Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ANNUŠOVÁ, Adriana - BODIK, Michal - HAGARA, Jakub - KOTLÁR, Mário - HALAHOVETS, Yuriy - MIČUŠÍK, Matej - CHLPÍK, Juraj - CIRÁK, Július - HOFBAUEROVÁ, Monika - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter. On the extraction of MoOx photothermally active nanoparticles by gel filtration from a byproduct of few-layer MoS2 exfoliation. In Nanotechnology, 2021, vol. 32, no. 4, 045708. ISSN 0957-4484. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abc035 Typ: ADCA
  • BODIK, Michal** - KRAJČÍKOVÁ, Daniela - HAGARA, Jakub - MAJKOVÁ, Eva - BARÁK, Imrich** - ŠIFFALOVIČ, Peter. Diffraction pattern of Bacillus subtilis CotY spore coat protein 2D crystals. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2021, vol. 197, 111425. ISSN 0927-7765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111425 Typ: ADMA
  • BODIK, Michal** - SOJKOVÁ, Michaela - HULMAN, Martin - ŤAPAJNA, Milan - TRUCHLY, Martin - VÉGSO, Karol - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠPANKOVÁ, Marianna** - ŠIFFALOVIČ, Peter. Friction control by engineering the crystallographic orientation of the lubricating few-layer MoS2 films. In Applied Surface Science, 2021, vol. 540, no. 1, 148328. ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148328 Typ: ADMA
  • GALAZIEWSKA, Monika - LIPINSKA, Magdalena - MRLIK, Miroslav - ILČÍKOVÁ, Markéta** - GAJDOSOVA, Veronika - SLOUF, Miroslav - ACHBERGEROVÁ, Eva - MUSILOVÁ, Lenka - MOSNÁČEK, Jaroslav - PIETRASIK, Joanna**. Polyacrylamide brushes with varied morphologies as a tool for control of the intermolecular interactions within EPDM/MVQ blends. In Polymer : the International Journal for the Science and Technology of Polymers, 2021, vol. 215, art. no. 123387, [7]p. ISSN 0032-3861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123387 Typ: ADCA
  • KOLLÁR, Jozef - POPELKA, Anton - TKÁČ, Ján - ŽABKA, Matej - MOSNÁČEK, Jaroslav - KASÁK, Peter**. Sulfobetaine-based polydisulfides with tunable upper critical solution temperature (UCST) in water alcohols mixture, depolymerization kinetics and surface wettability. In Journal of Colloid and Interface Science, 2021, vol. 588, p. 196-208. ISSN 0021-9797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.12.048 Typ: ADCA
  • TAVERI, Gianmarco** - HANZEL, Ondrej - SEDLÁČEK, Jaroslav - TOUŠEK, Jaromír - NEŠČÁKOVÁ, Z. - MICHÁLEK, Martin - DLOUHÝ, Ivo - HNATKO, Miroslav. Consolidation of Bioglass (R) 45S5 suspension through cold isostatic pressing. In Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 3, p. 4090-4096. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.09.283 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus