Informačná stránka organizácie SAV

Laboratóriá ÚGt SAV v Pavilóne materiálových vied

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav geotechniky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47/A
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená