Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Anetta
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ivana
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Vladimíra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Daniela
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr.
Jaroslav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Mariana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Majlinda
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Rebecca
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ingrid
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

RNDr., PhD.
Janka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MVDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD
Dobroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Klaudia
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Ľubomíra
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Ľudmila
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Lívia
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Radoslava
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MVDr., CSc.
Andrea
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
MVDr., PhD
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Laura
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MVDr., DrSc.
Viola
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Margaréta
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD
Zora
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr.
Natália
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

RNDr., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. Ing., DrSc.
Albert
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing.
Michaela
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MMedSc, DrSc
Eliyahu
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Daniil
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing.
Alžbeta
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr., PhD.
Denisa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Bohumila
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Helena
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Szilvia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
prof. RNDr., DrSc.
Ľubica
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Hande
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MUDr.
Ruslan
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Lívia
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Zdena
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Matúš
Vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
dr., PhD.
Norbert
Vedecký pracovník
MSc.
Alberto
Odborný pracovník VŠ
Doktorand

Počet členov a členiek akademickej obce: 104