Informačná stránka organizácie SAV

Pracovisko pre röntgenovú práškovú difraktometriu

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04
Bratislava 4
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená