Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DUDKOVÁ, Jana. Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej = Artificial and Artistic in the Post-anthropocentric Triology of Viera Čákanyová. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 5-25. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: ADNB
 • HODOŇ, Martin. Milo Rau. And Justice for All. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 270 - 281. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0018 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. The Festival d´Avignon - a Shared Cultural Experience as a Way Forward. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 296 - 311. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0020 Typ: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. Pribinova cesta z Nitry do Novej Nitry: pátranie po (pred)slovenskej identite v sedimentoch minulosti. In k o d : konkrétne o divadle, roč. 17, č. 6, s. 11-16. ISSN 1337-1800. Typ: BDF
 • KNOPOVÁ, Elena. Upratovalo sa veľa, vydarilo menej. In k o d : konkrétne o divadle, 2023, roč. 17, č. 41, s. 21-24. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Reštart memoriálu bratov Držíkovcov v Tlmačoch. In Javisko, 2022, roč. 54, č. 4, s. 10-11. ISSN 0323-2883. Typ: GII
 • MADUNICKÁ, Klára. Branislav Kriška a jeho prínos do operno-teoretického diskurzu = Branislav Kriška and His Contribution to the Discourse on Opera Theory. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 134 - 176. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0011 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Typ: FAI
 • MISTRÍK, Miloš. Predposledná večera. Analýza inscenácie = The Penultimate Dinner. Staging Analysis. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 42-63. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0004 (VEGA 2/011/23 : Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle) Typ: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. Zdena Gruberová. Recenzenti Vladimír Štefko, Peter Himič. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2023. 284 s. ISBN 978-80-224-2004-4 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: AAB
  Citácie:
  [6] DVOŘÁKOVÁ, H. Legendárna Zdena Gruberová nerada filozofovala, bola pekná a obľúbená. In Pravda, 2023, roč. 33, č. 113, s. 30,31. ISSN 1335-4051.
 • MIŠOVIC, Karol. Filmové a televízne herectvo Karola Machatu v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch [Handicaps and advantages of a sympathetic face. Film and television acting of Karol Machata in the fifties and sixties]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2022, roč. 26, č. 2, s. 57-79. ISSN 1335-1893. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADFB
 • MIŠOVIC, Karol. Július Vašek. Herec duševných rozporov = Július Vašek. An Actor of Mental Conflicts. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 4, s. 365-389. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0025 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. Staré i nové tváre Evy Krížikovej. Inovatívne prvky v tvorbe herečky v rokoch 1968 až 1989 = The Old and the New Faces of Eva Krížiková. Innovative Elements in the Actress’s Oeuvre in the Years 1968 to 1989. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 173 - 197. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0013 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. 1968 August occupation from the perspective of Slovak theatre makers = Avgustovskata okupacija prez 1968 godina ot glednata točka na slovaškite teatrali. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 209-217. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: AECA
 • MIŠOVIC, Karol. Presahy slovenského programu na medzinárodnom fóre. In Presahy Divadelnej Nitry 1992- 2021. - Nitra : Asociácia Divadelná Nitra, 2023, s. 16-24. ISBN 978-80-973691-4-9. (VEGA č. 2/0173/19 : Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti) Typ: AEDA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny´s Musicologically Erudite Opera Direction. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 256 - 269. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0017 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. František Zvarík. Spievajúci herec, hrajúci spevák = František Zvarík: A Singing Actor, an Acting Singer. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 148 - 172. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0012 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The call for freedom in Slovak opera in the 1960s and 1970s = Zovut za svoboda v slovaškata opera prez 60-te i 70-te godiny na XX vek. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 227-233. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-4. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Typ: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 115 - 116. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0009 Typ: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Looking Back at the Theatre production of a Scenographer, Musician and Film Architect Tomáš Berka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 229 - 255. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0016 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla = An Attempt at the Full Picture of the History of Slovak Theatre. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 95-108. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0007 Typ: BDNB
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Current Starting Points to Audience Development in Slovak Theatres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 282 - 295. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0019 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • VONGREJ, Ľudovít - PODMAKOVÁ, Dagmar. Dagmar Podmaková: Scénograf Ján Zavarský bol rovnocenným partnerom režisérov. In Opera Slovakia : online časopis, 2023, 31. 7. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/dagmar-podmakova-scenograf-jan-zavarsky-bol-rovnocennym-partnerom-reziserov/ Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus