Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

N/A - 1.) Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC

Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics

Národné projekty

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries.

Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs)

Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs)

Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

CEMEA - Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Building a centre for advanced material application SAS

PHOTOSURF - Využitie fotochemicky indukovanej radikálovej polymerizácie s prenosom atómu pri cielenej modifikácii povrchov

-

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumorassociated carbonic anhydrase IX

BioSurf - Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy

Development of the bioactive silicon nitride by surface modification

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Celkový počet projektov: 10