Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Pracovisko pre röntgenovú práškovú difraktometriu

Detašované pracovisko
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04
Bratislava 4
Slovenská republika