Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Titul Meno E-mail Telefón
RNDr., PhD.
Annušová
Adriana
02/20910766
Mgr., PhD.
Bábelová
Andrea
02/3229 5177 (kl. 2177)
Ing., PhD.
Balog
Martin
02/32401020
Mgr., PhD.
Bodík
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Boháč
Peter
neuvedený
RNDr., PhD.
Cagalinec
Michal
02/32295040
RNDr., DrSc.
Cambel
Vladimír
02/ 5922 2552, 2555
Ing., DrSc.
Fröhlich
Karol
02/59222641
Ing., Dr. neuvedený
doc.Ing., PhD.
Hnatko
Miroslav
02/59410415
 
Hnatková
Miriam
02/59410415
RNDR., PhD.
Hofbauerová
Monika
neuvedený
RNDr.
Hušeková
Kristína
02/ 5922 2311, 2312
Mgr.
Ibrahim
Ahmed Mohamed Hassan
neuvedený
RNDr., PhD. 02/ 3229 5159
Ing., DrSc.
Jergel
Matej
02/20910760
Ing.
Jusková
Mária
02/59104580
Ing.
Kabátová
Lenka
02/59410527
Ing., PhD.
Kálosi
Anna
neuvedený
Dr., PhD.
Karim
Rubina Abdul
neuvedený
Doc. Mgr., PhD.
Kityk
Anna
neuvedený
MVDr., DrSc.
Kopáček
Juraj
02/59302404
Ing., PhD.
Korenko
Michal
neuvedený
Ing. 02/59410578
Mgr-, PhD.
Kozak
Andrii
neuvedený
Ing., DrSc.
Lacík
Igor
02/ 3229 4308
RNDr., DrSc. 02/59410527
Mgr., DrSc.
Mosnáček
Jaroslav
02/32294353
RNDr., PhD. 02/20910766
Mgr., PhD.
Mruczkiewicz
Michal Jan
neuvedený
Mgr., PhD.
Nada
Ahmed Ali Ahmed Haggag
neuvedený
Ing., CSc.
Nádaždy
Vojtech
02/20910761
 
Novota
Ladislav
neuvedený
Mgr., PhD.
Sahoo
Prangya Parimita
neuvedený
Ing., PhD.
Sedláček
Jaroslav
02/59410442
  02/ 5922 2939, 2019, 2311
Doc. Ing., DrSc. neuvedený
Mgr., PhD.
Šelc
Michal
neuvedený
RNDr., PhD. 02/20910766
Ing., PhD.
Šimko
František
02/59410495
Mgr., PhD.
Šimon
Erik
neuvedený
  02/59410208
Mgr., PhD.
Švastová
Eliška
neuvedený
Ing., PhD.
Švec
Peter
neuvedený
Ing., PhD.
Ťapajna
Milan
02/59222777
Ing., PhD.
Taveri
Gianmarco
neuvedený
Ing., PhD.
Tóbik
Jaroslav
neuvedený
Ing.
Tomeček
Réka
neuvedený
Mgr.
Trembošová
Veronika
neuvedený
 
Uhrík
Roman
02/ 59 309 423
Mgr., PhD.
Végso
Karol
02209107
 
Voleková
Rebeca
02/59410527
Mgr.
Winczerová
Angelika
02/59410501
Ing. 02/59222053

Aktualizuje: