Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Kamila
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Olena
Vedecký pracovník
Ing.
Beáta
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Interný doktorand
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Fedor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Polina
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Loriana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roderik
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dobromil
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alica
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Iva
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Richard
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Adam
Interný doktorand
Ing.
Margita
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaromír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Interný doktorand
PhD.
Yuliia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dominik Roman
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Miroslava
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Tatiana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Darina
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Janka
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbora
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Edina
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Judita
Samostatný vedecký pracovník

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.

Ing., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Maksym
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Júlia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Andrej
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Olha
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Radoslava
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Shubhi
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Terézia
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 91