Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biovied SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Alexiová, Zuzana  055/7276278
 RNDr., PhD. Antalíková, Jana  02/ 3229 3834
   Augustinská, Danuše  055/7287842
 RNDr., PhD. Babeľová, Janka  055/7276282
 RNDr., PhD. Bábelová, Lenka  02/ 3229 3820
 RNDr. Bačová, Kristína   
 Mgr., PhD. Bágeľová Poláková, Silvia  02/ 3229 3824
 Mgr., PhD. Balážová, Mária  02/ 3229 3823
 MVDr., CSc. Baran, Vladimír  0908 990497
 Mgr. Bartóková, Michaela   
   Benkovský, Gabriel  055/7922966
 RNDr., PhD. Bertová, Anna  02/ 32295572
 RNDr., PhD. Bilčík, Boris  02/ 3229 3830
   Blechová, Alena  +421232295508
 RNDr., CSc. Boháčová, Viera  02/ 32295511
 Ing. Borovská, Ivana  02/ 32295573
 prof. Ing., DrSc. Breier, Albert  02/ 32295564
 RNDr., PhD Bujňáková, Dobroslava  055/7276276
 Mgr. Cagala, Martin  02/ 32295573
 MUDr., PhD. Čavarga, Ivan  02/ 3229 3830
   Červenko, Michal  02/32293831
   Čigášová, Dana  055/7287872
 RNDr., CSc. Čikoš, Štefan  055/7276280
 RNDr., PhD. Čobanová, Klaudia  055/7922969
 Ing. Domšicová, Michaela   
 MMedSc, PhD Dremencov, Eliyahu  091503 3639, 02/ 32295535
 MVDr., DrSc. Fabian, Dušan  055/727 6274
 Prof. MVDr., DrSc. Faix, Štefan  0905790005
 Mgr. Focková, Valentína   
 Mgr., PhD. Gaburjáková, Jana  02/ 32295521
 Mgr., PhD. Gaburjáková, Marta  02/ 32295521
   Gajdošíková, Gizela  02/ 32295520
 MVDr. Galová, Nikola   
 Mgr., PhD. Garaiová, Martina  02/ 3229 3822
   Géci, Vladimír  02/ 3229 3814
   Geročová, Renáta  055/7922911
 MVDr., PhD. Grešáková, Ľubomíra  055/7922970
 RNDr., CSc. Griač, Peter  02/ 3229 3821
 MUDr. Grinchii, Daniil  +421232295555
 Ing., PhD. Hamarová, Ľudmila   
 RNDr., CSc. Hapala, Ivan  02/ 3229 3821
 Mgr., PhD. Holič, Roman  02/ 3229 3824
 MVDr. Holodová, Monika   
 Ing. Horovská, Ľubica  02/ 3229 3833
 RNDr., PhD. Imrichová, Denisa  02/ 32295572
 Ing., PhD. Jankovičová, Jana  02/ 3229 3834
 Ing. Janotka, Ľuboš  02/ 32295573
 Doc. RNDr., DrSc. Javorský, Peter  055/6783120
   Jerga, Peter  055/7922962
   Jurčík, Ivan  055/7276285
   Jurištová, Daniela  055/7287845
 Mgr., PhD. Jurkovičová Tarabová, Bohumila  02/ 32295539
 RNDr., PhD. Kandričáková, Anna   
 Mgr. Káňovičová, Paulína   
 MVDr. Karahutová, Lívia   
 Ing. Kavcová, Helena  02/ 32295571
 RNDr., CSc. Kišidayová, Svetlana  055/7922967
 PhDr. Klimešová, Zuzana  02/ 32295507
 Prof., MVDr., DrSc. Kmeť, Vladimír   
   Kocúrová, Emília  02/ 32295581
 Ing. Kočibálová, Zuzana   
 Mgr., PhD. Komínková, Viera  02/ 32295530
 Ing. Kontár, Szilvia  02/ 32295573
 RNDr., PhD. Kopčáková, Anna   
 Prof. MVDr., DrSc. Koppel, Juraj  0903200916
   Korabská, Jarmila  055/7922912
   Kostolanská, Marta   
 RNDr., CSc. Košťál, Ľubor  02/ 3229 3801
 RNDr., PhD. Kovaříková, Veronika   
 Mgr., PhD. Královičová, Jana   
 Mgr. Kratochwillová, Silvia   
 RNDr. Krejčíová, Eva  02/ 32295531
 RNDr. Kšiňanová, Martina   
 Mgr. Kubalová, Dominika  02/ 3229 3823
 MVDr., PhD. Kubašová, Ivana   
 RNDr. Kucková, Katarína   
 Mgr. Kundeková, Barbora   
 Mgr. Kureková, Simona  02/ 32295554
 Mgr. Kürtösy, Enrik   
 Ing. Kyca, Tomáš  02/ 32295573
 prof. RNDr., DrSc. Lacinová, Ľubica  02/3229 5532
 MVDr., CSc. Lauková, Andrea  055/7922964
 Mgr. Ledecká, Daniela   
 Mgr., PhD., PhD. Lukáčová, Kristína  02/ 322 93 831
   Lukáčová, Viera  02/ 3229 3800
   Macejová, Katarína  +421232295500
 Mgr., PhD. Macková, Katarína  02/ 32295554
 Mgr., PhD. Máčajová, Mariana  02/ 3229 3832
 RNDr., PhD. Maďarová, Michaela   
   Máleková, Ľubica  02/ 32295520
   Mannová, Stanislava  02/ 32295573
   Marková, Lucia  +421232295508
   Marková, Silvia  02/ 32295503
   Melicherová, Petronela   
   Melišová, Dana  055/7276276
 Mgr., PhD. Messingerová, Lucia  02/ 32295570
 Ing., PhD. Michalková, Katarína  02/ 3229 3833
 RNDr. Mravčáková, Dominika   
   Nagyová, Katarína   
 Mgr., PhD. Niederová-Kubíková, Ľubica  02/ 3229 3832
 Mgr., PhD. Nichtová, Zuzana  02/ 32295554
   Olšavská, Anna  055/6783183
 RNDr., PhD. Ondáčová, Katarína  02/ 32295536
 RNDr. Onderková, Anna   
 Mgr. Ostrolucká, Dominika  02/32293835
   Pancák, František  055/7922966
 Mgr., PhD. Pavlíková, Lucia  02/ 32295574
 Mgr., PhD. Pavuková, Eva  02/ 3229 3831
 Ing. Petrič, Daniel   
 Mgr. Petrisková, Lívia   
 Mgr., PhD. Pevalová, Zuzana  02/ 3229 3822
 Mgr., PhD. Pichová, Katarína  02/ 3229 3831
 PhDr. Pisko, Jozef   
 Mgr. Piteľová, Alexandra  02/ 3229 3824
 MVDr., PhD Plachá, Iveta  055/7922911
 MVDr., PhD Pogány Simonová, Monika  055/792264
 Ing., PhD. Pokorná, Lucia  02/ 3229 3825
 Mgr. Polomová, Justína  02/ 3229 3835
 Ing., PhD. Poturnayová, Alexandra   
 Doc. RNDr., CSc. Pristaš, Peter  055/6783120
   Putiková, Iveta   
 Ing., PhD. Rusnák, Andrej  02/ 32295577, 0918409658
 Ing., PhD. Sečová, Petra  02/ 3229 3833
 Mgr., PhD. Sedláčková, Natália  02/ 32295536
 Mgr. Skalná, Zuzana  02/32293835
 MVDr., DrSc. Strompfová, Viola  055/6330283
 Ing., DrSc. Sulová, Zdena  02/ 32295510
 RNDr., PhD. Ščerbová, Jana   
   Šefčíková, Jana  055/7287842
 MVDr., CSc. Šefčíková, Zuzana  055/6783183
 Mgr., PhD. Šereš, Mário  02/ 32295574
 Mgr., PhD. Ševčíková Tomášková, Zuzana  02/ 32295525
   Šimon, Václav   
 Ing. Šimoničová, Kristína  02/ 32295573
 RNDr., PhD. Špirková, Alexandra  0904 892 909
 M.Sc. Šťastný, Dominik   
 MVDr. Štempelová, Lucia   
 Bc. Švanda, Anton  02/ 32295504
   Švarcová, Alžbeta  02/32293800
 RNDr., CSc. Tahotná, Dana  02/ 3229 3823
   Timková, Iveta  055/7287842
 Ing. Tokarčíková, Katarína   
   Tomančeková, Mária  02/ 32295504
 Mgr., PhD. Valachovič, Martin  02/ 3229 3822
 MVDr., PhD Váradyová, Zora  055/792 2972
 Bc. Venglovská, Valéria  055/7922912
 MUDr. Zelina, Marian  02/ 32295570
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 Mgr. Pätoprstá, Lucia  02/32293835

Aktualizuje: