Informačná stránka organizácie SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - BAJANA, Otto - HU, Tao - YANG, Hanry - SCHOENUNG, Julie M. - LAVERNIA, Enrique J. Influence of grain boundaries with dispersed nanoscale Al2O3 particles on the strength of Al for a wide range of homologous temperatures. In Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 772, p. 472-481. (4.175 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Typ: ADCA
  • BENKOVIČOVÁ, Monika - KISOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter - PANGALLO, Domenico. The antifungal properties of super-hydrophobic nanoparticles and essential oils on different material surfaces. In Coatings, 2019, vol. 9, no. 3, p. 176. (2.330 - IF2018). ISSN 2079-6412. Typ: ADCA
  • CHYMO, F. - FRÖHLICH, Karol - KUNDRATA, Ivan - HUŠEKOVÁ, Kristína - HARMATHA, L. - RACKO, J. - BREZA, J. - MIKOLÁŠEK, M. Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for photoelectrochemical water splitting. In AIP Conference Proceedings : Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2019), 2019, vol. 2131, no. 020020. ISSN 0094-243X. Typ: ADMB
  • KUNDRATA, Ivan - FRÖHLICH, Karol - VANČO, L. - MIČUŠÍK, Matej - BACHMANN, J. Growth of lithium hydride thin films from solutions: Towards solution atomic layer deposition of lithiated films. In Beilstein Journal of Nanotechnology, 2019, vol. 10, p. 1443-1451. (2.269 - IF2018). ISSN 2190-4286. Typ: ADCA
  • MOSNÁČKOVÁ, Katarína - KOLLÁR, Jozef - HUANG, Yi-Shen - HUANG, Chih-Feng - MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis routes of functionalized nanoparticles. In Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles : Synthesis, Properties, and Applications. 1. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2019, p. 1-46. ISBN 978-012814-064-2. Typ: ABC
  • SOJKOVÁ, Michaela - VÉGSO, Karol - MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesárová - HAGARA, Jakub - HUTÁR, Peter - ROSOVÁ, Alica - ČAPLOVIČOVÁ, M. - LUDACKA, U. - SKÁKALOVÁ, V. - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Tuning the orientation of few-layer MoS2 films using one-zone sulfurization. In RSC Advances, 2019, vol. 9, no. 51, p. 29645-29651. (3.049 - IF2018). ISSN 2046-2069. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus