Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Čiripová, Dáša  02/54 777 193
 PhDr. Ducárová, Katarína  02/ 5477 7193
 doc. Mgr., PhD. Dudková, Jana  02/ 5477 7193
 PhDr., PhD. Knopová, Elena  02/ 5477 7193
 Mgr., PhD. Laslavíková, Jana  02/54 777 193
 Mgr. art. Mihálová, Lucia   
 Mgr. Michalovič, Michal   
 prof. PhDr., DrSc. Mistrík, Miloš  02/ 5477 7193
 Mgr., PhD. Mojžišová, Michaela  02/ 54 777 193
 Mgr., PhD. Palúch, Martin  02/ 5477 7193
 PhDr., CSc. Podmaková, Dagmar  02/ 5477 7193
 prof., PhDr., PhD. Sládeček, Ján   
 Mgr. art. Spodniaková, Zuzana   
   Ševčíková, Sylvia  02 / 5477 7193
 Mgr. Timčíková, Zuzana   
 prof. Mgr. art. Zavarský, Ján   

Aktualizuje: