Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cem.sav.sk/
 
Riaditeľka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/32296020
Fax: 02/52 96 85 16
Sekretariát: Marcela Janovičová
E-mail:
Tel: 02/32296099
Fax:

Organizačné zložky:

Vedúci organizačnej zložky: RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV , Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Ústav pre výskum srdca, CEM SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Detašované pracoviská:

 
Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.