Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • KNOPOVÁ, Elena. Rozpačitý XVI. ročník Európskej ceny za divadlo v starobylom, ale aj modernom Ríme. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 96-106. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
  • KRIŽKOVÁ, Eva. Piata loď, Špina, Nina. Tri artové slovenské filmy a ich úsilie osloviť divákov v kinách. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 79-95. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADFB
  • MICHALOVIČ, Michal. Panna zázračnica: od novely po režisérsky scenár. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 52-66. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
  • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Súčasná operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla v 60. rokoch 20. storočia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Typ: ADFB
  • SLÁDEČEK, Ján. Shakespearovská dramatika v tvorbe Miloša Pietora: medzi prológom a epilógom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 23-40. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Hudba a ticho minulosti i súčasnosti. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDF
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Zlatá klapka 2017 : ocenenie pre mladých filmárov. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1339-8687. Typ: GII
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Soľženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus