Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian. Industrially fabricated in-situ Al-AlN metal matrix composites (part B): The mechanical, creep, and thermal properties. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 909, no. 164720. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164720 (VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • BOHÁČ, Peter - SASAI, Ryo - FUJIMIRA, Takuya - PLANETOVÁ, Viktória - BUJDÁK, Juraj. Dye aggregation-induced changes of photosensitizing properties of hybrid systems based on porphyrin dyes and smectite. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 30. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Typ: AFG
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient and contractility alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 137. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. European Muscle Conference) Typ: GII
 • ČERNIČKOVÁ, Ivona** - ĎURIŠKA, Libor - ŠVEC, Peter Jr. - ŠVEC, Peter - MIHALKOVIČ, Marek - PRIPUTEN, Pavol - ŠULHÁNEK, Patrik - JANOVEC, Jozef. Contribution to Al-Pd-Co system: Structural studies of epsilon phase and proposal of partial isothermal section at 1035 °C. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 896, art. no. 162898. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162898 Typ: ADCA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - HELD, Vladimír - ULLAH, Sami - SOUSANI, Shima - OMASTOVÁ, Mária - NÁDAŽDY, Vojtech - SHAJI, Ashin - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells. In Nanotechnology, 2022, vol. 33, no. 42, art. no. 425202, [7] p. (2021: 3.953 - IF, Q2 - JCR, 0.757 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0957-4484. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac7ed4 Typ: ADCA
 • DIZON, Mark Christopher - KOLLÁR, Jozef - MOSNÁČEK, Jaroslav - DANKO, Martin. Synthesis of novel bio-based polymer gels and the evaluation of their swelling performance. In Polymers : 12 Czech - Slovak Conference : book of abstracts. - Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 53. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech - Slovak Conference. Polymers : 12 Czech - Slovak Conference) Typ: AFG
 • DORCHEI, Faeze - HEYDARI, Abolfazl - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj - PELACH, Michal - CSERIOVÁ, Zuzana - RAUS, V. - CHORVÁT, D. - LACÍK, Igor. Post-modification of multicomponent PMCG microcapsules with polyelectrolytes: Impact on microcapsule characteristics and biocompatibility. In Polymers : 12 Czech - Slovak Conference : book of abstracts. - Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 40. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech - Slovak Conference. Polymers : 12 Czech - Slovak Conference) Typ: AFG
 • FOS, Alen** - ŠVEC, Peter - JANOTOVÁ, Irena - JANIČKOVIČ, Dušan - BUTVINOVÁ, Beata - BÚRAN, Marek - KYRITSI, Anna - KONSTANTINIDIS, Nikolaos - NOVÁK, Patrik. Effect of Cu and Co addition on non-isothermal crystallization kinetics of rapidly quenched Fe-Sn-B based alloys. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 593, no. 12, 121785. (2021: 4.458 - IF, Q1 - JCR, 0.751 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121785 Typ: ADCA
 • HEYDARI, Abolfazl - LACÍK, Igor. Modification of chitosan by permanently charged cationic and anionic moieties: An interesting science behind at glance simple approaches. In Polymers : 12 Czech - Slovak Conference : book of abstracts. - Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 22. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech - Slovak Conference. Polymers : 12 Czech - Slovak Conference) Typ: AFG
 • HIČÁK, Michal - MEDVECKÝ, Ľubomír - HNATKO, Miroslav - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - TATARKOVÁ, Monika - LENČÉŠ, Zoltán** - ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 2.328 - IF, Q2 - JCR, 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908 Typ: ADCA
 • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface modification of Si3N4 - Y2O3 composites - optimisation of oxyacetylene torch conditions. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 24. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
 • HOSSEINI, Naser** - ÜNSAL, Hakan - VALENZA, Fabrizio - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - ZHUKOVA, Inga - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - TATARKO, Peter. Wetting, interfacial reaction and joining of monolithic SiC and Cf/SiC composites by ZrSi2 alloy. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 520. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) Typ: AFG
 • JAKIČ, Kristína - MACOVÁ, R. - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, V. - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Mouse body response to coated gold nanospheres and their biodistribution in 4 months period. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 62. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Typ: AFK
 • KADLEČÍKOVÁ, M. - VANČO, L. - BREZA, J.** - MIKOLÁŠEK, M. - HUŠEKOVÁ, Kristína - FRÖHLICH, Karol - PROCEL, P. - ZEMAN, M. - ISABELLA, O. Raman spectroscopy of silicon with nanostructured surface. In Optik : International Journal for Light and Electron Optics, 2022, vol. 257, no. 168869. (2021: 2.840 - IF, Q2 - JCR, 0.523 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0030-4026. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.168869 Typ: ADCA
