Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Adriana
02/20910773
Mgr., PhD.
Andrea
02/3229 5189 (kl. 2189)
Ing., PhD.
Martin
02/32401020
Mgr., PhD.
Roman
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucia
neuvedený
 
Rebeca
02/59410527
Mgr., PhD.
Šimon
neuvedený
Ing., DrSc.
Karol
02/59222641
Mgr., PhD.
Pritam
neuvedený
doc. Ing., PhD.
Miroslav
02/59410415
RNDR., PhD.
Monika
neuvedený
RNDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5159
Ing.
Mária
02/59104580
Ing.
Lenka
02/59410527
Ing., PhD.
Anna
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Anna
neuvedený
MVDr., DrSc.
Juraj
02/59302404
RNDr., DrSc.
Eva
02/59410527
Ing., PhD.
Moara
neuvedený
Mgr., DrSc.
Jaroslav
neuvedený
RNDr., PhD.
Naďa
02/20910766
Mgr., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
neuvedený
Mgr., PhD.
Magdaléna
neuvedený
Mgr., PhD.
Prangya Parimita
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Dr. rer. nat., DrSc.
Peter
02/20910766
Mgr., PhD.
Erik
+421908683402
 
Oľga
02/59410208
Mgr., PhD.
Eliška
neuvedený
Ing., PhD.
Milan
02/59222777
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Ing., PhD.
Gianmarco
neuvedený
Mgr., PhD.
Karol
02209107
Mgr.
Angelika
02/59410501
Ing.
Marta
02/59222053

Aktualizuje: