Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Gamal Mohamed Zain
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Shebl Ahmed Elsayed Sayed
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Adriana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Šimon
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Smaher Mosad Saad
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tuba
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Irena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
doc.Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ahmed Mohamed Hassan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Omoboyede Femi
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Jakub
Odborný pracovník VŠ
Doc. Mgr., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrii
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Moara
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Prof.Dr.
Alexander
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Naďa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal Jan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Behzad
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veera
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Prangya Parimita
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Khrystyna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Dr. rer. nat., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Erik
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gianmarco
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 59