Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter. Langmuir films—a universal method for fabricating organized monolayers from nanomaterials : Chapter 12. In Materials Nanoarchitectonics : From Integrated Molecular Systems to Advanced Devices. 1. vyd. - Netherlands : Elsevier, 2023, p. 255-279. ISBN 9780323994729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99472-9.00003-1 Typ: ABC
  • DO, Hung Manh** - LE, Thi Hong Phong - TRAN, Dang Thanh - NGUYEN, Thi Ngoc Anh - ŠKORVÁNEK, Ivan - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - PHAN, Manh Huong. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, no. 1, art. no. 100658. ISSN 2468-2179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADEA
  • TAVERI, Gianmarco** - GÜNEREN, Alper - BARLOG, Martin - HNATKO, Miroslav - ZHUKOVA, Inga - NETRIOVÁ, Zuzana - ŠIMON, Erik - MIČUŠÍK, Matej - MIKOLÁŠEK, M. - KAŇKOVÁ, Hana. Understanding the benefits of Al3+-doping on NaSiCONs explained through an out-of-the-scheme isovalent substitution of Fe3+ in Na3Fe2(PO4)3 series. In Journal of Power Sources, 2024, vol. 592, art.no. 233917. ISSN 0378-7753. Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus