Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Terénna výskumná stanica v Gabčíkove

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BOROVSKÁ, Ivana - VOŘECHOVSKÝ, Igor - KRÁLOVIČOVÁ, Jana**. Alu RNA fold links splicing with signal recognition particle proteins. In Nucleic Acids Research, 2023, vol., no., p. [online ahead of print]. (2022: 14.9 - IF, Q1 - JCR, 8.234 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad500 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • CSANÁDY, Alexander** - STANKO, Michal. Contribution to the knowledge of fleas (Siphonaptera) in the nests of Micromys minutus and Muscardinus avellanarius in north-eastern Slovakia. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 15, no. 1, p. 20-24. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/32 (KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADFB
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Typ: ADDA
 • DVOŘÁK, Martin - DITTMANN, Lorenz - PEDRINI-MARTHA, Veronika - HAMERLÍK, Ladislav - BITUŠÍK, Peter - STUCHLÍK, E. - VONDRÁK, Daniel - FÜREDER, Leopold - LACKNER, R.**. Energy status of chironomid larvae (Diptera: Chironomidae) from high alpine rivers (Tyrol, Austria). In Comparative biochemistry and physiology - Part A Molecular & integrative physiology, 2023, vol. Part A 284, art. no. 111477, 12 pp. (2022: 2.3 - IF, Q1 - JCR, 0.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1095-6433. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2023.111477 Typ: ADCA
 • GÁLIKOVÁ, Martina** - KLEPSATEL, Peter*. Endocrine control of glycogen and triacylglycerol breakdown in the fly model. In Seminars in Cell and Developmental Biology, 2023, vol. 138, p. 104-116. (2022: 7.3 - IF, Q1 - JCR, 2.197 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1084-9521. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2022.03.034 Typ: ADCA
 • HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta** - KRIŠTOFÍK, Ján*. Slow song syllable rates provoke stronger male territorial responses in Eurasian Reed Warblers (Acrocephalus scirpaceus). In Journal of ornithology, 2023, vol. 164, pp. 193–202. (2022: 1.3 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2193-7206. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10336-022-02021-z Typ: ADCA
 • JAMBROVIĆ, Martina** - ČERBA, Dubravka - HAMERLÍK, Ladislav. First record of Parochlus kiefferi (Garrett, 1925) in a sediment sequence from a Slovak mountain lake with notes on paleolimnological interpretation : Short Communications. In Chironomus Newsletter on Chinomidae Research, 2023, vol. 36, p. ISSN 0172-1941. Dostupné na: https://doi.org/10.5324/cjcr.v0i36.5028 Typ: ADEB
 • KAZIMÍROVÁ, Mária** - MAHRÍKOVÁ, Lenka - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - STANKO, Michal** - GOLOVCHENKO, Maryna - RUDENKO, Natalie. Spatial and Temporal Variability in Prevalence Rates of Members of the Borrelia burgdorferi Species Complex in Ixodes ricinus Ticks in Urban, Agricultural and Sylvatic Habitats in Slovakia. In Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 7, art. no. 1666. (2022: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071666 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe) Typ: ADMA
 • KRASNOV, Boris R.** - KHOKHLOVA, Irina S. - KIEFER, M. - KIEFER, Daniel - LARESCHI, Marcela - MATTHEE, Sonja - SANCHES, Juliana P. - SHENBROT, Georgy I. - STANKO, Michal - MESCHT, Luther van der. Multi-site interaction turnover in flea–mammal networks from four continents: Application of zeta diversity concept and multi-site generalised dissimilarity modelling. In Ecological Entomology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.2 - IF, Q1 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0307-6946. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/een.13236 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GUN 80764 : National Research Foundation of South Africa. GUN 85718 : National Research Foundation (NRF) of South Africa. grant PICT2010-338 : Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. grant PIP 0146 : CONICET. grant UNLP N752 : Universidad Nacional de La Plata. Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation) Typ: ADCA
 • ROLLER, Ladislav** - KOČIŠEK, Ján. A new species of Mesoneura (Hymenoptera, Tenthredinidae) associated with a xerothermic oak forest in the Western Carpathians, Slovakia. In Journal of Hymenoptera Research, 2023, vol. 95, p. 261–274. (2022: 1.3 - IF, Q3 - JCR, 0.495 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1070-9428. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/jhr.95.100689 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen - VRŠANSKÝ, Peter** - AZAR, Dany. Jordanian-Lebanese-Syrian cockroaches s.s. from Lower Cretaceous amber - Monograph. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6 1, p. 1447-1541. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
 • SLOBODNÍKOVÁ, Veronika** - HAMERLÍK, Ladislav - WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ M, Marta - SOCHULIAKOVÁ, Lucia - SZARŁOWICZ, Katarzyna - BUCZKÓ, Krisztina - CHAMUTIOVÁ, Tímea - SEDLAČKOVÁ PŘIDALOVÁ, Marcela - BITUŠÍK, Peter. Tracking Fish Introduction in a Mountain Lake over the Last 200 Years Using Chironomids, Diatoms, and Cladoceran Remains. In Water, 2023, vol. 15, no. 7, art. no. 1372. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15071372 Typ: ADCA
 • VRÁBLOVÁ, Zuzana** - KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - MLÁKA, Miroslav - HAMERLÍK, Ladislav. First record of the genus Anatopynia Johannsen, 1905 (Diptera, Chironomidae) from Slovakia, in a semi-permanent oxbow lake. In Check list : the journal of biodiversity data, 2023, vol. 19, no. 2, p. 177–181. (2022: 0.4 - IF, 0.252 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1809-127X. Dostupné na: https://doi.org/10.15560/19.2.177 Typ: ADMB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - PÁLKOVÁ, Helena - VRŠANSKÁ, Lucia - KOUBOVÁ, Ivana - HINKELMAN, Jan*. Mesozoic origin‑delayed explosive radiation of the cockroach family Corydiidae Saussure, 1864. In Biologia, 2023, vol., no., 32 pp. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01279-1 Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus