Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.udfv.sav.sk