Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anetta
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Mgr.
Rebecca
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Vladimíra
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Daniela
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Mariana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Majlinda
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Lívia
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr.
Alexandra
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

RNDr., PhD.
Janka
Vedecký pracovník
RNDr.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MVDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD
Dobroslava
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Klaudia
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
Prof. MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Valentína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Ľubomíra
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Anna
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ľudmila
Vedecký pracovník
Mgr.
Laura
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Lívia
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Svetlana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Tímea
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Prof. MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
MVDr.
Natália
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr.
Radoslava
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Andrea
Vedúci vedecký pracovník
MVDr.
Klára
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
MVDr., PhD
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD
Monika
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Viola
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
MVDr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Margaréta
Vedecký pracovník
Ing.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MVDr., PhD
Zora
Samostatný vedecký pracovník

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

RNDr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Albert
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing.
Michaela
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MMedSc, DrSc
Eliyahu
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Daniil
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing.
Alžbeta
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Denisa
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľuboš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bohumila
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Helena
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Szilvia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Eva
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Tatiana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Simona
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Ľubica
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lívia
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Zdena
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Matúš
Vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
dr., PhD.
Norbert
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 112