 • KHARLAMOVA, Marianna V.** - KRAMBERGER, C.**. Spectroscopy of filled single-walled carbon nanotubes. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 42. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12010042 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - PROTSENKO, V. - DANILOV, F.I. - BOBROVA, Lina - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina - RUSKOVÁ, Magdaléna - PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 4.865 - IF, Q2 - JCR, 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KOMBAMUTHU, Vasanthakumar** - HOSSEINI, Naser - ÜNSAL, Hakan - ZHUKOVA, Inga - TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. Effect of SiC particulates/whiskers reinforcements on properties of spark plasma sintered high entropy borides (Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.2Ta0.2)B2 synthesized using boro/carbothermal reduction. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 525. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) Typ: AFG
 • KORENKO, Michal** - KRISHNAN, Dhiya - ŠIMKO, František - AMBROVÁ, Marta - SZATMÁRY, Lórant. Electrical conductivity of the molten systems of (LiF - CaF2)eut - NdF3 and (LiF - NaF)eut - NdF3. In Journal of Molecular Liquids, 2022, vol. 365, p. 120012-1-120012-7. (2021: 6.633 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120012 Typ: ADCA
 • KOTOROVÁ, Soňa** - VÁRY, Tomáš - CHLPÍK, Juraj - TOUŠEK, Jiří - TOUŠKOVÁ, Jana - RUTSCH, Radka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Vojtech - MAJKOVÁ, Eva - CIRÁK, Július. The influence of surface roughness on the presence of polymorphs and defect states in P3HT layers. In Applied Surface Science, 2022, vol. 573, art. no. 151539. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151539 Typ: ADCA
 • KOZAK, Andrii** - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - HALAHOVETS, Yuriy - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - PRECNER, Marián - MIČUŠÍK, Matej - OROVČÍK, Ľubomír - HULMAN, Martin - STEPURA, Anastasiia - OMASTOVÁ, Mária - ŠIFFALOVIČ, Peter - ŤAPAJNA, Milan**. Nanofriction properties of mono- and double-layer Ti3C2Tx MXenes. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, vol. 14, p. 36815-36824. (2021: 10.383 - IF, Q1 - JCR, 2.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08963 Typ: ADCA
 • KOZAK, Andrii** - SOJKOVÁ, Michaela - GUCMANN, Filip - BODIK, Michal - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - PÍŠ, I. - BONDINO, F. - HULMAN, Martin - ŠIFFALOVIČ, Peter - ŤAPAJNA, Milan**. Effect of the crystallographic c-axis orientation on the tribological properties of the few-layer PtSe2. In Applied Surface Science, 2022, vol. 605, no. 154883. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Typ:
 • KRONEK, Juraj - GUHA, P. - DATTA, S. - SHAH, R. - HUNTOŠOVÁ, V. - KRONEKOVÁ, Zuzana - JANCURA, D. - MIŠKOVSKÝ, M. New gradient copolymers based on aliphatic and aromatic 2-oxazolines for photodynamic therapy. In Polymers : 12 Czech - Slovak Conference : book of abstracts. - Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 39. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech - Slovak Conference. Polymers : 12 Czech - Slovak Conference) Typ: AFG
 • KUNDRATA, Ivan - BARR, M.K.S. - TYMEK, S. - DÖHLER, D. - HUDEC, Boris - BRÜNER, P. - VANKO, Gabriel - PRECNER, Marián - YOKOSAWA, T. - SPIECKER, E. - PLAKHOTNYUK, M. - FRÖHLICH, Karol - BACHMANN, J. Additive manufacturing in atomic layer processing mode. In Small methods, 2022, no. 2101546. (2021: 15.367 - IF, Q1 - JCR, 3.668 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2366-9608. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/smtd.202101546 Typ: ADCA
 • MACHATA, Peter** - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - TRUCHAN, Daniel - HALAHOVETS, Yuriy - MIČUŠÍK, Matej - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Wettability of MXene films. In Journal of Colloid and Interface Science, 2022, vol. 622, p. 759-768. (2021: 9.965 - IF, Q1 - JCR, 1.397 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.04.135 Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. - Palma, Mallorca, Spain, 2022, p. 1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • MRLÍK, Miroslav** - KOLLÁR, Jozef - BORSKÁ, Katarína - ILČÍKOVÁ, Markéta - GORGOL, Danila - OSICKA, Josef - SEDLAČÍK, Michal - RONZOVÁ, Alena - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Atom transfer radical polymerization of pyrrole-bearing methacrylate for production of carbonyl iron particles with conducting shell for enhanced electromagnetic shielding. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, iss. 15, art. no. 8540, [15] p. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23158540 Typ: ADCA
 • NADA, Ahmed A. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Irreversible and self-healing electrically conductive hydrogels made of bio-based polymers. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 2, art.no. 842, [25] p. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23020842 Typ: ADCA
 • NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin - DE CASTRO, Moara Marques - SKIBA, J. - BERONSKÁ, Naďa. Modification of native oxide on magnesium powders for enhanced corrosion resistance. In Book of Abstracts 16MCM : 16th Multinational Congress on Microscopy. - Brno : Czechoslovak Microscopy Society, p. 349. ISBN 978-80-11-02253-2. (2/0085/22 : Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja. 16MCM : Multinational Congress on Microscopy) Typ: AFK
 • NIKITIN, Anatoly N.** - DUŠIČKA, Eva - LACÍK, Igor - HUTCHINSON, Robin A. Chain-lenght dependence of the propagation rate coefficient for methyl acrylate polymerization at 25 °C investigated by the PLP-SEC method. In Polymer Chemistry, 2022, vol. 13, p. 3053-3062. (2021: 5.364 - IF, Q1 - JCR, 1.120 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** - GAALOVÁ, Jana - MINÁRIK, Peter - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 973. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • PAVLÍK, Viliam** - BOČA, Miroslav - KITYK, Anna. Accelerated corrosion testing in molten fluoride salts: Effect of additives and the crucible material. In Corrosion Science, 2022, vol. 195, p. 110011-1-110011-15. (2021: 7.720 - IF, Q1 - JCR, 1.694 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0010-938X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.110011 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] SANKAR, Krishna Moorthi - SINGH, Preet M. Effect of oxide impurities on the corrosion behavior of structural materials in molten LiF-NaF-KF. In CORROSION SCIENCE, 2022, vol. 206, no., pp. ISSN 0010-938X. Available on: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2022.110473., Registrované v: WOS
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, P.** - BALOG, Martin - PRUNCU, Catalin Iulian** - SHABANI, Ali. Microstructure dependent dislocation density evolution in micro-macro rolled Al2O3/Al laminated composite. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2022, vol. 830, no. 142317. (2021: 6.044 - IF, Q1 - JCR, 1.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142317 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • SHAJI, Ashin - VÉGSO, Karol - SOJKOVÁ, Michaela - HULMAN, Martin - NÁDAŽDY, Peter - HALAHOVETS, Yuriy - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VOJTEKOVÁ, Tatiana - HRDÁ, Jana - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - WIESMANN, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter**. Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering. In Applied Surface Science, 2022, vol. 606, no. 154772. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154772 Typ: ADCA
 • SKOURA, Eva - BOHÁČ, Peter - BARLOG, Martin - PALKOVÁ, H. - DANKO, Martin - ŠURKA, Juraj - MAUTNER, Andreas - BUJDÁK, Juraj**. Modified polymer surfaces: Thin films of silicate composites via polycaprolactone melt fusion. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 9166, [16] p. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23169166 Typ: ADCA
 • ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - ANNUŠOVÁ, Adriana - KÁLOSI, Anna - ŠIFFALOVIČ, Peter - BÁBELOVÁ, Andrea. Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí) Typ: AFK
 • ULLAH, S.** - DIN, Muhammad Faraz Ud* - KASI, Jafar Khan - KASI, Ajab Khan - VÉGSO, Karol - KOTLAR, Mario - MIČUŠÍK, Matej - JERGEL, Matej - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva - FAKHARUDDIN, Azhar. Mesoporous SnO2 nanoparticle-based electron transport layer for perovskite solar cells. In ACS Applied Nano Materials, 2022, vol. 5, iss. 6, p. 7822-7830. (2021: 6.140 - IF, Q2 - JCR, 1.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2574-0970. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00840 Typ: ADCA
 • XU, Jie - ZHOU, Xiaobing** - ZOU, Shunrui - CHEN, Lu - TATARKO, Peter - DAI, Jian-Qing** - HUANG, Zhengren - HUANG, Qing. Low-temperature Pr3Si2C2-assisted liquid-phase sintering of SiC with improved thermal conductivity. In Journal of the American Ceramic Society, 2022, vol. 105, no. 9, p. 5576-5584. (2021: 4.186 - IF, Q1 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0002-7820. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jace.18520 Typ: ADCA
 • YU, Teng* - XU, Jie* - ZHOU, Xiaobing** - TATARKO, Peter - LI, Yang - HUANG, Zhengren - HUANG, Qing. Near-seamless joining of Cf/SiC composites using Y3Si2C2 via electric field-assisted sintering technique. In Journal of Advanced Ceramics, 2022, vol. 11, no. 8, p. 1196–1207. (2021: 11.534 - IF, Q1 - JCR, 1.558 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2226-4108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40145-022-0593-3 Typ:
 • ZHUKOVA, Inga** - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - HOSSEINI, Naser - ÜNSAL, Hakan - TATARKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DLOUHÝ, Ivo - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. Theoretical predictions and synthesis of high-entropy diboride systems with different molar ratios of transition metals. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 566. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus