Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DUDKOVÁ, Jana. Tourists, migrants and travellers: the role of women in reshaping Slovak (cinematic) identity. In Conflict and Controversy in Small Cinemas. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York : Peter Lang, 2018, s. 101-114. ISBN 978-3-631-75029-2. ISSN 2364-3919.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ABC
 • DUDKOVÁ, Jana. On the beautiful blue Danube: a case study of imagining Europe without Europe in the mid- 1990s Slovak Cinema. In Studies in Eastern European Cinema, 2018, roč. 9, č. 1, s. 76-88. ISSN 2040-350X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADEB
 • DUDKOVÁ, Jana. O vode, strachoch a nesúmerateľnosti. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-8286. Typ: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. Válek funguje (s otáznikmi aj bez nich). In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 62, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Dole krásky, nech žije veľký brat. In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 3, s. 16-20. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Vojna ako maskovaná asymetria. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 2, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Rozpačitý XVI. ročník Európskej ceny za divadlo v starobylom, ale aj modernom Ríme. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 96-106. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. Divadelný výskum publika v chudobných lokalitách Slovenska - kam hodnotovo patríme? In Divadlo Pôtoň, 2018, dostupné na: http://www.poton.sk/aktuality/apel-lokalit/.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GHG
 • KNOPOVÁ, Elena. Slovenské divadlo po roku 1989 - kontakty s európskou tvorbou a tendenciami. In Dokumenty - Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2018, dostupné na: http://www.udfv.sav.sk/dokumenty/Knopova-Slovenske.divadlo.po.roku.1989.pdf. Požaduje sa Adobe reader(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GHG
 • KRIŽKOVÁ, Eva. Piata loď, Špina, Nina. Tri artové slovenské filmy a ich úsilie osloviť divákov v kinách. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 79-95. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Typ: ADFB
 • LINDOVSKÁ, Nadežda. Rok 1948: emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 141-163. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia. Divadelné reflexie Slovenskej republiky 1939-1945 v 21. storočí. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 173-194. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Typ: ADFB
 • MICHALOVIČ, Michal. Panna zázračnica: od novely po režisérsky scenár. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 52-66. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou (27. 1. 1924, Praha - 6. 4. 2018, Praha). In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 224-225. ISSN 0037-699X. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Súčasná operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla v 60. rokoch 20. storočia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Typ: ADFB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre. Tematika vojny v divadelných obrazoch. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 263-275. ISSN 0037-6787.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADNB
 • SLÁDEČEK, Ján. Shakespearovská dramatika v tvorbe Miloša Pietora: medzi prológom a epilógom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 23-40. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo ako architektúra pamäti a národnej identity. Russian Case - Zlatá maska 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 208-223. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Hudba a ticho minulosti i súčasnosti. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Zlatá klapka 2017 : ocenenie pre mladých filmárov. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1339-8687. Typ: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Soľženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus