Informačná stránka organizácie SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin** - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin - OSLANEC, Peter, Jr. - ZIFČÁK, Peter. To what extent does friction-stir welding deteriorate the properties of powder metallurgy Al? In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 3, p. 6733-6744. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785420312515>. Typ: ADCA
 • BODIK, Michal** - KOVÁČOVÁ, Mária - BANOVSKA, Sara - ŠPITÁLSKY, Zdenko - HELD, Vladimír - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter. Uniaxial strengthening of the polyamide film by the aligned carbon nanotubes. In Materials Today Communications, 2020, vol. 25, art. no. 101432, [5] p. (2019: 2.678 - IF, Q2 - JCR, 0.599 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] SONI, S.K.-THOMAS, B.- KAR, V.R. A Comprehensive Review on CNTs and CNT-Reinforced Composites: Syntheses, Characteristics and Applications. (2020) Materials Today Communications, 25, art. no. 101546, Registrované v: Scopus

 • BOGDANOWICZ, Krzysztof Artur** - JEWLOSZEWICZ, Beata - IWAN, Agnieszka** - DYSZ, Karolina - PRZYBYL, Wojciech - JANUSZKO, Adam - MARZEC, Monika - CICHY, Kasper - SVIERCZEK, Konrad - KAVAN, Ladislav - ZUKALOVÁ, Markéta - NÁDAŽDY, Vojtech - SUBAIR, Riyas - MAJKOVÁ, Eva - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - OZEREN, Mehmer Derya - KAMARÁS, Katalin - HEO, Do Yeon - KIM, Soo Young. Selected electrochemical properties of 4,4'-((1E,1'E)-((1,2,4-thiadiazole-3,5-diyl)bis(azaneylylidene))bis(methaneylylidene))bis(N,N-di-p-tolylaniline) towards perovskite solar cells with 14.4% efficiency. In Materials, 2020, vol. 13, no. 11, art. no. 2440, [18] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
 • CETIN, Yuksel** - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - YILDIZHAN, Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADMA
 • CSANÁDI, Tamás** - GALL, Marián - VOJTKO, Marek - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - HNATKO, Miroslav - DUSZA, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Micro scale fracture strength of grains and grain boundaries in polycrystalline La-doped beta-Si3N4 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 14, p. 4783-4791. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • HAGARA, Jakub - MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesařová** - NÁDAŽDY, Peter - HODAS, Martin - BODIK, Michal - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - TOKÁR, Kamil - HUTÁR, Peter - SOJKOVÁ, Michaela - CHUMAKOV, A. - KONOVALOV, O. - PANDIT, P. - ROTH, S. - HINDERHOFER, A. - HULMAN, Martin - ŠIFFALOVIČ, Peter - SCHREIBER, F. Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, vol. 22, p. 3097-3104. (2019: 3.430 - IF, Q1 - JCR, 1.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1463-9076.(VEGA 2/0149/17. VEGA 2/0092/18). Typ: ADCA
 • HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVY, Frantisek - CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - DRIENOVSKY, Marian. Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic loading. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838820320272>. Typ: ADCA
 • HUTÁR, Peter - SOJKOVÁ, Michaela** - KUNDRATA, Ivan - VÉGSO, Karol - SHAJI, Ashin - NÁDAŽDY, Peter - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Correlation between the crystalline phase of molybdenum oxide and horizontal alignment in thin MoS2 films. In Journal of Physical Chemistry C, 2020, vol. 124, p. 19362–19367. (2019: 4.189 - IF, Q2 - JCR, 1.477 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-7447. Typ: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana** - OROVČÍK, Ľubomír - SEDLÁČEK, Jaroslav - BAČA, Ľuboš - DOBROČKA, Edmund - KITZMANTEL, M. - NEUBAUER, Erich. The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 °C. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 3829-3843. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6793&category_id=162&option=com_virtuemart>(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADDA
 • MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesařová** - NÁDAŽDY, Peter - HODAS, Martin - CHAI, J. - WANG, S. - CHI, D. - SOJKOVÁ, Michaela - HULMAN, Martin - CHUMAKOV, A. - KONOVALOV, O. - HINDERHOFER, A. - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter - SCHREIBER, F. Simultaneous monitoring of molecular thin film morphology and crystal structure by x-ray scattering. In Crystal Growth & Design, 2020, vol. 20, p. 5269–5276. (2019: 4.089 - IF, Q1 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1528-7483. Typ: ADCA
 • PUCHÝ, Viktor** - HVIZDOŠ, Pavol - IVOR, Michal - MEDVEĎ, Dávid - HNATKO, Miroslav - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SEDLÁK, Richard - DUSZA, Ján. Preparation, friction, wear, and fracture of the Si3N4-Ag-GNPs composites prepared by SPS. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 14, p. 4853-4859. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • ŠIMON, Erik** - BILLIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SASINKOVÁ, Vlasta - PALOU, Martin T. - ŠKRÁTEK, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - PLESCH, G. Aluminium powder as a reactive template for preparation of carbon flakes from CCl4. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, iss. 12, p. 4599-4607. (2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11696-020-01303-1>(ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADCA
 • ZYGO, Monika - MRLIK, Miroslav** - ILČÍKOVÁ, Markéta - HRABALIKOVA, Martina - OSICKA, Josef - CVEK, Martin - SEDLACIK, Michal - HANULIKOVA, Barbora - MUNSTER, Lukas - SKODA, David - URBÁNEK, Pavel - PIETRASIK, Joanna** - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Effect of structure of polymers grafted from graphene oxide on the compatibility of particles with silicone-based environment and the stimuli-responsive capabilities of their composites. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no. 3, art.no. 591, [17] p. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus