Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum biovied SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anetta
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Paulína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., CSc.
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Barbora
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mariana
Vedecký pracovník
Mgr.
Majlinda
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Lívia
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr.
Alexandra
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Ing.
Erika
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., CSc.
Dana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
RNDr., PhD.
Janka
Vedecký pracovník
RNDr.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD
Dobroslava
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Klaudia
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
Prof. MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Valentína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., PhD.
Ľubomíra
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Anna
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ľudmila
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
MVDr.
Lívia
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., CSc.
Svetlana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Tímea
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Prof. MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr.
Silvia
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., CSc.
Andrea
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Dominika
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing.
Daniel
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
PhDr.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., PhD
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD
Monika
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Viola
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
MVDr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Margaréta
Vedecký pracovník
Ing.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MVDr., PhD
Zora
Samostatný vedecký pracovník
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
RNDr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ivana
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
prof. Ing., DrSc.
Albert
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing.
Michaela
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
MMedSc, PhD
Eliyahu
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
MUDr.
Daniil
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Denisa
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ľuboš
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Bohumila
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Karolína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing.
Helena
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Szilvia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Eva
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Simona
Vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
prof. RNDr., DrSc.
Ľubica
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Zdena
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
PhD.
Norbert
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 104