Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Gamal Mohamed Zain
neuvedený
Mgr., PhD.
Shebl Ahmed Elsayed Sayed
neuvedený
Mgr., PhD.
Adriana
02/20910773
Mgr., PhD.
Andrea
02/3229 5177 (kl. 2177)
Ing., PhD.
Martin
02/32401020
RNDr., CSc.
Imrich
neuvedený
Ing., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Prof. Ing., PhD.
Lubor
neuvedený
RNDr., PhD.
Michal
02/32295040
RNDr., DrSc.
Vladimír
02/ 5922 2552, 2555
RNDr., PhD.
Lucia
neuvedený
 
Rebeca
02/59410527
Bc.
Mark Christopher
neuvedený
Mgr., PhD.
Šimon
neuvedený
Mgr., PhD.
Smaher Mosad Saad
neuvedený
Mgr., PhD.
Tuba
neuvedený
Mgr., PhD.
Juraj
neuvedený
Ing., DrSc.
Karol
02/59222641
Ing., PhD.
Irena
neuvedený
Ing., PhD.
Filip
+421 2 5922 2777
Mgr., PhD.
Pritam
neuvedený
Mgr.
Alper
neuvedený
Ing., PhD.
Zuzana
neuvedený
doc.Ing., PhD.
Miroslav
02/59410415
RNDR., PhD.
Monika
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Ahmed Mohamed Hassan
neuvedený
Mgr., PhD.
Omoboyede Femi
neuvedený
Ing., PhD.
Markéta
neuvedený
RNDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5159
Mgr.
Jakub
neuvedený
RNDr.
Lenka
neuvedený
Ing., DrSc.
Matej
02/20910760
Ing.
Mária
02/59104580
Ing.
Lenka
02/59410527
Ing., PhD.
Anna
neuvedený
Dr., PhD.
Rubina Abdul
neuvedený
Doc. Mgr., PhD.
Anna
neuvedený
Mgr., PhD.
Jozef
neuvedený
MVDr., DrSc.
Juraj
02/59302404
Ing., PhD.
Michal
neuvedený
Ing.
Jana
02/59410578
Mgr., PhD.
Andrii
neuvedený
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Martina
neuvedený
Ing., DrSc.
Igor
02/ 3229 4308
RNDr., DrSc.
Eva
02/59410527
Ing., PhD.
Moara
neuvedený
RNDr., CSc.
Marek
neuvedený
Prof.Dr.
Alexander
neuvedený
Ing., PhD.
Daniela
neuvedený
Mgr., DrSc.
Jaroslav
02/32294353
Mgr., PhD.
Katarína
neuvedený
RNDr., PhD.
Naďa
02/20910766
Mgr., PhD.
Michal Jan
neuvedený
RNDr., CSc.
Katarína
neuvedený
Mgr., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Ing., CSc.
Vojtech
02/20910761
Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Mgr.
Darshak
neuvedený
Mgr., PhD.
Magdaléna
neuvedený
RNDr., PhD.
Lenka
neuvedený
Prof.Dr.
Ralf
neuvedený
Mgr., PhD.
Behzad
neuvedený
Mgr., PhD.
Veera
neuvedený
Mgr., PhD.
Prangya Parimita
neuvedený
RNDr., PhD.
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Khrystyna
neuvedený
Prof. Dr.
Frank
neuvedený
Doc. Ing., DrSc.
Viera
neuvedený
Mgr.
Sabína
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Dr. rer. nat., DrSc.
Peter
02/20910766
Ing., PhD.
František
02/59410495
Mgr., PhD.
Erik
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucia
neuvedený
Ing., PhD.
Matej
neuvedený
 
Oľga
02/59410208
Mgr., PhD.
Eliška
neuvedený
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
RNDr., PhD.
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Milan
02/59222777
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Ing., PhD.
Gianmarco
neuvedený
Ing., PhD.
Jaroslav
neuvedený
Ing.
Réka
neuvedený
Mgr.
Veronika
neuvedený
 
Roman
02/ 59 309 423
Mgr., PhD.
Karol
02209107
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Prof.Dr. Ing.
Dalibor
neuvedený
Ing., PhD.
Anna
neuvedený
Mgr.
Angelika
02/59410501
Ing.
Marta
02/59222053

Aktualizuje: