Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
07804-0117 Stravovacie poukážky  
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava
IČO: 31328695
Zmluva: 421992
Objednávka: 6/2018
23.02.2018 338,00
8201971197 Hlasové služby - tel. 54773567 (1/2018)  (pdf / 1.32 MB)
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: TP2028610620
16.02.2018 14,40
8201965401 Hlasové služby - tel. 54777193 (1/2018)  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: TP2028467170
16.02.2018 19,99
201800637 spotrebný materiál - 3x odpad. nádobka toneru  
Magic Print s. r. o.
Rovniakova 15, 851 02 Bratislava
IČO: 36617661
Objednávka: 4/2018
08.02.2018 90,00
20180009 nákup odbornej literatúry  
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
IČO: 00164691
Objednávka: 2/2018
07.02.2018 59,80
118014196 stravovacie poukážky  
Up Slovensko, s. r. o.
Tomašiková 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 3/2018
30.01.2018 676,00
811830014 ref. prevádzkových nákladov - údržba výťahov, B. O. P., PO, OLO  
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
16.01.2018 39,50
8200017345 Hlasové služby - tel. 54773567 (12/2017)  (pdf / 1.32 MB)
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: TP2028610620
11.01.2018 14,40
8200011600 Hlasové služby - tel. 54777193 (12/2017)  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: TP2028467170
11.01.2018 19,99
20188053 predplatné časopisu Slovenské pohľady na rok 2018  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
Objednávka: 1/2018
11.01.2018 15,60
151710076 poplatok za domenu 100rokovsnd.sk  
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Zmluva o poskytnutí služby č.
09.01.2018 45,00