Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ČIRIPOVÁ, Dáša. Belgian Experiments on Contemporary Performing Art Scene. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 283-291. ISSN 0037-699X.(Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia). Typ: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana. "Cool XXL": Slovak millennial films in the context of postsocialist sensibility (of Slovak cinema). In Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i kultura popularna, 2019, roč. 24, č. 1, s. 69-83. ISSN 0867-7441.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADEB
 • DUDKOVÁ, Jana. Obrazy umelcov v televíznych naratívoch nežnej revolúcie v rokoch 1990-1993. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 1, s. 73-85. ISSN 0037-699X.(Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989). Typ: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana - DIMITROVA, Slaveja. Sovremennoto slovaško kino - pokolenia, gebloti, ocenki : razgovor s Jana Dudkova. In Vestnik literaturen, 2019, roč. 28, č. 3, s. 4-5. ISSN 1310-9561. Typ: GII
 • KNOPOVÁ, Elena. Reflexia európskych hodnôt v súčasnom slovenskom divadle. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 105-128. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. "Nieodzowność nieuchwytnego" w autorskiej twórczości grupy Med a prach - odejście od slowa o dialogu. In Pisanie dla sceny - narracje wspólczesnego teatru. Redakcja naukowa Magdalena Figzal-Janikowska, Aneta Glowacka, Beata Popczyk-Szczesna, Ewa Wachocka ; recenzent Wojciech Baluch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2019, s. 227-238. ISBN 978-83-226-3508-7. ISSN 0208-6336.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AEC
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) : v kontexte dobovej divadelnej praxe = The Municipal Theatre in Pressburg: and its theatrical practice between 1886-1899. Recenzenti: Elena Mannová, Jiří Kopecký. Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s. ISBN 978-80-971672-3-3(VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)). Typ: AAB
 • LINDOVSKÁ, Nadežda. Ivan Vyrypayev in Slovakia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 203-223. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia - URBAN, Marek. The Holocaust May Be Important, But It’s No Longer Original: Representations of the Holocaust in Slovak Theatre Reviews from 2000 to 2017. In KOME : An International Journal of Pure Communication Inquiry, 2019, vol. 7, iss. 1, pp. 84-96. ISSN 2063-7330. Typ: ADMB
 • MICHALOVIČ, Michal. Dominik Tatarka - scenárista. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 158-171. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. La functión del Premio Europa de Teatro. In ADE teatro : revista trimestral de la asociacion de directores de escena de espana, 2019, no. 174, pp. 30-31. ISSN 1133-8792. Typ: ADEB
 • MISTRÍK, Miloš. Avignon Abounding in New Projects. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 272-282. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. Teatr autentyczny. In Pisanie dla sceny - narracje wspólczesnego teatru. Redakcja naukowa Magdalena Figzal-Janikowska, Aneta Glowacka, Beata Popczyk-Szczesna, Ewa Wachocka ; recenzent Wojciech Baluch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2019, s. 47-57. ISBN 978-83-226-3508-7. ISSN 0208-6336.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AEC
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Giulio Cesare. A Baroque Hero. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 38. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Archetypy očami súčasných režisérov. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 36. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Introvertná dráma o smutných hrdinoch. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 1, s. 10-15. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Good bye, stará Európa (?). In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1-2, s. 47. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Za prvou dámou slovenského muzikálu. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 3, s. 48-49. ISSN 1337-1800. Typ: EDJ
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Sládkova interpretácia skrátených dejín Československa. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2019, 14. 2., dostupné na: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/sladkova-interpretacia-skratenych-dejin-ceskoslovenska/. ISSN 2454-0129. Typ: EDI
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Súčasné ruské divadlo: spomienky na budúcnosť. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 172-191. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Od veľkej klasiky po plastovú dramatiku. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 2, s. 27-31. ISSN 1337-1800. Typ: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana - PAVLÍKOVÁ, Eva. Eva Pavlíková "The Show must go on!". In Magická žena : zdravie, horoskopy, ezoterika, životný štýl, bylinky, alternatívna medicína, 2019, roč. 1, č. 2, s. 12-17. ISSN 1338-6875. Typ: GII
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Od kamenných divadiel k nezávislej scéne. In Vlna, 2019, roč. 21, č. 78, s. 90-97. ISSN 1335-5341. Typ: BDF
 • URBAN, Marek. Rozhovory ako žáner románu. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2019, roč. 22, č. 2, s. 301-304. ISSN 1335-1893. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus