Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ČIRIPOVÁ, Dáša. Play as Art of Survival. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 298-310. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Typ: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana. Tourists, migrants and travellers: the role of women in reshaping Slovak (cinematic) identity. In Conflict and Controversy in Small Cinemas. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York : Peter Lang, 2018, s. 101-114. ISBN 978-3-631-75029-2. ISSN 2364-3919.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ABC
 • DUDKOVÁ, Jana. On the beautiful blue Danube: a case study of imagining Europe without Europe in the mid- 1990s Slovak Cinema. In Studies in Eastern European Cinema, 2018, roč. 9, č. 1, s. 76-88. ISSN 2040-350X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADEB
 • DUDKOVÁ, Jana. O vode, strachoch a nesúmerateľnosti. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-8286. Typ: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. Dole krásky, nech žije veľký brat. In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 3, s. 16-20. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Vojna ako maskovaná asymetria. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 2, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Válek funguje (s otáznikmi aj bez nich). In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 62, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Rozpačitý XVI. ročník Európskej ceny za divadlo v starobylom, ale aj modernom Ríme. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 96-106. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. Divadelný výskum publika v chudobných lokalitách Slovenska - kam hodnotovo patríme? In Divadlo Pôtoň, 2018, p. non. Dostupné na internete: < http://www.poton.sk/aktuality/apel-lokalit/>(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GHG
 • KNOPOVÁ, Elena. Slovenské divadlo po roku 1989 - kontakty s európskou tvorbou a tendenciami. In Dokumenty - Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2018, s. 1-11. Požaduje sa Adobe reader. Dostupné na internete: <http://www.udfv.sav.sk/dokumenty/Knopova-Slovenske.divadlo.po.roku.1989.pdf>(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GHG
 • KRIŽKOVÁ, Eva. Piata loď, Špina, Nina. Tri artové slovenské filmy a ich úsilie osloviť divákov v kinách. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 79-95. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prvé roky fungovania Mestského divadla v Prešporku a pôsobenie nemeckého divadelného riaditeľa Maxa Kmentta. In Musicologica Olomucensia, 2017, roč. 25, s. 115-131. ISSN 1212-1193. Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich bis zum zweiten Weltkrieg. In The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Cerntral Europe, 28-29 May 2018, Budapest : abstracts, 2018, s. 6-7. Požaduje sa Adobe reader. Dostupné na internete: <http://zti.hu/files/mzt/visegrad/v4_abstracts.pdf>. Typ: GHG
 • LINDOVSKÁ, Nadežda. Rok 1948: emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 141-163. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia. Divadelné reflexie Slovenskej republiky 1939-1945 v 21. storočí. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 173-194. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Typ: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť Európskej ceny za divadlo. In Hybris - monitoring divadiel na Slovensku, 2018, p. non. Dostupné na internete: <http://reflektor.vsmu.sk/priestor/priestor-detail/article/minulost-pritomnost-a-buducnost-europskej-ceny-za-divadlo/>. Typ: GHG
 • Na druhom brehu : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2018. 40 s. Typ: GII
 • Pamiatkar : Bulletin k inscenácii. Zostavili Lucia Mihálová a Marta Šuleková. Bratislava : Kollektiv s.r.o., 2018. 34 s. Typ: GII
 • Vláda tmy : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2018. 38 s. Typ: GII
 • Otec Goriot : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Nitra : Divadlo Andreja Bagar v Nitre, 2018. 19 s. Typ: GII
 • Kurz negatívneho myslenia : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Bratislava : Divadelná fakulta VŠMU, 2018. 6 s. Typ: GII
 • MICHALOVIČ, Michal. Panna zázračnica: od novely po režisérsky scenár. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 52-66. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • MICHALOVIČ, Michal. Fantómová niť. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 4, s. 32-33. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • MISTRÍK, Miloš. Nepodrobený herec podľa Georga Banuho. In Divadelní revue, 2018, roč. 29, č. 1, s. 102-106. ISSN 0862-5409.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDCB
 • MISTRÍK, Miloš. Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou (27. 1. 1924, Praha - 6. 4. 2018, Praha). In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 224-225. ISSN 0037-699X. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Súčasná operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla v 60. rokoch 20. storočia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Typ: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Pôvodná slovenská operná tvorba po roku 1989. In Kontexty alternatívneho divadla v súčasnom myslení. - Prešov : Filozofická Fakulta Prešovskej univerzity, 2017, s. 247-265. ISBN 978-80-555-1951-7.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Typ: AEDA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Vojak, matka a meštianska dcéra : Wozzeck, Medea a Vojaci Petra Konwitschného. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2018, roč. 28, č. 3, s. 62-73. ISSN 0862-7258.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDE
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Bratislavské toscobranie. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 24, s. 46. ISSN 1336-5932. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Kde bolo, tam bolo, nie je. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 6, s. 43. ISSN 1336-5932. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Trojnásobný rolový debut. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 30. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Operné vášne a krásny spev. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 19, s. 43. ISSN 1336-5932. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Košické Hoffmannky dvakrát vedľa. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 30. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Možno zachrániť svet? In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 3, s. 24-29. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Absolventská chalúpka. In Opera Slovakia : online časopis, 2018, 23. 2., p. non. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: <http://operaslovakia.sk/absolventska-chalupka/>. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Za majstrom, ktorý si tykal s Verdim. In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 1, s. 46-47. ISSN 1337-1800. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Všetko najlepšie, Mrs. Pearsová! In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 36. ISSN 1335-4140. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Zahraniční hostia na opernom Eurokontexte : operná recenzia. In Rádio Devín - články, 2018, 28. 6., p. non. Dostupné na internete: <http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/168357/operna-recenzia-zahranicni-hostia-na-opernom-eurokontexte>. Typ: GHG
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. La Gioconda v Štátnej opere Banská Bystrica : operná recenzia. In Rádio Devín - články, 2018, 21. 5., p. non. Dostupné na internete: <http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/164883/operna-recenzia-la-gioconda-v-statnej-opere-banska-bystrica>. Typ: GHG
 • PALÚCH, Martin. Termín "filmová cenzúra" a jeho význam po roku 1989. In Iluzívne a antiiluzívne vo filme. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2018, s. 199-219. ISBN 978-80-970420-5-9.(VEGA 2/0128/15 : Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií). Typ: AEDA
 • PALÚCH, Martin. Peter Mihálik - jeho prínos k výskumu dokumentárneho filmu. In Hľadanie nového priestoru : peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika. - Bratislava : Fotofo : Slovenský filmový ústav : Slovenská filmová a televízna akadémia, 2018, s. 117-127. ISBN 978-80-85739-75-6.(Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989). Typ: AEDA
 • PALÚCH, Martin. Môj neznámy vojak - okupácia ako pohľad do tváre. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 9, s. 26-27. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • PALÚCH, Martin. Posledný autoportrét - dnes sa to už u nás nedá. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. zvláš. vydanie, s. 18-19. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Alexander Dubček Twice - an (Un)Known Side of Him : Selected Facts and Connections in Drama and Film Fiction Package. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 242-266. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre. Tematika vojny v divadelných obrazoch. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 263-275. ISSN 0037-6787.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Teatraľnyje paradigmy v sovremennoj slavjanskoj kuľture. In Teze i rezimei u dva toma : Kniževnost, kultura, folklor. Pitaňa slavistike. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 2. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista : Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 156. ISBN 978-86-917949-6-5. Typ: AFG
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Deň po a nádej podnetnej Snehulienky. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 35. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Alegorický obraz súčasného Slovenska. In Monitoring divadiel naSlovensku [online], 2018, 22. 1., p. non. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/alegoricky-obraz-sucasneho-slovenska/>. Typ: EDI

  Citácie:
  [3.1] MORAVSKÉ DIVADLO: Mária Rázusová-Martáková JÁNOŠÍK Divadlo Andreja Bagara Nitra. In Divadelní flóra. Olomouc: DW7, o.p.s. 2018. Dostupné na http://2018.divadelniflora.cz/program/43.

 • SLÁDEČEK, Ján. Shakespearovská dramatika v tvorbe Miloša Pietora: medzi prológom a epilógom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 23-40. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo ako architektúra pamäti a národnej identity. Russian Case - Zlatá maska 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 208-223. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. The interpretation of the Authorial Creation of Vladimir Vysotsky on Contemporary Moscow Stages. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 267-287. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Hudba a ticho minulosti i súčasnosti. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Zlatá klapka 2017 : ocenenie pre mladých filmárov. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1339-8687. Typ: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Soľženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus