Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum biovied SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
RNDr., PhD. 02/ 3229 3834
RNDr., PhD.
Bábelová
Lenka
02/ 3229 3820
Mgr., PhD. 02/ 3229 3824
Mgr., PhD.
Bakošová
Anetta
02/32293825
Mgr., PhD.
Balážová
Mária
02/ 3229 3823
RNDr., PhD.
Bilčík
Boris
02/ 3229 3830
MUDr., PhD.
Čavarga
Ivan
02/ 3229 3830
 
Červenko
Michal
02/32293831
Mgr., PhD.
Garaiová
Martina
02/ 3229 3822
 
Géci
Vladimír
02/ 3229 3814
RNDr., CSc.
Griač
Peter
02/ 3229 3821
RNDr., CSc.
Hapala
Ivan
02/ 3229 3821
Mgr., PhD.
Holič
Roman
02/ 3229 3824
Ing.
Horovská
Ľubica
02/ 3229 3833
Ing., PhD. 02/ 3229 3834
Mgr.
Káňovičová
Paulína
neuvedený
  neuvedený
RNDr., CSc.
Košťál
Ľubor
02/ 3229 3801
Mgr.
Krajčiová
Daniela
02/32293825
Mgr.
Kundeková
Barbora
neuvedený
Mgr., PhD., PhD.
Lukáčová
Kristína
02/ 322 93 831
Mgr., PhD.
Máčajová
Mariana
02/ 3229 3832
 
Melicherová
Petronela
neuvedený
Mgr.
Mertušová
Justína
02/ 3229 3835
Mgr.
Meta
Majlinda
02/32293835
Ing., PhD.
Michalková
Katarína
02/ 3229 3833
 
Nagyová
Katarína
neuvedený
Mgr., PhD. 02/ 3229 3832
Mgr.
Ostrolucká
Dominika
02/32293835
Mgr., PhD. 02/ 3229 3831
Mgr. 02/32293835
Mgr.
Petrisková
Lívia
neuvedený
Mgr., PhD.
Pevalová
Zuzana
02/ 3229 3822
Mgr., PhD.
Pichová
Katarína
02/ 3229 3831
Mgr.
Piteľová
Alexandra
02/ 3229 3824
Ing., PhD.
Pokorná
Lucia
02/ 3229 3825
 
Putiková
Iveta
neuvedený
Ing., PhD.
Sečová
Petra
02/ 3229 3833
Ing. 02/32293825
M.Sc.
Šťastný
Dominik
neuvedený
 
Švarcová
Alžbeta
02/32293800
RNDr., CSc.
Tahotná
Dana
02/ 3229 3823
Mgr., PhD.
Valachovič
Martin
02/ 3229 3822
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 
Alexiová
Zuzana
055/7276278
 
Augustinská
Danuše
055/7287842
RNDr., PhD.
Babeľová
Janka
055/7276282
RNDr.
Bačová
Kristína
neuvedený
MVDr., CSc.
Baran
Vladimír
0908 990497
 
Benkovský
Gabriel
055/7922966
RNDr., PhD
Bujňáková
Dobroslava
055/7276276
  055/7287872
RNDr., DrSc.
Čikoš
Štefan
055/7276280
RNDr., PhD.
Čobanová
Klaudia
055/7922969
MVDr., DrSc.
Fabian
Dušan
055/727 6274
Prof. MVDr., DrSc.
Faix
Štefan
0905790005
Mgr.
Focková
Valentína
neuvedený
 
Geročová
Renáta
055/7922911
MVDr., PhD.
Grešáková
Ľubomíra
055/7922970
RNDr. neuvedený
Ing., PhD.
Hamarová
Ľudmila
neuvedený
Doc. RNDr., DrSc.
Javorský
Peter
055/6783120
 
Jerga
Peter
055/7922962
 
Jurčík
Ivan
055/7276285
 
Jurištová
Daniela
055/7287845
RNDr., PhD. neuvedený
MVDr.
Karahutová
Lívia
neuvedený
RNDr., CSc.
Kišidayová
Svetlana
055/7922967
Prof., MVDr., DrSc.
Kmeť
Vladimír
neuvedený
MVDr.
Kocúreková
Tímea
neuvedený
RNDr., PhD. neuvedený
Prof. MVDr., DrSc.
Koppel
Juraj
0903200916
 
Korabská
Jarmila
055/7922912
RNDr., PhD.
Kovaříková
Veronika
neuvedený
Mgr. neuvedený
MVDr., PhD.
Kubašová
Ivana
neuvedený
RNDr.
Kucková
Katarína
neuvedený
MVDr., CSc.
Lauková
Andrea
055/7922964
  055/7276276
RNDr.
Mravčáková
Dominika
neuvedený
  055/6783183
 
Pancák
František
055/7922966
Ing.
Petrič
Daniel
neuvedený
PhDr.
Pisko
Jozef
neuvedený
MVDr., PhD
Plachá
Iveta
055/7922911
MVDr., PhD 055/792264
Doc. RNDr., CSc.
Pristaš
Peter
055/6783120
MVDr., DrSc. 055/6330283
RNDr., PhD. neuvedený
  055/7287842
MVDr., CSc. 055/6783183
RNDr., PhD.
Špirková
Alexandra
0904 892 909
MVDr. neuvedený
RNDr., PhD.
Takácsová
Margaréta
neuvedený
 
Timková
Iveta
055/7287842
Ing.
Tokarčíková
Katarína
neuvedený
MVDr., PhD 055/792 2972
Bc.
Venglovská
Valéria
055/7922912
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
RNDr., PhD.
Bertová
Anna
02/ 32295572
 
Blechová
Alena
+421232295508
RNDr., CSc. 02/ 32295511
Ing.
Borovská
Ivana
02/ 32295573
prof. Ing., DrSc.
Breier
Albert
neuvedený
Mgr., PhD.
Cagala
Martin
02/ 32295573
Ing.
Domšicová
Michaela
+421232295554
MMedSc, PhD
Dremencov
Eliyahu
091503 3639, 02/ 32295535
Mgr., PhD. 02/ 32295521
Mgr., PhD. 02/ 32295521
  02/ 32295520
MUDr.
Grinchii
Daniil
+421232295555
Ing., PhD.
Hoppanová
Lucia
+421232295554
RNDr., PhD.
Imrichová
Denisa
02/ 32295572
Ing.
Janotka
Ľuboš
02/ 32295573
Mgr., PhD. 02/ 32295539
Ing.
Kadlečíková
Karolína
+421232295573
Ing.
Kavcová
Helena
02/ 32295571
Mgr., PhD.
Klepsatel
Peter
neuvedený
PhDr.
Klimešová
Zuzana
02/ 32295507
 
Kocúrová
Emília
02/ 32295581
Ing. neuvedený
Mgr., PhD. 02/ 32295530
Ing., PhD.
Kontár
Szilvia
02/ 32295573
Mgr., PhD. neuvedený
RNDr. 02/ 32295531
RNDr., PhD.
Kšiňanová
Martina
neuvedený
Mgr., PhD.
Kureková
Simona
02/ 32295554
Ing.
Kyca
Tomáš
02/ 32295573
prof. RNDr., DrSc.
Lacinová
Ľubica
02/3229 5532
 
Macejová
Katarína
+421232295500
Mgr., PhD.
Macková
Katarína
02/ 32295554
 
Máleková
Ľubica
02/ 32295520
 
Mannová
Stanislava
02/ 32295573
 
Marková
Lucia
+421232295508
 
Marková
Silvia
02/ 32295503
Mgr., PhD. 02/ 32295570
RNDr., PhD.
Ondáčová
Katarína
02/ 32295536
Mgr., PhD. 02/ 32295574
Ing., PhD.
Poturnayová
Alexandra
02/32295556
Ing., PhD.
Roller
Ladislav
02/5930 2640
Ing., DrSc.
Sulová
Zdena
02/ 32295510
Mgr., PhD.
Šereš
Mário
02/ 32295574
Mgr., PhD. 02/ 32295525
 
Šimon
Václav
neuvedený
Ing.
Šimoničová
Kristína
02/ 32295573
Bc.
Švanda
Anton
02/ 32295504
  02/ 32295504
PhD.
Weiss
Norbert
neuvedený
MUDr.
Zelina
Marian
02/ 32295570

Aktualizuje: