Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
4/2018 spotrebný materiál - 3x odpad. nádobka toneru  
Magic Print s. r. o.
Rovniakova 15, 851 02 Bratislava
IČO: 36617661
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka)
25.01.2018 90,00
3/2018 stravovacie poukážky  
Up Slovensko, s. r. o.
Tomašiková 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka)
23.01.2018 676,00
2/2018 nákup odbornej literatúry  
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
IČO: 00164691
Podpísal: Elena Knopová (riaditeľka)
23.01.2018 59,80
1/2018 predplatné časopisu Slovenské pohľady na rok 2018  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
Podpísal: Jana Dudková (zástupkyňa riaditeľky)
03.01.2018 15,60