parkinson disease A PRISMA-compliant systematic review. In Medicine, 2018, vol. 97, no. 23, art. no. e10962. (2.028 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0025-7974. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] PRELL, T. - SCHALLER, D. - PERNER, C. - FRANKE, G.H. - WITTE, O.W. - KUNZE, A. - GROSSKREUTZ, J. Comparison of anonymous versus nonanonymous responses to a medication adherence questionnaire in patients with Parkinson's disease. In PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE. ISSN 1177-889X, 2019, vol. 13, p. 151-155., Registrované v: WOS

 • SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Alterations in myocardial connexin-43 and matrix metalloproteinase-2 signaling in response to pregnancy and oxygen deprivation of Wistar rats: a pilot study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 9, p. 829-836. (2.041 - IF2018). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - ŽURMANOVÁ, Jitka - RAUCHOVÁ, H. - WEISMANN, Peter - PAVELKA, Stanislav - KURAHARA, L. - SLEZÁK, Ján - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 15, pii: E3758. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - ŽURMANOVÁ, Jitka - RAUCHOVÁ, H. - FRIMMEL, Karel - PAVELKA, Stanislav - SLEZÁK, Ján - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Responses of cardiac connexin-43 and extracellular matrix proteins to altered thyroid status differ in hypertensive versus normotensive rats. In Journal of Hypertension, 2019, vol. 37, suppl. 1, p. e173. (4.209 - IF2018). ISSN 0263-6352.(29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 21.-24. june 2019, Milan, Italy. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AEMA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, V. - KOPKAN, L. - TRIBULOVÁ, Narcisa - BARANČÍK, Miroslav - ČERVENKA, L. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Inhibition of RAS components attenuates progression of heart failure and its adverse consequenses on myocardial extracellular remodeling and PKC signaling in normotensive rats with aorto-caval fistulla. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 174-175. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(FEPS 2019 - Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societes (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), September 10th-13th, Bologna, Italy. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - ŽURMANOVÁ, Jitka - RAUCHOVÁ, H. - FRIMMEL, Karel - PAVELKA, Stanislav - SLEZÁK, Ján - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Zmeny srdcového konexínu 43 a medzibunkovej hmoty ako odpoveď na zmenu koncentrácie hormónov štítnej žľazy u hypertenzných a normotenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXV-XXXVI.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - KNEZL, Vladimír - DOSENKO, Viktor - RAUCHOVÁ, H. - ZEMAN, Michal - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of melatonin and omega-3 fatty acids on the myocardial electrical signaling in the aged obese female rats. In Journal of Hypertension, 2019, vol. 37, suppl. 1, p. e291. (4.209 - IF2018). ISSN 0263-6352.(29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 21.-24. june 2019, Milan, Italy. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním). Typ: AEMA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Vplyv kyslíkovej deprivácie na intercelulárnu a extracelulárnu komunikáciu v srdci potkanov počas gravidity. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVII.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Effect of bupropion administration during gestation and lactation on postnatal development of rat offspring. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 21.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Altered hippocampal synaptic structure in male rat offspring after pre-gestational stress exposure and antidepressant treatment. In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 31.(European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Effect of pre-gestational stress and venlafaxine treatment on hippocampal synaptic structure in rat offspring. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 45-46. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 45-46. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Modulation of oxi-inflammation during ageing by quercetin-quinone derivative. In Free Radical Biology and Medicine, 2019, vol. 139, suppl. 1, p. S50. (5.657 - IF2018). ISSN 0891-5849.(SFRR-E 2019. Annual Meeting : Redox Homeostasis: From Signaling to Damage. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia). Typ: AEMA
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Natural and synthetic electrophilic compounds and their impact on healthy ageing. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 20.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Ovplyvnenie redoxnej homeostázy a proteostázy počas starnutia prírodnými a syntetickými elektrofilnými zlúčeninami. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 25. ISBN 978-80-972752-5-9.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Kvercetín-chinónový derivát: užitočný nástroj pri potláčaní zápalu mikroglií a markerov senescencie počas starnutia. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 17-18. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064. (2.782 - IF2018). ISSN 0364-3190.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat - another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In RICT 2019. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery. Book of Abstracts : 55th International Conference on Medicinal Chemistry. July 3-5, 2019, Nantes, Pays de la Loire, France. - Nantes : LD Organisation sprl, Société de Chimie Thérapeutique – SCT, 2019, p. 92.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. RICT 2019. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery : International Conference on Medicinal Chemistry). Typ: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Cemtirestat Attenuates Neurological Disorders in Rat Models of Type I and Type II Diabetes: A Behavioral Study. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. - Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 74.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Cemtirestat zmiernil symptómy periférnej diabetickej neuropatie u potkanov s experimentálnym diabetom typu 1 za podmienok nekontrolovanej hyperglykémie. In XXIX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : 30.05. - 01.06.2019, Štrbské Pleso. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, s. 22.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - BALLEKOVÁ, Jana - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - RAČKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor Cemtirestat. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 46. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 46. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ŠTEFEK, Milan. In Silico Medicinal Chemistry Approaches to Drug Design. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. - Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 38.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KARASU, Çimen. Cemtirestat, a Novel Aldose Reductase Inhibitor Based on Carboxymethylated Mercapto-Triazino-Indole Scaffold: Drug Design and Biological Activity. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. - Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 71.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠUTOVSKÁ, Jana - MOLČAN, L. - MACH, Mojmír - ZEMAN, M. Vplyv tlmeného osvetlenia počas noci na kardiovaskulárny systém potkanov prenatálne vystavených hypoxii. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIV-XXXV.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika. Quercetin improves endothelial function in thoracic aorta of Zucker diabetic fatty rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 55.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). Fyziologické dny). Typ: AFG
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - KNEZL, Vladimír - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SLEZÁK, Ján - BARANČÍK, Miroslav. Non-pharmacological interventions may decrease a risk of malignant arrhythmias by targeting myocardial Cx43 channels in experimental hypertension. In Journal of Hypertension, 2019, vol. 37, suppl. 1, p. e101. (4.209 - IF2018). ISSN 0263-6352.(29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 21.-24. june 2019, Milan, Italy. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety). Typ: AEMA
 • TSATSAKIS, Aristidis M. - TYSHKO, Nadezhda V. - DOCEA, Oana Anca - SHESTAKOVA, Svetlana I. - SIDOROVA, Yuliia S. - PETROV, Nikita A. - ZLATIAN, Ovidiu - MACH, Mojmír - HARTUNG, Thomas - TUTELYAN, Victor A. The effect of chronic vitamin deficiency and long term very low dose exposure to 6 pesticides mixture on neurological outcomes - A real-life risk simulation approach. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2019, vol. 315, p. 96-106. (3.499 - IF2018). ISSN 0378-4274. Typ: ADCA
 • TUBOLY, Eszter - GÁSPÁR, Renáta - IBOR, Miguel Olias - GÖMÖRI, Kamilla - KISS, Bernadett - STRIFLER, Gerda - HARTMANN, Petra - FERDINANDY, Péter - BARTEKOVÁ, Monika - BOROS, Mihály - GÖRBE, Anikó. L-Alpha-glycerylphosphorylcholine can be cytoprotective or cytotoxic in neonatal rat cardiac myocytes: a double-edged sword phenomenon. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 460, no. 1-2, p. 195-203. (2.884 - IF2018). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expresia génu karbonickej anhydrázy I ovplyvňuje tvorbu extracelulárnej matric, cytoskeletu, formovanie exozómov a pravdepodobne je spojená s (priaznivou) prognózou u pacientov s nádorovým ochorením. In Biologická liečba v teórii a praxi V. Editor: Peter Filipčík, Milan Buc. - Dunajská Lužná : AHO5 : Neuroimunologický ústav SAV, 2019, s. 29-30.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. Biologická liečba v teórii a praxi V. : konferencia Slovenskej imunologickej spoločnosti a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied). Typ: AFF
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expression of CA1 gene affects cellular/extracellular structures, exosome formation and cargo and is probably linked to (favourable) prognosis in patients with malignant disease. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 32. ISBN 978-80-270-6488-5.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFG
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - LAKOTA, Ján. Overexpression of TNFA in tumor cells induces changes in tumor cell biology and cancer stem cell - related markers in vitro. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 71. ISBN 978-80-270-6488-5.(VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFK
 • UJHÁZY, Eduard - FARKAŠ, Michal - KOPRDOVÁ, Romana - NAGY, Milan - MUČAJI, Pavel - MACH, Mojmír. Teratological evaluation of Artichoke leaf extract in rats. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2019, vol. 314, suppl. 1, p. S273-S274. (3.499 - IF2018). ISSN 0378-4274.(EUROTOX 2019 : Congress of the European Societies of Toxicology. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: AEMA
 • UJHÁZY, Eduard - FARKAŠ, Michal - KOPRDOVÁ, Romana - NAGY, Milan - MUČAJI, Pavel - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír. Effects of a quantified Cynara cardunculus leaf infusion on prenatal rat development. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 24.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology - Bridging the Gap). Typ: AFH
 • UJHÁZY, Eduard - FARKAŠ, Michal - KOPRDOVÁ, Romana - NAGY, Milan - MUČAJI, Pavel - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír. Evaluation of the effects of a standardized Cynara cardunculus leaf extract on prenatal rat development. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 48. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 48. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-chief Michal Dubovický [2011-] ; deputy/managing editor Mojmir Mach [2008-] ; editor-in-chief Eduard Ujházy [2008-2010]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Typ: FAI
 • ULIČNÁ, Oľga - VANČOVÁ, Olga - KUCHARSKÁ, Jarmila - JANEGA, Pavol - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Rooibos tea (Aspalathus linearis) ameliorates the CCl4-induced injury to mitochondrial respiratory function and energy production in rat liver. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 1, p. 15-25. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. APVV-51-027404 : Signalizačné a transportné funkcie biologických membrán za normálnych a patologických podmienok). Typ: ADDA

  Citácie:
  [1.2] MAZIBUKO-MBEJE, S.E. - DLUDLA, P.V. - JOHNSON, R. - JOUBERT, E. - LOUW, J. - ZIQUBU, K. - TIANO, L. - SILVESTRI, S. - ORLANDO, P. - OPOKU, A.R. - MULLER, C.J.F. Aspalathin, a natural product with the potential to reverse hepatic insulin resistance by improving energy metabolism and mitochondrial respiration. In PLOS ONE, 2019, vol. 14, no. 5, art. no. e0216172., Registrované v: SCOPUS

 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - NAGY, Milan - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Activity of Azadirachta indica, Ocimum Tenuiflorum, and Withania Somnifera. In Physical Chemistry for Chemists and Chemical Engineers: Multidisciplinary Research Perspectives.Innovations in Physical Chemistry: Monography Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 75-93. ISBN 978-1-77188-655-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VEVERKA, Miroslav - ŠOLTÉS, Ladislav. Preparation of Two Quercetin Derivatives and Evaluation of Their Antioxidative Activity. In Engineering Technology and Industrial Chemistry with Applications : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 189-208. ISBN 978-1-77188-637-6.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína - JURÁNEK, Ivo - RAPTA, Peter - VALENT, Ivan - ŠOLTÉS, Ladislav. On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects? In Medical Hypotheses, 2019, vol. 122, p. 8-9. (1.322 - IF2018). ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal - ŠOLTÉS, Ladislav. The importance of ergothioneine synthesis in ancient time by organisms living in oxygen free atmosphere. In Medical Hypotheses, 2019, vol. 123, p. 72-73. (1.322 - IF2018). ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. In vivo evaluation of composite membranes for treatment of skin wounds. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23. TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • VINKEN, Mathieu - SUTER-DICK, Laura - KANĎÁROVÁ, Helena. ESTIV2018: 20th anniversary of the International Congress on In Vitro Toxicology : editoriál. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 60, p. 293-295. (3.067 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333. Typ: BDCA
 • VRANKOVÁ, Stanislava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of low dose L-NAME pretreatment on nitric oxide/reactive oxygen species balance and vasoactivity in L-NAME/salt-induced hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2019, vol. 70, no. 4, p. (2.544 - IF2018). ISSN 0867-5910. Typ: ADCA
 • VRANKOVÁ, Stanislava - BENKO, Jakub - GALANDÁKOVÁ, Z. - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Changes in brai NOS activity depending on duration of social isolation. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 99. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(FEPS 2019 - Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societes (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), September 10th-13th, Bologna, Italy. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Typ: AEMA
 • VRANKOVÁ, Stanislava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of low dose L-NAME pretreatment on NO/ROS balance and vasoactivity in L-NAME/salt-induced hypertensive rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIX-XL.(Fyziologické dny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • VRANKOVÁ, Stanislava - GALANDÁKOVÁ, Z. - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. In Slovenský lekár, 2019, roč. 2019, suplementum, s. 28. ISSN 1335-0234.(VII. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 30.5-1.6.2019. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: AFL
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Influence of age on anticontractile effect of perivascular adipose tissue in normotensive and hypertensive rats. In Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, vol. 2019, article ID 9314260, 8 p. (4.868 - IF2018). ISSN 1942-0900.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADMA
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária - BOHUMEL, Tomáš - PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina - WEISMANN, Peter - EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. - Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus