Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biovied SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., PhD.  Antalíková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Babeľová, Janka  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bábelová, Lenka  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Bačová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Bágeľová Poláková, Silvia  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Balážová, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., CSc.  Baran, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Bartóková, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Bertová, Anna  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bilčík, Boris  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Boháčová, Viera  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Borovská, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 prof. Ing., DrSc.  Breier, Albert  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Bujňáková, Dobroslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Cagala, Martin  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Čikoš, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Čobanová, Klaudia  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Domšicová, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 MMedSc, PhD  Dremencov, Eliyahu  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., DrSc.  Fabian, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 Prof. MVDr., DrSc.  Faix, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Focková, Valentína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Gaburjáková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gaburjáková, Marta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Garaiová, Martina  Vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Grešáková, Ľubomíra  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Griač, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr.  Grinchii, Daniil  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Hamarová, Ľudmila  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Hapala, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Holič, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr.  Holodová, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Horovská, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Imrichová, Denisa  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jankovičová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Janotka, Ľuboš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Jurkovičová Tarabová, Bohumila  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kandričáková, Anna  Vedecký pracovník
 Mgr.  Káňovičová, Paulína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MVDr.  Karahutová, Lívia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Kavcová, Helena  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Kišidayová, Svetlana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Komínková, Viera  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kontár, Szilvia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Kopčáková, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. MVDr., DrSc.  Koppel, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Košťál, Ľubor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kovaříková, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Královičová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kratochwillová, Silvia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr.  Krejčíová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 MVDr., PhD.  Kubašová, Ivana  Vedecký pracovník
 RNDr.  Kucková, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Kundeková, Barbora  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Kureková, Simona  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Kürtösy, Enrik  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kyca, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 prof. RNDr., DrSc.  Lacinová, Ľubica  Vedúci vedecký pracovník
 MVDr., CSc.  Lauková, Andrea  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Ledecká, Daniela  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD., PhD.  Lukáčová, Kristína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Macková, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Máčajová, Mariana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Maďarová, Michaela  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Michalková, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr.  Mravčáková, Dominika  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Niederová-Kubíková, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nichtová, Zuzana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Ondáčová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr.  Onderková, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Ostrolucká, Dominika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pavlíková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pavuková, Eva  Vedecký pracovník
 Ing.  Petrič, Daniel  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Petrisková, Lívia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Pevalová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pichová, Katarína  Vedecký pracovník
 PhDr.  Pisko, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Piteľová, Alexandra  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MVDr., PhD  Plachá, Iveta  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., PhD  Pogány Simonová, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pokorná, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Polomová, Justína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Poturnayová, Alexandra  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Rusnák, Andrej  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sečová, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sedláčková, Natália  Vedecký pracovník
 Mgr.  Skalná, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MVDr., DrSc.  Strompfová, Viola  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Sulová, Zdena  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Ščerbová, Jana  Vedecký pracovník
 MVDr., CSc.  Šefčíková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šereš, Mário  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Ševčíková Tomášková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Šimoničová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Špirková, Alexandra  Vedecký pracovník
 MVDr.  Štempelová, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Tahotná, Dana  Vedecký pracovník
 Ing.  Tokarčíková, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Valachovič, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., PhD  Váradyová, Zora  Samostatný vedecký pracovník
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 Mgr.  Pätoprstá, Lucia  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 102