Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Banskej Bystrici

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená