Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Pre rok:

Zákazky s nízkou hodnotou

CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (v €)
Neboli nájdené žiadne záznamy.