Informačná stránka organizácie SAV

Terénna výskumná stanica v Gabčíkove

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav zoológie SAV

Slovenská akadémia vied
Gabčíkovo 1315
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená
Informácie o riaditeľovi zatiaľ nevložené.