Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., Dr.
Mayela
Vedecký pracovník
doc.Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
Dr., PhD.
Rubina Abdul
Vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr-, PhD.
Andrii
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Naďa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal Jan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Prangya Parimita
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Doc. Ing., DrSc.
Viera
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Erik
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gianmarco
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 31