Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Adriana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Šimon
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pritam
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lenka
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Moara
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Naďa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Dr. rer. nat., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Erik
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 17