Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Ústav ekológie lesa
Štúrova 2
960 53 Zvolen
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená