Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 260. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010260 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CALDERON-GARCIDUENAS, Lilian - GONZALEZ-MACIEL, Angelica - REYNOSO-ROBLES, Rafael - LUIS RODRIGUEZ-LOPEZ, Jose - SILVA-PEREYRA, Hector G. - LABRADA-DELGADO, Gladis J. - PEREZ-GUILLE, Beatriz - EUGENIA SORIANO-ROSALES, Rosa - JIMENEZ-BRAVO LUNA, Miguel Angel - BRITO-AGUILAR, Rafael - MUKHERJEE, Partha S. - GAYOSSO-CHAVEZ, Carlos - DELGADO-CHAVEZ, Ricardo. Environmental Fe, Ti, Al, Cu, Hg, Bi, and Si Nanoparticles in the Atrioventricular Conduction Axis and the Associated Ultrastructural Damage in Young Urbanites: Cardiac Arrhythmias Caused by Anthropogenic, Industrial, E-Waste, and Indoor Nanoparticles. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, 2021, vol. 55, no. 12, pp. 8203-8214., Registrované v: WOS
  [1.1] HIRSCHHAEUSER, Christine - LISSONI, Alessio - GOERGE, Philipp Maximilian - LAMPE, Paul D. - HEGER, Jacqueline - SCHLUETER, Klaus-Dieter - LEYBAERT, Luc - SCHULZ, Rainer - BOENGLER, Kerstin. Connexin 43 phosphorylation by casein kinase 1 is essential for the cardioprotection by ischemic preconditioning. In BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY. ISSN 0300-8428, 2021, vol. 116, no. 1, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OLEJNICKOVA, Veronika - KOCKA, Matej - KVASILOVA, Alena - KOLESOVA, Hana - DZIACKY, Adam - GIDOR, Tom - GIDOR, Lihi - SANKOVA, Barbora - GREGOROVICOVA, Martina - GOURDIE, Robert G. - SEDMERA, David. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no. 5, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] YING, Wenbing - ZHENG, Kesi - WU, Yuanzhao - WANG, Ouchen. Pannexin 1 Mediates Gastric Cancer Cell Epithelial-Mesenchymal Transition via Aquaporin 5. In BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN. ISSN 0918-6158, 2021, vol. 44, no. 8, pp. 1111-1119., Registrované v: WOS
  [1.2] RETAMAL, Mauricio A. - FERNANDEZ-OLIVARES, Ainoa - STEHBERG, Jimmy. Over-activated hemichannels: A possible therapeutic target for human diseases. In Biochimica et Biophysica Acta Molecular Basis of Disease. ISSN 09254439, 2021-11-01, 1867, 11, pp., Registrované v: SCOPUS
 • ANDELOVÁ, Natália - KUNŠTEK, Lukáš - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2244. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2135. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2135 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Behavioral Consequences of Maternal Depression and Antidepressant Treatment of Rats during Perinatal Period. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 8. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - KALOČAYOVÁ, Barbora - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Krátkodobé neurobehaviorálne dôsledky liečby bupropiónom v perinatálnom období potomstva potkanov = Short term neurobehavioral consequences of bupropion treatment of rat offspirng during perinatal period. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • BARTEKOVÁ, Monika** - ADAMEOVÁ, Adriana - GÖRBE, Anikó - FERENCZYOVÁ, Kristína - PECHÁŇOVÁ, Oľga - LAZOU, Antigone - DHALLA, Naranjan S. - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán**. Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. In Free Radical Biology and Medicine, 2021, vol. 169, p. 446-477. (2020: 7.376 - IF, Q1 - JCR, 1.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0891-5849. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.03.045 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] DAIBER, Andreas - ANDREADOU, Ioanna - SCHULZ, Rainer - HAUSENLOY, Derek J. Special issue “Implications of oxidative stress and redox biochemistry for heart disease and cardioprotection The EU-CARDIOPROTECTION COST action (CA16225)”. In Free Radical Biology and Medicine. ISSN 08915849, 2021-08-01, 171, pp. 314-318., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] GONZÁLEZ-HEDSTRÖM, Daniel - DE LA FUENTE-FERNÁNDEZ, María - PRIEGO, Teresa - MARTÍN, Ana Isabel - AMOR, Sara - LÓPEZ-CALDERÓN, Asunción - INAREJOS-GARCÍA, Antonio Manuel - GARCÍA-VILLALÓN, Ángel Luís - GRANADO, Miriam. Addition of olive leaf extract to a mixture of algae and extra virgin olive oils decreases fatty acid oxidation and synergically attenuates age-induced hypertension, sarcopenia and insulin resistance in rats. In Antioxidants, 2021-07-01, 10, 7, pp., Registrované v: SCOPUS
 • BASAK, Aydemir Gunes - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The effect of metabolic changes on the vasoregulatory role of the nitroso and sulfide signaling pathway. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 7. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. Organizátori: Jakub Benko, Kristina Csatlosova, Dominika Michalikova, Michaela Piesova, Matus Sykora. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021. 20 p. Dostupné na internete: <www.uef.sav.sk/>. ISBN 978-80-89991-06-8 (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: GHG
 • BENKO, Jakub - CEBOVÁ, Martina - VRANKOVÁ, Stanislava. Účinok 7,8-dihydroxyflavónu v animálnych modeloch depresie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • BERNÁTOVÁ, Iveta** - LÍŠKOVÁ, Silvia. Mechanisms modified by (−)-epicatechin and taxifolin relevant for the treatment of hypertension and viral infection: Knowledge from preclinical studies. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 3, art. no. 467, p. 1-26. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10030467 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Využitie transkraniálnej elektrickej stimulácie mozočka na štúdium kognitívnych funkcií. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 12-13. ISBN 978-80-973662-3-0. (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Modulation of lexical-semantic processing by cerebellar tDCS. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 9. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika. Multifunkčný MOZOČEK. In Quark : magazín o vede a technike, 2021, roč. XXVII, č. 5, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Modulácia kognitívnych funkcií pomocou mozočkovej transkraniálnej elektrickej stimulácie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (DoktoGrant, application no. APP0100 : Účasť mozočka v sémantickej kognícii. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GII
 • BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations = Predklinické hodnotenie nového inhibítora aldózareduktázy, cemtirestatu: vzťah Ki vs IC50 pomocou Cheng-Prusoffových rovníc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2168. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2168 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel Aldose Reductase Inhibitors Based on Triazinoindole Scaffold: Synthetic Chemistry and Acid-Base Properties. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 10. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav**. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Aged Zucker Diabetic Fatty Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 4457. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094457 (VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia) Typ: ADCA
 • CSEKES, Erika - RAČKOVÁ, Lucia. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2234. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2234 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • CSEKES, Erika** - RAČKOVÁ, Lucia. Optimization of oxidative stress-induced premature senescence model using VH10 fibroblasts for assessment of natural compounds. In SFRR-E 2021 annual meeting. Redox Biology in the 21st Century: A New Scientific Discipline. Belgrade, Serbia, June 15-18, 2021 : meeting abstracts [elektronický zdroj]. - Belgrade : SFRR-E, 2021, p. 172. Dostupné na internete: https://www.sfrre2021belgrade.rs/wp-content/uploads/2021/06/2021_SFRRE_abstracts.pdf (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. SFRR-E 2021. Annual Meeting : Redox Biology in the 21st Century: A New Scientific Discipline) Typ: GHG
 • BRUCKNEROVÁ, Jana - BABALA, Jozef - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - BRUCKNEROVÁ, Ingrid**. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S637-S647. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934613 (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • BUBALO, Natalia - KEJLOVÁ, Kristína - SZABÓ, Györgyi - NEUHAUS, W. - KANĎÁROVÁ, Helena. The Principles of 3rs in the Middle and East Eu – What we have learned and what was achieved? : Round table discussion. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 25-26. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Hodnotenie vzpriameného postoja u starších zdravých ľudí a u pacientov s Parkinsonovou chorobou pomocou stabilometrie a akcelerometrie. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 18-19. ISBN 978-80-973662-3-0. (APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • CALONI, Francesca - CAZZANIGA, Alessandra - COCCINI, Teresa - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - CERIOTTI, Laura - RASHIDI, Hassan - SAMBUY, Yula - VON AULOCK, Sonja - WILFINGSEDER, Doris. Second Virtual Summer School: Alternative Methods in Science: Towards Model Complexity : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021, vol. 38, no. 3, p. 510-512. (2020: 6.043 - IF, Q1 - JCR, 0.975 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2106221 (Lake Como School of Advanced Studies - Second Virtual Summer School 2021 : Alternative Methods in Science: towards model complexity) Typ: AFG
 • CIMROVÁ, Barbora - KOVÁČ, Michal - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. Inhibícia motorických odpovedí v kontexte patomechanizmov psychiatrických porúch. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 24-25. ISBN 978-80-973662-3-0. (APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • CIMROVÁ, Barbora - KOVÁČ, Michal - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. Inhibícia motorických odpovedí z hľadiska fyziologických a behaviorálnych procesov. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • COECKE, Sandra - ASTURIOL, David - ANTONELLI, Alessandro - BERONIUS, Anna - BERNASCONI, Camilla - BOWE, Gerard - BROWNE, Patience - COLE, Thomas - DEMENEIX, Barbara - FREYBERGER, Alexius - GILBERT, Mary - GRIGNARD, Elise - HALDER, Marlies - HILSCHEROVÁ, Klára - KIENZLER, Aude - KNAPEN, Dries - KӦHRLE, Josef - LANGEZAAL, Ingrid - LISKA, Roman - MILCAMPS, Anne - MUNN, Sharon - MUNOZ PINEIRO, Amalia - CONTI, Gea Oliveri - PAINI, Alicia - PATAK, Alex - PETRILLO, Mauro - PICKFORD, Daniel - PISTOLLATO, Francesca - BAL-PRICE, Anna - PUERTAS GALLARDO, Antonio - QUERCI, Maddalena - RAFFAEL, Barbara - RENKO, Kostja - STOKER, Tammy - SUND, Jukka - VAN DEN EEDE, Guy - WADE, Michael - WHELAN, Maurice - PENALVER NIETO, Miguel - BARTNICKA, Joanna - FORTANER, Salvador - KANĎÁROVÁ, Helena - BARON, Giovanna - CORVI, Raffaella - WORTH, Andrew. Global collaboration, harmonization and interdisciplinary efforts deliver mechanistic methods and integrated approaches for identifying human thyroid disruptors. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 101-102. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Účinky perinatálneho podávania bupropiónu na vývin potomstva potkanov od pôrodu až do dospelosti = Effects of perinatal bupropion administration on the rat offspring development from birth to adulthood. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - GOLAS, Samuel - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - MALINSKÁ, Hana - HÜTTL, Martina - MARKOVA, Irena - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Biomolecules : Open Access Journal, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 108, pp. 1-19. (2020: 4.879 - IF, Q2 - JCR, 1.125 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom11010108 (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu) Typ: ADMA
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - LIETAVA, Ján - PANGHYOVÁ, Elena - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Antioxidant effect of Lonicera caerulea L. in the cardiovascular system of obese Zucker rats. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 8, art. no. 1199. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10081199 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie) Typ: ADMA
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Antioxidant effect of Lonicera caerulea L. in the cardiovascular system of obese Zucker rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 12. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • DE JONG, Wim - COLEMAN, Kelly - HOFFMANN, Sebastian - LEE, Michelle - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - DE LA FONTEYNE, Liset - PELLEVOISIN, Christian - HAISHIMA, Yuji - BACHELOR, Michael - TURLEY, Audrey - ROLLINS, Thor. In vitro irritation testing of medical devices: Validation and acceptance. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 88. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima** - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HORÁKOVÁ, Ľubica - CHAN JULIE, Y.H. - BARANČÍK, Miroslav. The role of Nrf2 and PPARγ in the improvement of oxidative stress in hypertension and cardiovascular diseases. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S541-S553. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934612 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ROSA, A.C. - CORSI, D. - CAVI, N. - BRUNI, N. - DOSIO, F. Superoxide Dismutase Administration: A Review of Proposed Human Uses. In MOLECULES. eISSN: 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 7., Registrované v: WOS
 • DRÁFI, František. Čím žije farmaceut bez lekárne : úvodník. In Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory, 2021, roč. XXIII, č. 2, s. 3. ISSN 1335-5821. Typ: GII
 • DUBOVICKÝ, Michal. Experimentálne prístupy hodnotenia materskej depresie a účinkov antidepresív. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov, 2021. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GII
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SANTAMARIA, Abel - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen**. Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 2, p. 210-226. (2020: 3.911 - IF, Q2 - JCR, 0.923 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-020-00305-x (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - CEYLAN-ISIK, Asli F. - ASCHNER, Michael - RANGEL-LÓPEZ, Edgar - SANTAMARIA, Abel** - KARASU, Çimen**. Protective Effects of Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase and Epalrestat in Neuron‑like PC12 Cells and BV2 Rodent Microglial Cells Exposed to Toxic Models of Oxidative Stress: Comparison with the Pyridoindole Antioxidant Stobadine. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 3, p. 588-597. (2020: 3.911 - IF, Q2 - JCR, 0.923 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-021-00349-7 (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] URSO, C.J. - ZHOU, H.P. Palmitic Acid Lipotoxicity in Microglia Cells Is Ameliorated by Unsaturated Fatty Acids. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. AUG 2021, vol. 22, no. 16., Registrované v: WOS
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika**. Pharmacology of Catechins in Ischemia-Reperfusion Injury of the Heart. In Antioxidants, 2021, vol. 10, art. no. 1390. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/antiox10091390 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení) Typ: ADMA
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts = PREVEDA Interactive Conference of Young Scientists 2021. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/index.php. ISBN 978-80-972360-7-6 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: FAI
 • GALŠNEIDEROVÁ, Mária - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. The importance and the role of NO donor, CO donor and HMGB-1 protein in myocardial infarction. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 13. ISBN 978-80-89991-06-8. (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • GOLAS, Samuel - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - MALINSKÁ, Hana - HÜTTL, Martina - MARKOVA, Irena - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 14. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • GUO, Yiru - LI, Qianhong - XUAN, Yu-Ting - WU, Wen-Jian - TAN, Wei - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - TOMLIN, Alex - BOLLI, Roberto. Exercise-induced late preconditioning in mice is triggered by eNOS-dependent generation of nitric oxide and activation of PKCε and is mediated by increased iNOS activity. In International journal of cardiology, 2021, s0167-5273(21. ISSN 0167-5273. Typ: ADCA
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2021, vol. 17, iss. 2, p. 604-615. (2020: 5.739 - IF, Q2 - JCR, 1.247 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2629-3269. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12015-020-10063-0 Typ: ADCA
 • HASSAN, Mohamed A.** - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidant and antibacterial polyelectrolyte wound dressing based on chitosan/ hyaluronan/phosphatidylcholine dihydroquercetin. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 166, p. 18-31. (2020: 6.953 - IF, Q1 - JCR, 1.140 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.119 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ABDOLLAHI, Z. - ZARE, E.N. - SALIMI, F. - GOUDARZI, I. - TAY, F.R. - MAKVANDI, P. Bioactive Carboxymethyl Starch-Based Hydrogels Decorated with CuO Nanoparticles: Antioxidant and Antimicrobial Properties and Accelerated Wound Healing In Vivo. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. MAR 2021, vol. 22, no. 5., Registrované v: WOS
  [1.1] CHEN, S.L. - ZHENG, Y.L. - HAN, C.Y. - LIU, H.Q. - CHEN, Y. - ZHOU, J.G. - SU, S. Production of a bioflocculant using old polyester fibre as a fermentation feedstock and its use in treatment of polyester alkali-peeling wastewater. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING. AUG 2021, vol. 9, no. 4., Registrované v: WOS
  [1.1] ELHAG, M. - ABDELWAHAB, H.E. - MOSTAFA, M.A. - YACOUT, G.A. - NASR, A.Z. - DAMBRUOSO, P. - EL SADEK, M.M. One pot synthesis of new cross-linked chitosan-Schiff' base: Characterization, and anti-proliferative activities. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 1 2021, vol. 184, p. 558-565., Registrované v: WOS
  [1.1] GULERIA, S. - JAIN, R. - SINGH, D. - KUMAR, S. A thermostable Fe/Mn SOD of Geobacillus sp. PCH100 isolated from glacial soil of Indian trans-Himalaya exhibits activity in the presence of common inhibitors. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, MAY 15 2021, vol. 179, p. 576-585., Registrované v: WOS
  [1.1] GUSHIKEN, L.F.S. - BESERRA, F.P. - BASTOS, J.K. - JACKSON, C.J. - PELLIZZON, C.H. Cutaneous Wound Healing: An Update from Physiopathology to Current Therapies. In LIFE-BASEL. JUL 2021, vol. 11, no. 7., Registrované v: WOS
  [1.1] MARIIA, K. - ARIF, M. - SHI, J. - SONG, F.L. - CHI, Z. - LIU, C.G. Novel chitosan-ulvan hydrogel reinforcement by cellulose nanocrystals with epidermal growth factor for enhanced wound healing: In vitro and in vivo analysis. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 435-446., Registrované v: WOS
  [1.1] MELGUIZO-RODRIGUEZ, L. - ILLESCAS-MONTES, R. - COSTELA-RUIZ, V.J. - RAMOS-TORRECILLAS, J. - DE LUNA-BERTOS, E. - GARCIA-MARTINEZ, O. - RUIZ, C. Antimicrobial properties of olive oil phenolic compounds and their regenerative capacity towards fibroblast cells. In JOURNAL OF TISSUE VIABILITY. ISSN 0965-206X, AUG 2021, vol. 30, no. 3, p. 372-378., Registrované v: WOS
  [1.1] MOHANRASU, K. - RAO, R.G.R. - DINESH, G.H. - ZHANG, K.Y. - SUDHAKAR, M. - PUGAZHENDHI, A. - JEYAKANTHAN, J. - PONNUCHAMY, K. - GOVARTHANAN, M. - ARUN, A. Production and characterization of biodegradable polyhydroxybutyrate by Micrococcus luteus isolated from marine environment. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, SEP 1 2021, vol. 186, p. 125-134., Registrované v: WOS
  [1.1] PENG, Y. - MA, Y. - BAO, Y. - LIU, Z.L. - CHEN, L. - DAI, F.Y. - LI, Z. Electrospun PLGA/SF/artemisinin composite nanofibrous membranes for wound dressing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 68-78., Registrované v: WOS
  [1.1] SHAFIQUE, M. - SOHAIL, M. - MINHAS, M.U. - KHALIQ, T. - KOUSAR, M. - KHAN, S. - HUSSAIN, Z. - MAHMOOD, A. - ABBASI, M. - AZIZ, H.C. - SHAH, S.A. Bio-functional hydrogel membranes loaded with chitosan nanoparticles for accelerated wound healing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, FEB 15 2021, vol. 170, p. 207-221., Registrované v: WOS
  [1.1] XIAO, Y.X. - LI, J. - WU, P.J. - NING, N. - LI, J.J. - SHEN, Y.L. - HUANG, Q.H. - NI, J.F. An alkaline thermostable laccase from termite gut associated strain of Bacillus stratosphericus. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, MAY 15 2021, vol. 179, p. 270-278., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHU, N.Q. - HOU, J.Y. - YANG, N. Network pharmacology integrated with experimental validation revealed the anti-inflammatory effects of Andrographis paniculata. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, MAY 7 2021, vol. 11, no. 1., Registrované v: WOS
 • HLAVÁČ, Matúš** - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - HANQUET, Gilles - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021, vol. 29, art. no. 115885. (2020: 3.641 - IF, Q2 - JCR, 0.721 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0968-0896. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv) Typ: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - KINDERNAY, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana. Pleiotropic, non-cell death-associated effects of inhibitors of receptor-interacting protein kinase 1 in the heart. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol. 476, iss. 8, p. 3079-3087. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04136-y (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - KINDERNAY, Lucia - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa - LEWIS, Martin - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana**. Inhibition of Cardiac RIP3 Mitigates Early Reperfusion Injury and Calcium-Induced Mitochondrial Swelling without Altering Necroptotic Signalling. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 15, art. no. 7983. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms22157983 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Typ: ADCA
 • HUDECOVÁ, Lenka - LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - ADRIAENS, Els - VERSTRAELEN, Sandra - VAN ROMPAY, An R. ALT4EI: Determination of eye irritating potential of 59 chemicals using EpiOcular™ time-to-toxicity neat and dilution protocols. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 374. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey. Administration of Crocus Sativus Extract in Monotheraphy and in Combination with Metotrexate Improved the Clinical Manifestation of Adujvant Arthritis in Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 15. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. MAD Bulharsko-Slovensko : Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • JANOUŠEK, Stanislav - VLKOVÁ, Alena** - JÍROVÁ, Gabriela - KEJLOVÁ, Kristína - KRSEK, Daniel - JÍROVÁ, Dagmar - KANĎÁROVÁ, Helena - WITTLINGEROVÁ, Zdenka - HEINONEN, Tuula - MANNERSTROM, Marika - MALÝ, Marek. Qualitative and Quantitative Analysis of Certain Aspects of the Cytotoxic and Genotoxic Hazard of Hospital Wastewaters by Using a Range of In Vitro Assays. In ATLA-Alternatives to Laboratory Animals : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2021, vol. 49, no. 1-2, p. 33-48. (2020: 1.303 - IF, Q4 - JCR, 0.304 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929211004956 Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Beneficial Effect of Quercetin on Erythrocyte Properties in Type 2 Diabetic Rats. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 4868. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/molecules26164868 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VLKOVIČOVÁ, Jana - NAVAROVÁ-STARÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert**. Effect of handling on ATP utilization of cerebral Na,K-ATPase in rats with trimethyltin-induced neurodegeneration. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, doi: 10.1007/s11010-021-04239-6. Online ahead of print. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04239-6 Typ: ADCA
 • KANĎÁROVÁ, Helena** - HAYDEN, Patrick J. Standardised Reconstructed Skin Models in Toxicology and Pharmacology: State of the Art and Future Development. In Handbook of Experimental Pharmacology. - Springer Nature, 2021, 2021, vol. 265, p. 57-71. (2020: 1.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-2004. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/164_2020_417 Typ: ADMB
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Alternative methods to animal experimentation and their role in modern toxicology. In Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from Exposure. - Elsevier Inc., Academic Press, 2021, part 1, chapter 2, P. 13-22. ISBN 978-0-323-85215-9. Typ: AECA
 • KANĎÁROVÁ, Helena - MILEC, Lucia. Implementation of Alternative Methods and Principles of 3rs into the Science and Education in Slovakia. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • KANĎÁROVÁ, Helena - RAABE, Hans - HILBERER, Allison - CHOKSI, Neepa - ALLEN, David. Retrospective review on in vitro phototoxicity data generated in 3D skin models to support the development of new OECD Test Guideline. In The Toxicologist : supplement to Toxicological Sciences. - The Society of Toxicology (SOT), Oxford University Press, 2021, vol. 180, suppl. S1, abstract 2350. ISBN 1096-6080. (SOT Annual Meeting and ToxExpo) Typ: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena. How much complexity is enough? In vitro phototoxicity case. In Second (Virtual) Summer School: Alternative Methods in Science: towards model complexity. Lake Como School of Advanced Studies, 7-8 June 2021. - 2021. Dostupné na internete: https://amsc.lakecomoschool.org/files/2021/04/KANDAROVA.pdf (Lake Como School of Advanced Studies - Second Virtual Summer School 2021 : Alternative Methods in Science: towards model complexity) Typ: GII
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - PAKANOVÁ, Zuzana - RAČKOVÁ, Lucia - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Glycoprofiling in rats as a possible tool to model different pharmacological approaches. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 634-639. ISBN 978-80-223-5132-4. (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - PAKANOVÁ, Zuzana - RAČKOVÁ, Lucia - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2185. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2185 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam - NEMČOVIČ, Marek - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. The Effect of Pilocarpine in the Status Epilepticus of Immature Rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 16. ISBN 978-80-89991-06-8. (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, Jan - JURÁNEK, Ivo - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - OTAHAL, Jakub. Beneficial role of Sulforafane in perinatal hypoxic ischemic insult. In NEURONUS 2020 IBRO Neuroscience forum. December 8-11, 2020, Poland, online : abstract book. - Jagellonian University : Neuronus IBRO Neuroscience, 2021, p. 36. (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. NEURONUS 2020. IBRO NEUROSCIENCE FORUM : international scientific conference) Typ: GII
 • KIMIJANOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Vplyv vibračnej stimulácie na rovnováhu postoja. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 40-41. ISBN 978-80-973662-3-0. (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2187. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2187 (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation Mechanism of Calcium Pump Serca by Substance Cdn1163 - Hypothesis and Theoretical Prediction. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 17. ISBN 978-80-89991-06-8. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. The effect of age and hypertension on activity of circulating matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in rats = Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 2, p. 111–118. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADNB
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: AFK
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BOHÁČ, A. - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Indole-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2867. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26102867 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii) Typ: ADCA
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83906-6 (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Typ: ADCA
 • KUNŠTEK, Lukáš - ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ŠUTÝ, Šimon - FERKO, Miroslav. Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2240. (VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol. 99, iss. 1, p. 80-88. (2020: 2.273 - IF, Q3 - JCR, 0.559 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-4212. Dostupné na: https://doi.org/10.1139/cjpp-2020-0323 Typ: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-linked glycosylation and its potential within different rat strain´s pharmacology basic research : lecture. In Journal of Clinical & Medical Genomics : open access, 2021, vol. 9, p. 24-25. ISSN 2472-128X. Dostupné na internete: https://www.hilarispublisher.com/conference-abstracts-files/nlinked-glycosylation-and-its-potential-within-different-rat-strains-pharmacology-basic-research.pdf (World GLYCOBIOLOGY CONGRESS and International Conference on GENOMICS AND MOLECULAR BIOLOGY : webinar. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: AFG
 • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - GRINCHII, Daniil - BÖGI, Eszter - DREMENCOV, Eliyahu. Hippocampal excitability in early postnatal offsprings is only moderately affected by prenatal exposure to delta-opioid receptor agonist SNC80. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, vol. 50, suppl. 1, p. 107. (2020: 1.733 - IF, Q4 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-021-01558-w (13th European Biophysics Conference, 24 - 28 July 2021, Vienna Austria) Typ: AEMA
 • LE BARON, Tyler W. - ASGHARZADEH, Fereshteh - KHAZEI, Majid - KURA, Branislav - TARNAVA, Alex - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen is comparable to sulfasalazine as a treatment for DSS-induced colitis in mice. In EXCLI Journal, 2021, vol. 20, p. 1106-1117. (2020: 4.068 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1611-2156. Dostupné na: https://doi.org/10.17179/excli2021-3762 (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Typ: ADMA
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - MARKUS, Ján - BREYFOGLE, Bridget - BACHELOR, Michael A - KANĎÁROVÁ, Helena. In vitro skin irritation protocol for medical devices extracts using EpiDerm model. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 319. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • LETAŠIOVÁ, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - ADRIAENS, E. - VERSTRAELEN, S. - VAN ROMPAY, A.N. Assessement of Eye Irritating Potential of 59 Chemicals Using Epiocular™ Time-To-Toxicity Protocols. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 33-34. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • MAKKOS, András - ÁGG, Bence - VARGA, Zoltán V. - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - LUKOVIC, Dominika - SCHULZ, Rainer - BARTEKOVÁ, Monika - GÖRBE, Anikó** - FERDINANDY, Péter**. Molecular Network Approach Reveals Rictor as a Central Target of Cardiac ProtectomiRs. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 17, art. no. 9539. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms22179539 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2021, vol. 26, no. 3, p. 699-709. (2020: 4.214 - IF, Q2 - JCR, 1.353 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-4147. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10741-020-10036-y Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] XIE, Zi-jian - NOVOGRAD, Joel - ITZKOWITZ, Yaakov - SHER, Ariel - BUCHEN, Yosef D. - SODHI, Komal - ABRAHAM, Nader G. - SHAPIRO, Joseph. The Pivotal Role of Adipocyte-Na K peptide in Reversing Systemic Inflammation in Obesity and COVID-19 in the Development of Heart Failure. In ANTIOXIDANTS, 2020, vol. 9, no. 11, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHU, Ning - HUANG, Bingwu - JIANG, Wenbing. Targets of Vitamin C With Therapeutic Potential for Cardiovascular Disease and Underlying Mechanisms: A Study of Network Pharmacology. In FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. ISSN 1663-9812, 2021, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The left prefrontal cortex supports inhibitory processing during semantic memory retrieval. In Cortex, 2021, vol. 134, p. 296-306. (2020: 4.027 - IF, Q1 - JCR, 1.786 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0010-9452. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The structure of semantic representation shapes controlled semantic retrieval. In Memory, 2021, vol. 29, no. 4, p. 538-546. (2020: 2.090 - IF, Q3 - JCR, 0.948 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0965-8211. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09658211.2021.1906905 (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinky elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na exekutívne funkcie. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 48. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Účinky elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na exekutívne funkcie. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • MARÔNEK, Milan - NOVÁK, Igor - MICHALEC, Ivan - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter** - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research Directions. - CRC Press, Apple Academic Press, 2021, chapter 11, [23 p.]. ISBN 978-1-77188-870-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9780367815967-11 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ABC
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter**. Long-term effects of pre-gestational stress and perinatal venlafaxine treatment on neurobehavioral development of female offspring. In Behavioural Brain Research, 2021, vol. 398, art. no. 112944. (2020: 3.332 - IF, Q2 - JCR, 1.113 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112944 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - BERNÁTOVÁ, Iveta. High blood pressure affects pharmacokinetics of polyethylene-coated iron oxide nanoparticles in rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 18. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. (2020: 3.718 - IF, Q3 - JCR, 1.073 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Rýchly a pomalý v teste verbálnej fluencie: ako organizovanosť sémantických poznatkov ovplyvňuje vybavovanie z verbálnej pamäti. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 50-51. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Rýchly a pomalý v teste verbálnej fluencie: Ako organizovanosť sémantických poznatkov ovplyvňuje vybavovanie z verbálnej pamäti. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GII
 • MOHD SIDDIQUE, Mohd Usman* - THAKUR, Abhishek* - SHILKAR, Deepak* - YASMIN, Sabina - HALÁKOVÁ, Dominika - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan** - ACEVEDO, Orlando - DASARARAJU, Gayathri - DEVADASAN, Velmurugan - KUMAR MONDAL, Susanta - JAYAPRAKASH, Venkatesan**. Non-carboxylic acid inhibitors of aldose reductase based on N-substituted thiazolidinedione derivatives. In European Journal of Medicinal Chemistry, 2021, vol. 223, art. no. 113630. (2020: 6.514 - IF, Q1 - JCR, 1.177 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0223-5234. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113630 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADCA
 • MOLČAN, L. - MAIER, A. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - GELLES, Katharina - TÖRÖK, Jozef - ZEMAN, Michal - ELLINGER, I. Expression of melatonin receptor 1 in rat mesenteric artery and perivascular adipose tissue and vasoactive action of melatonin. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2020, vol., no., p. (2019: 3.606 - IF, Q2 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00928-w Typ: ADCA
 • OMELKA, R.** - MARTINIAKOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - PAYER, Juraj - OPPENBERGEROVÁ, Ingrid - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, vol. 105, no. 2, p. 336-344. (2020: 2.130 - IF, Q2 - JCR, 0.651 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13458 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ZIEMINSKA, Marta - SIEKLUCKA, Beata - PAWLAK, Krystyna. Vitamin K and D Supplementation and Bone Health in Chronic Kidney Disease-Apart or Together?. In NUTRIENTS. 2021, vol. 13, no. 3., Registrované v: WOS
 • PAPATHEODOROU, Ioanna - GALATOU, Eleftheria - PANAGIOTIDIS, Georgios-Dimitrios - RAVINGEROVÁ, Táňa - LAZOU, Antigone. Cardioprotective Effects of PPARβ/δ Activation against Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Heart Are Associated with ALDH2 Upregulation, Amelioration of Oxidative Stress and Preservation of Mitochondrial Energy Production. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 12, art. no. 6399. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: ADCA
 • PARIKH, Mihir - KURA, Branislav - GARG, Bhavana - AUSTRIA, J Alejandro - YU, Liping - MADDAFORD, Thane G - PROCTOR, Spencer D - NETTICADAN, Thomas - PIERCE, Grant N. Dietary Flaxseed Reduces Myocardial Ischemic Lesions, Improves Cardiac Function and Lowers Cholesterol Levels Despite the Presence of Severe Obesity in JCR:LA-cp Rats. In Journal of Nutritional Biochemistry, 2021, aug 3;108829. doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108829. Online ahead of print. (2020: 6.048 - IF, Q1 - JCR, 1.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2863. Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov = Protective effects of nanoparticle-loaded aliskiren on cardiovascular system in spontaneously hypertensive rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 338-339. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Typ: AFH
 • PFABIGAN, Daniela M.** - RÜTGEN, Markus - KROLL, S.L. - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus**. The administration of the opioid buprenorphine decreases motivational error signals. In Psychoneuroendocrinology, 2021, vol. 128, art. no. 105199, 9p. (2020: 4.905 - IF, Q1 - JCR, 1.955 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105199 Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - KRŠKOVÁ, Lucia - OLEXOVÁ, Lucia - MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - MACH, Mojmír**. Impact of Prenatal Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S649-S659. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934614 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics) Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - HADOVÁ, K. - KŘENEK, Peter - MACH, Mojmír. Vplyv prenatálnej hypoxie na glutamátový a cholinergný systém v mozgu adolescentných potkanov = The impact of prenatal hypoxia on glutaminergic and cholinergic system in the brain of adolescent rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 33. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFK
 • PISTOLLATO, Francesca - ANTONELLI, Alessandro - ASTURIOL-BOFILL, David - BERONIUS, Anna - BROWNE, Patience - COLE, Thomas - CORVI, Raffaella - DEMENEIX, Barbara - FREYBERGER, Alexius - GILBERT, Mary - GRIGNARD, Elise - HILSCHEROVÁ, Klára - KIENZLER, Aude - KNAPEN, Dries - KӦHRLE, Josef - LANGEZAAL, Ingrid - MUNN, Sharon - CONTI, Gea Oliveri - PAINI, Alicia - PICKFORD, Daniel - BAL-PRICE, Anna - RENKO, Kostja - STOKER, Tammy - SUND, Jukka - WADE, Michael - BARTNICKA, Joanna - BARON, Giovanna - KANĎÁROVÁ, Helena - PENALVER-NIETO, Miguel - FORTANER-TORRENT, Salvador - MUNOZ-PINEIRO, Amalia - COECKE, Sandra. EU-NETVAL Thyroid Validation Study: Chemical selection strategy. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 35. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Development of an in Vitro Protocol for the Assessment of Photo-Irritation Using 3d Reconstructed Human Cornea-Like Tissue Models. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 36-37. ISBN 978-80-89738-24-3. (Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Combination Therapy of Methotrexate and Carnosic Acid in Rats with Adjuvant Arthritis. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 19. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • RAČKOVÁ, Lucia** - MACH, Mojmír - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. An update in toxicology of ageing. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, vol. 84, art. no. 103611. (2020: 4.860 - IF, Q1 - JCR, 0.924 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-6689. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.etap.2021.103611 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu) Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultra-small superparamagnetic iron-oxide nanoparticles exert different effects on erythrocytes in normotensive and hypertensive rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 377. (2020: 6.081 - IF, Q1 - JCR, 1.511 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9040377 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha mozgového neurotrofického faktora v pamäti a učení. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 60. ISBN 978-80-973662-3-0. (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha mozgového neurotroficého faktora v pamäti a učení. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/abstrakty-kbp-2021/ (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2021, vol. 39, no. 2, p. 225-232. (2020: 3.712 - IF, Q2 - JCR, 0.734 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1002-0721. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.02.011 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] GU, Yang Guang - GAO, Yan Peng - HUANG, Hong Hui - WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS
 • RÜTGEN, Markus** - WIRTH, Eva-Maria - RIEČANSKÝ, Igor - HUMMER, Allan - WINDISCHBERGER, Christian - PETROVIC, Predrag - SILANI, Giorgia - LAMM, Claus. Beyond sharing unpleasant affect - evidence for pain-specific opioidergic modulation of empathy for pain. In Cerebral Cortex, 2021, vol. 31, no. 6, p. 2773-2768. (2020: 5.357 - IF, Q1 - JCR, 2.694 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1047-3211. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa385 Typ: ADCA
 • SEPODES, Bruno** - ROCHA, Joao - BATISTA, Jorge - FIGUEIRA, Maria-Eduardo - DRÁFI, František - TORRE, Carla. Implementation and Access to Pre-exposure Prophylaxis for Human Immunodeficiency Virus by Men Who Have Sex With Men in Europe. In Frontiers in Medicine, 2021, vol. 8, art. no. 722247. (2020: 5.091 - IF, Q1 - JCR, 1.388 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-858X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmed.2021.722247 Typ: ADCA
 • SINGH, Bhumika** - ABDELGAWAD, Mohamed Essameldin - ALI, Zulfiqur - BAILEY, Jarrod - BUDYN, Elisa - CIVITA, Prospero - CLIFT, Martin J.D. - CONNELLY, John T. - CONSTANT, Samuel - HITTINGER, Marius - KANĎÁROVÁ, Helena - KEARNS, Victoria Rosalind - KIURU, Tony - KOSTRZEWSKI, Tomasz - KRESS, Sebastian - DURBAN, Victoria Marsh - LEHR, Claus-Michael - MCMILLAN, Hayley - METZ, Julia Katharina - MONTEBAN, Vivian - MOVIA, Dania - NETO, Catia - OWEN, Carla - PAASONEN, Lauri - PALMER, Kerri Anne - PILKINGTON, Geoffrey John - PILKINGTON, Karen - PRINA-MELLO, Adriele - ROPER, Clive - SHEARD, Jonathan - SMITH, Sheree - TURNER, Janette Ellen - ROY, Ipsita - TUTTY, Melissa Anne - VELLIOU, Eirini - WILKINSON, John Malcom. Towards More Predictive, Physiological and Animal-free In Vitro Models: Advances in Cell and Tissue Culture 2020 Conference Proceedings. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA) : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, [Online First - Published 2021-Jul-06]. ISSN 0261-1929. (Advances in Cell and Tissue Culture 2020 : annual conference - virtual) Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2021, vol. 27, no. 5, p. 610-625. (2020: 3.116 - IF, Q3 - JCR, 0.690 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1381-6128. Dostupné na: https://doi.org/10.2174/1381612826666200821114016 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LI, Runpu - QU, Yingxin - LI, Xiaoqi - TAO, Ye - YANG, Qinghua - WANG, Junyi - DIAO, Yumei - LI, Qian - FANG, Yifan - HUANG, Yifei - WANG, Liqiang. Molecular Hydrogen Attenuated N-methyl-N-Nitrosourea Induced Corneal Endothelial Injury by Upregulating Anti-Apoptotic Pathway. In INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. ISSN 0146-0404, 2021, vol. 62, no. 9, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OHTA, Shigeo. Development of Hydrogen Medicine and Biology: Potential for Various Applications in Diverse Fields. In CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. ISSN 1381-6128, 2021, vol. 27, no. 5, pp. 583-584., Registrované v: WOS
  [1.1] SCHIRRMACHER, Volker. Mitochondria at Work: New Insights into Regulation and Dysregulation of Cellular Energy Supply and Metabolism. In BIOMEDICINES, 2020, vol. 8, no. 11, pp., Registrované v: WOS
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. Integration of Advanced Technologies into Regulatory Toxicology. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, 14 p. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_34-2 Typ: AECA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. International Regulation of Toxicological Test Procedures. In Regulatory Toxicology. 2nd edition. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021, 10 p. ISBN 978-3-030-57498-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_41-2 Typ: AECA
 • STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - JEZBEROVÁ, Michaela - BOLEKOVÁ, Veronika - ŽILKA, Tomáš - ŠALING, Marián - VALKOVIČ, Peter. Praktický prístup k manažmentu pacientov s idiopatickým normotenzným hydrocefalom. In VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres : kniha abstraktov. - Berlina, s.r.o., 2021, s. 64. ISBN 978-80-973662-3-0. (VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres, 10.6-12.6.2021, Tatranská Lomnica) Typ: AFH
 • SVOBODOVÁ, Lada** - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - PÔBIŠ, Peter - HEINONEN, Tuula - MALÝ, Marek. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021, vol. 38, no. 3, p. 419-430. (2020: 6.043 - IF, Q1 - JCR, 0.975 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2008142 Typ: ADMA
 • SVOBODOVÁ, Lada - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - RUCKI, Marián - MALÝ, Marek - JÍROVÁ, Dagmar - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - HEINONEN, Tuula. Sensitization potential of medical devices detected by methods in vitro and in vivo. In ALTEX Proceedings : Abstracts of the 11th World Congress, Maastricht, 2021. - Springer Spektrum, 2021, vol. 9, no. 1, p. 249. ISSN 2194-0479. (World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences) Typ: AFG
 • SVOBODOVÁ, Lada - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - MALÝ, Marek - HEINONEN, Tuula - KANĎÁROVÁ, Helena. Sensitization Potential of Medical Devices Detected by in Vitro and in Vivo Methods. In RegToxInVitro - Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed. International scientific symposium. May 24 - 25, 2021, Bratislava : book of abstracts. - Bratislava : MPRV SR, SETOX, 2021, p. 39-40. ISBN 978-80-89738-24-3. (RegToxInVitro : Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed) Typ: AFH
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7). In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2192. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • SÝKORA, Matúš. Hypertrofia srdca ako odpoveď na objemové preťaženie za normotenzie a hypertenzie, a možná kardioprotekcia angiotenzínoím (1-7) : Rigorózna práca. Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová. 23.4.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Typ: DAI
 • SÝKORA, T.** - BABÁL, Pavel - KURACINOVÁ, Kristína - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - DVORÁKOVÁ, M. - JANEGA, Pavol - BAUEROVÁ, Katarína. Hyperbilirubinemia Maintained by Chronic Supplementation of Unconjugated Bilirubin Improves the Clinical Course of Experimental Autoimmune Arthritis. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 16, art. no. 8662. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22168662 (VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADCA
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ČIERNA, Martina - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Microemulsions as Solubilizers and Penetration Enhancers for Minoxidil Release from Gels. In Gels : open access journal, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. 26. (2020: 4.702 - IF, Q1 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels7010026 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ČIERNA, Martina - MIKUŠOVÁ, Veronika - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Possibilities of microemulsion application in rectal administration of indomethacin. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 94-97. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2021-0012 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja) Typ: ADNB
 • ŠTEFÁNIK, Peter** - VANKOVÁ, Viktória - OLEXOVÁ, Lucia - DZIRBÍKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. The Long-Term Sex-Specific Effects of Sub Chronic Prenatal Asphyxia on miR-15b-5p and miR-124-3p Levels in Limbic System of Rats and Possible Connection with Regulation of GABA-ergic System. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2021, vol. 63, no. 1, p. 36-48. (2020: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti) Typ: ADNB
 • ŠUTOVSKÁ, Hana - MOLČAN, L.** - KOPRDOVÁ, Romana - PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír - ZEMAN, Michal. Prenatal hypoxia increases blood pressure in male rat offspring and affects their response to artificial light at night. In Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 2021, vol. 12, no. 4, p. 587-594. (2020: 2.401 - IF, Q3 - JCR, 0.744 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2040-1744. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S2040174420000963 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADMA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Modulácia sympatoadrenergických kontrakcií perivaskulárnym tukovým tkanivom v mezenterických artériách u obéznych potkanov = Modulation of sympatoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of obese rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 341-342. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu) Typ: AFL
 • TSIKLAURI, Lia - ŠVÍK, Karol - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - SLOVÁK, Lukáš - ALANIA, Mery - KEMERTELIDZE, Ether - BAUEROVÁ, Katarína**. Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 1268. (2020: 5.717 - IF, Q1 - JCR, 1.418 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu13041268 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese Porphyrins as Pro-Oxidants in High-Molar-Mass Hyaluronan Oxidative Degradation : chapter 12. In Green Chemistry and Green Engineering : Processing, Technologies, Properties, and Applications. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 223-241. ISBN 978-1-77188-900-1. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - BÖGI, Eszter - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of N-Acetylcysteine, Glutathione, and Glutathione Disulfide on NIH 3T3, VH10 And MCF-7 Cells Exposed to Ascorbate and Cu(II) Ions : chapter 4. In Green Chemistry and Sustainable Technology : Biological, Pharmaceutical, and Macromolecular Systems. - Burlington, Ontario : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 77-93. ISBN 978-1-77188-862-2. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 1195. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26041195 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] GUMIENNA, M. - GORNA, B. Antimicrobial Food Packaging with Biodegradable Polymers and Bacteriocins. In MOLECULES. JUN 2021, vol. 26, no. 12., Registrované v: WOS
  [1.1] QIAO, K. - CHEN, Q. - CAO, Y.G. - LI, J. - XU, G. - LIU, J.Q. - CUI, X.L. - TIAN, K. - ZHANG, W.G. Diagnostic and Therapeutic Role of Extracellular Vesicles in Articular Cartilage Lesions and Degenerative Joint Diseases. In FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY. ISSN 2296-4185, AUG 4 2021, vol. 9., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - ŠOLTÉS, Ladislav. Impact of Ergothioneine, Hercynine, and Histidine on Oxidative Degradation of Hyaluronan and Wound Healing. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 1, art. no. 95. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13010095 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AFFES, S. - ARANAZ, I. - ACOSTA, N. - HERAS, A. - NASRI, M. - MAALEJ, H. Chitosan derivatives-based films as pH-sensitive drug delivery systems with enhanced antioxidant and antibacterial properties. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 730-742., Registrované v: WOS
  [1.1] ARAFA, A.A. - NADA, A.A. - IBRAHIM, A.Y. - SAJKIEWICZ, P. - ZAHRAN, M.K. - HAKEIM, O.A. Preparation and characterization of smart therapeutic pH-sensitive wound dressing from red cabbage extract and chitosan hydrogel. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 1820-1831., Registrované v: WOS
  [1.1] BATOOL, S.R. - NAZEER, M.A. - YILDIZ, E. - SAHIN, A. - KIZILEL, S. Chitosan-anthracene hydrogels as controlled stiffening networks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 31 2021, vol. 185, p. 165-175., Registrované v: WOS
  [1.1] CALDAS, B.S. - NUNES, C.S. - PANICE, M.R. - SCARIOT, D.B. - NAKAMURA, C.V. - MUNIZ, E.C. Manufacturing micro/nano chitosan/chondroitin sulfate curcumin-loaded hydrogel in ionic liquid: A new biomaterial effective against cancer cells. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 1 2021, vol. 180, p. 88-96., Registrované v: WOS
  [1.1] CASTRO, K.C. - CAMPOS, M.G.N. - MEI, L.H.I. Hyaluronic acid electrospinning: Challenges, applications in wound dressings and new perspectives. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 173, p. 251-266., Registrované v: WOS
  [1.1] CAZON, P. - ANTONIEWSKA, A. - RUTKOWSKA, J. - VAZQUEZ, M. Evaluation of easy-removing antioxidant films of chitosan with Melaleuca alternifolia essential oil. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, SEP 1 2021, vol. 186, p. 365-376., Registrované v: WOS
  [1.1] CHOI, M.S. - KWAK, S. - KIM, J. - PARK, M.S. - KO, S.M. - KIM, T. - JEONG, D. - RHEE, C.H. - YAN, G.H. - SON, W.C. - KANG, W.H. Comparative Analyses of Inflammatory Response and Tissue Integration of 14 Hyaluronic Acid-Based Fillers in Mini Pigs. In CLINICAL COSMETIC AND INVESTIGATIONAL DERMATOLOGY. ISSN 1178-7015, 2021, vol. 14, p. 765-778., Registrované v: WOS
  [1.1] DUCEAC, I.A. - VERESTIUC, L. - COROABA, A. - AROTARITEI, D. - COSERI, S. All-polysaccharide hydrogels for drug delivery applications: Tunable chitosan beads surfaces via physical or chemical interactions, using oxidized pullulan. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 30 2021, vol. 181, p. 1047-1062., Registrované v: WOS
  [1.1] IQBAL, O. - SHAH, S. - ABBAS, G. - RASUL, A. - HANIF, M. - ASHFAQ, M. - AFZAL, Z. Moxifloxacin loaded nanoparticles of disulfide bridged thiolated chitosan-eudragit RS100 for controlled drug delivery. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 2087-2096., Registrované v: WOS
  [1.1] JIN, X. - FU, Q. - GU, Z.H. - ZHANG, Z.H. - LV, H.X. Chitosan/PDLLA-PEG-PDLLA solution preparation by simple stirring and formation into a hydrogel at body temperature for whole wound healing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, AUG 1 2021, vol. 184, p. 787-796., Registrované v: WOS
  [1.1] SHAHROUSVAND, M. - HADDADI-ASL, V. - SHAHROUSVAND, M. Step-by-step design of poly (epsilon-caprolactone) /chitosan/Melilotus officinalis extract electrospun nanofibers for wound dressing applications. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUN 1 2021, vol. 180, p. 36-50., Registrované v: WOS
  [1.1] SUN, L.Y. - CHAI, K.G. - ZHOU, L.Q. - LIAO, D.K. - JI, H.B. One-pot fabrication of lignin-based aromatic porous polymers for efficient removal of bisphenol AF from water. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 175, p. 396-405., Registrované v: WOS
  [1.1] YANG, D. - GAO, K.Y. - BAI, Y. - LEI, L. - JIA, T.T. - YANG, K.D. - XUE, C.H. Microfluidic synthesis of chitosan-coated magnetic alginate microparticles for controlled and sustained drug delivery. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 639-647., Registrované v: WOS
  [1.1] YU, Y.F. - YU, X.F. - TIAN, D.L. - YU, A.X. - WAN, Y. Thermo-responsive chitosan/silk fibroin/amino-functionalized mesoporous silica hydrogels with strong and elastic characteristics for bone tissue engineering. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 1 2021, vol. 182, p. 1746-1758., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHOU, L.Z. - CAI, L. - RUAN, H.J. - ZHANG, L. - WANG, J. - JIANG, H.J. - WU, Y. - FENG, S.W. - CHEN, J. Electrospun chitosan oligosaccharide/polycaprolactone nanofibers loaded with wound-healing compounds of Rutin and Quercetin as antibacterial dressings. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, JUL 31 2021, vol. 183, p. 1145-1154., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronan as a Prominent Biomolecule with Numerous Applications in Medicine. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 13, art. no. 7077. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22137077 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CHANG, K.C. - CHEN, W.C. - HAUNG, S.M. - LIU, S.M. - LIN, C.L. Effects of Hinokitiol and Dicalcium Phosphate on the Osteoconduction and Antibacterial Activity of Gelatin-Hyaluronic Acid Crosslinked Hydrogel Membrane In Vitro. In PHARMACEUTICALS. AUG 2021, vol. 14, no. 8., Registrované v: WOS
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Polymers Chitosan and Hyaluronan for Constructing Composite Membranes as Skin-Wound Dressings Carrying Therapeutics. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 9, art. no. 2535. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26092535 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter** - MOURA, Nuno M.M. - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Ortho Isomeric Mn(III) N-Alkyl- and Alkoxyalkylpyridylporphyrins-Enhancers of Hyaluronan Degradation Induced by Ascorbate and Cupric Ions. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 16, art. no. 8608. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22168608 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RYCHLÝ, Jozef - JANIGOVÁ, Ivica - CSOMOROVÁ, Katarína - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Bucillamine as An Efficient H Atom Donor Protects High-Molar-Mass Hyaluronan from Oxidative Degradation by Effective Scavenging of Free Radicals. In Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 7. - Hooghly, West Bengal, India : B P International, 2021, chapter 7, P. 123-138. ISBN 978-93-91215-56-9. Dostupné na: https://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v7/8242D (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov) Typ: AECA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Sex-dependent alterations in neurobehavioral development of offspring of depressive dams treated with antidepressant mirtazapine. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 44, suppl. 1, p. S29-S30. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.01.049 (ECNP Workshop for Early Career Scientists in Europe Virtual 2021. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: AEMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Sex-dependent alterations in neurobehavioral development of offspring of depressive dams treated with antidepressant mirtazapine during pregnancy and lactation. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2021, vol. 394, suppl. 1, p. S48. (2020: 3.000 - IF, Q3 - JCR, 0.670 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298. (GERMAN PHARM-TOX SUMMIT 2021 (GPTS) : Annual Meeting of the German Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology (DGPT)) Typ: AEMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Effects of Pre-Gestational Stress and Antidepressant Mirtazapine Treatment on Neurobehavioral Development of Rat Offspring. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 20. ISBN 978-80-89991-06-8. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Typ: AFH
 • VINKEN, Mathieu - BENFENATI, Emilio - BUSQUET, Francois - CASTELL, José - CLEVERT, Djork-Arné - DE KOK, Theo M. - DIRVEN, Hubert - FRITSCHE, Ellen - GERIS, Liesbet - GOZALBES, Rafael - HARTUNG, Thomas - JENNEN, Danyel - JOVER, Ramiro - KANĎÁROVÁ, Helena - KRAMER, Nynke - KRUL, Cyrille - LEUCHTEFELD, Thomas - MASEREEUW, Rosalinde - ROGGEN, Erwin - SCHALLER, Stephan - VANHAECKE, Tamara - YANG, Chihae - PIERSMA, Aldert H. Safer chemicals using less animals: kick-off of the European ONTOX project. In Toxicology, 2021, vol. 458, art. no. 152846. (2020: 4.221 - IF, Q2 - JCR, 1.067 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-483X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tox.2021.152846 (H2020, ONTOX : Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus