Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Čiripová, Dáša  Vedecký pracovník
 PhDr.  Ducárová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Dudková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Knopová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Laslavíková, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr. art.  Mihálová, Lucia  Interný doktorand
 Mgr.  Michalovič, Michal  Interný doktorand
 prof. PhDr., DrSc.  Mistrík, Miloš  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mojžišová, Michaela  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Palúch, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Podmaková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 prof., PhDr., PhD.  Sládeček, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr. art.  Spodniaková, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Timčíková, Zuzana  Interný doktorand
 prof. Mgr. art.  Zavarský, Ján  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 15