Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Mgr.
Rebecca
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Daniela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Majlinda
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Lívia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Alexandra
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Zuzana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Dominik
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

RNDr.
Kristína
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr.
Tímea
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Radoslava
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr.
Klára
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ing.
Michaela
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Alžbeta
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MUDr.
Ruslan
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Lívia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Alberto
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 16