Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • ČERNIČKOVÁ, Ivona** - ĎURIŠKA, Libor - ŠVEC, Peter Jr. - ŠVEC, Peter - MIHALKOVIČ, Marek - PRIPUTEN, Pavol - ŠULHÁNEK, Patrik - JANOVEC, Jozef. Contribution to Al-Pd-Co system: Structural studies of epsilon phase and proposal of partial isothermal section at 1035 °C. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 896, 162898. (2021: 1.027 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0925-8388. Typ: ADCA
 • HIČÁK, Michal - MEDVECKÝ, Ľubomír - HNATKO, Miroslav - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - GIRETOVÁ, Mária - TATARKOVÁ, Monika - LENČÉŠ, Zoltán** - ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908 Typ: ADCA
 • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Surface modification of Si3N4 - Y2O3 composites - optimisation of oxyacetylene torch conditions. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. - Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 24. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions) Typ: GII
 • KADLEČÍKOVÁ, M. - VANČO, L. - BREZA, J.** - MIKOLÁŠEK, M. - HUŠEKOVÁ, Kristína - FRÖHLICH, Karol - PROCEL, P. - ZEMAN, M. - ISABELLA, O. Raman spectroscopy of silicon with nanostructured surface. In Optik : International Journal for Light and Electron Optics, 2022, vol. 257, no. 168869. (2021: 0.523 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0030-4026. Typ:
 • KHARLAMOVA, Marianna V.** - KRAMBERGER, C.**. Spectroscopy of filled single-walled carbon nanotubes. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 42. (2021: 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12010042 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - PROTSENKO, V. - DANILOV, F.I. - BOBROVA, Lina - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina - RUSKOVÁ, Magdaléna - PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMA
 • KOTOROVÁ, Soňa** - VÁRY, Tomáš - CHLPÍK, Juraj - TOUŠEK, Jiří - TOUŠKOVÁ, Jana - RUTSCH, Radka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Vojtech - MAJKOVÁ, Eva - CIRÁK, Július. The influence of surface roughness on the presence of polymorphs and defect states in P3HT layers. In Applied Surface Science, 2022, vol. 573, 151539. (2021: 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151539 Typ: ADCA
 • KUNDRATA, Ivan - BARR, M.K.S. - TYMEK, S. - DÖHLER, D. - HUDEC, Boris - BRÜNER, P. - VANKO, Gabriel - PRECNER, Marián - YOKOSAWA, T. - SPIECKER, E. - PLAKHOTNYUK, M. - FRÖHLICH, Karol - BACHMANN, J. Additive manufacturing in atomic layer processing mode. In Small methods, 2022, no. 2101546. (2021: 12.130 - IF, Q1 - JCR, 3.668 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2366-9608. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/smtd.202101546 Typ: ADCA
 • MACHATA, Peter** - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - TRUCHAN, Daniel - HALAHOVETS, Yuriy - MIČUŠÍK, Matej - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. Wettability of MXene films. In Journal of Colloid and Interface Science, 2022, vol. 622, p. 759-768. (2021: 1.397 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.04.135 Typ: ADCA
 • NADA, Ahmed A. - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav**. Irreversible and self-healing electrically conductive hydrogels made of bio-based polymers. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 2, art.no. 842, [25] p. (2021: 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23020842 Typ: ADCA
 • NIKITIN, Anatoly N.** - DUŠIČKA, Eva - LACÍK, Igor - HUTCHINSON, Robin A. Chain-lenght dependence of the propagation rate coefficient for methyl acrylate polymerization at 25 °C investigated by the PLP-SEC method. In Polymer Chemistry, 2022, vol. 13, p. 3053-3062. (2021: 1.120 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, P.** - BALOG, Martin - PRUNCU, Catalin Iulian** - SHABANI, Ali. Microstructure dependent dislocation density evolution in micro-macro rolled Al2O3/Al laminated composite. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2022, vol. 830, no. 142317. (2021: 1.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142317 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus