Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ABDUL-KARIM, Rubina - KRONEKOVÁ, Zuzana - PIPPIG, Falko - POPELKA, Anton - MIČUŠÍK, Matej - KLEINOVÁ, Angela - PATHIWADA, Darshak - KASÁK, Peter** - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Facile fabrication of high thickness hydrophilic polymer brushes via surface-initiated microliter-scale copper mediated PhotoATRP toward antifouling surfaces. In European Polymer Journal, 2024, vol. 209, art. no. 112900, [14] p. ISSN 0014-3057. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2024.112900 Typ: ADCA
 • ALAM, Shahidul** - ALDOSARI, Haya - PETOUKHOFF, Christopher E. - VÁRY, Tomáš - ALTHOBAITI, Wejdan - ALQURASHI, Maryam - TANG, Hua - KHAN, Jafar I. - NÁDAŽDY, Vojtech - MÜLLER-BUSCHBAUM, Peter - WELCH, Gregory C. - LAQUAI, Frédéric**. Thermally-Induced Degradation in PM6:Y6-Based Bulk Heterojunction Organic Solar Cells. In Advanced Functional Materials, 2024, vol. 34, art. no. 2308076. ISSN 1616-301X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adfm.202308076 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADCA
 • BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter. Langmuir films—a universal method for fabricating organized monolayers from nanomaterials : Chapter 12. In Materials Nanoarchitectonics : From Integrated Molecular Systems to Advanced Devices. 1. vyd. - Netherlands : Elsevier, 2023, p. 255-279. ISBN 9780323994729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99472-9.00003-1 Typ: ABC
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - NOVOTOVÁ, Marta - NOVAK, Anastázia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. Dyad remodeling, calcium signalling and contractility in left ventricular myocytes of female Zucker Diabetic Fatty rats after treadmill running. In New Frontiersins Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 25. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. New Frontiersins Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: AFK
 • DO, Hung Manh** - LE, Thi Hong Phong - TRAN, Dang Thanh - NGUYEN, Thi Ngoc Anh - ŠKORVÁNEK, Ivan** - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - PHAN, Manh Huong**. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, art. no. 100658. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2468-2179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • GÜNEREN, Alper** - MIČUŠÍK, Matej - PRECNEROVÁ, Magdaléna - LENČÉŠ, Zoltán. Insight into the slope-plateau capacity behaviour of polymer-derived silicon oxycarbide anodes in Na-ion batteries. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, no. 9, p. 5460 - 5470. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.053 Typ: ADCA
 • GÜNEREN, Alper - NADA, Ahmed A. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - KLEINOVÁ, Angela - MOSNÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán. Novel alginate-based binders for silicon-graphite anodes in lithium-ion batteries: effect of binder chemistry on the electrochemical performance. In Journal of Applied Electrochemistry, 2024, vol. 54, no. 6, p. 1409-1423. ISSN 0021-891X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10800-023-02038-z Typ: ADCA
 • HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed** - BALOG, Martin. Investigation of the electrochemical behavior of a newly designed TiMg dental implant. In The Journal of Materials Science, 2024, vol. 59, p. 978-990. ISSN 0022-2461. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09199-4 (APVV-20-0417 : Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMA
 • ISMAEL, Islam Mohammed Ahmed - MRLÍK, Miroslav - VYKYDALOVÁ, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - HALAHOVETS, Yuriy - MOSNÁČEK, Jaroslav** - DANKO, Martin**. Polyester networks based on Tulipalin A and epsilon-caprolactone and activation of the Thioether groups by incorporation of trialkylsulfonium salts. In Polymers for Advanced Technologies, 2024, vol. 35, iss.4, art.no. e6404, [14] p. ISSN 1042-7147. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/pat.6404 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - BALOG, Martin - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina. Advancing biomedical substrate engineering: An eco-friendly route for synthesizing micro- and nanotextures on 3D printed Ti-6Al-4V. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2024, vol. 28, p. 2098-2115. ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.164 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • LIU, Min - ZHENG, Daming - ZHU, Tao - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - PAUPORTÉ, Thierry**. 2D Halide Perovskite Phase Formation Dynamics and Their Regulation by Co-Additives for Efficient Solar Cells. In Advanced Materials Interfaces, 2024, vol. 11, no. 6, pp. NIL_118-NIL_130. ISSN 2196-7350. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/admi.202300773 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-21-0297 : Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou) Typ: ADCA
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, P. - PRUNCU, C. I. - BALOG, Martin - DE CASTRO, Moara Marques - CHAHAL, R. Architectural design of advanced aluminum matrix composites: a review of recent developments. In Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 2024, vol. 49, iss. 1, p. 1-71. ISSN 1040-8436. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10408436.2022.2078277 (Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] SINGH, D. - SARVAIYA, J. Development of AA5052/TiO2/SiC hybrid surface composites using upward material flow through multipass friction stir processing. In JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY. ISSN 0169-4243, 2023 APR 22 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/01694243.2023.2202952, Registrované v: WOS
  [1.1] YIN, P. - LIU, Y.T. - LIANG, Z.H. - PAN, W. - SHAO, S.B. - ZHANG, Y.Z. Microstructure, Mechanical Properties and Fracture Behavior of Micron-Sized TiB2/AlZnMgCu(Sc,Zr) Composites Fabricated by Selective Laser Melting. In MATERIALS. MAR 2023, vol. 16, no. 5. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16052112, Registrované v: WOS
  [1.1] ZHANG, J.D. - ZHANG, X.X. - QIAN, M.F. - JIA, Z.G. - IMRAN, M. - GENG, L. Recent progress in particulate reinforced aluminum composites fabricated via spark plasma sintering: Microstructure and properties. In CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES. ISSN 1040-8436, 2023 JUN 15 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10408436.2023.2223573, Registrované v: WOS
 • SALEHTASH, Farnoush - ANNUŠOVÁ, Adriana - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - HALAHOVETS, Yuriy - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - MIČUŠÍK, Matej - KOTLÁR, Mário - NÁDAŽDY, Peter - ALBRYCHT, Pawel - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva**. SERS performance of Ti3C2Tx MXene-based substrates correlates with surface morphology. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 6, 1385, [15] p. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17061385 Typ: ADCA
 • SHLIAKHETKA, Khrystyna** - POHRELYUK, Iryna - SHEYKIN, Serhii - LAVRYS, Serhii - BALOG, Martin - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Corrosion protection of highly porous titanium by surface engineering. In Surface & Coatings Technology, 2024, vol. 482, no. 130663. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2024.130663 (2/0157/24 : Povrchová modifikácia 3D tlačených titánových spinálnych implantátov pre zlepšenie funkčných vlastností) Typ: ADMA
 • TAVERI, Gianmarco** - GÜNEREN, Alper - BARLOG, Martin - HNATKO, Miroslav - ZHUKOVA, Inga - NETRIOVÁ, Zuzana - ŠIMON, Erik - MIČUŠÍK, Matej - MIKOLÁŠEK, M. - KAŇKOVÁ, Hana. Understanding the benefits of Al3+-doping on NaSiCONs explained through an out-of-the-scheme isovalent substitution of Fe3+ in Na3Fe2(PO4)3 series. In Journal of Power Sources, 2024, vol. 592, art. no. 233917. ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233917 Typ: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - NOVOTOVÁ, Marta - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - HACKL, Benjamin - ZABRODSKÁ, Eva - GEWESSLER, Stefanie - LILLIU, Elena - KOENIG, Xaver. Metabolic therapy in heart failure. In New Frontiersins Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 41. (ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. New Frontiersins Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: AFK
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus