Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zoznam členov Akademickej obce
Botanický ústav CBRB SAV
 Mgr., PhD.  Adamčík, Slavomír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bérešová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Bočová, Beáta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Caboň, Miroslav  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Caboňová, Michaela  Vedecký pracovník
 Mgr.  Cetlová, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr.  Čahojová, Lucia  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Čejka, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Čiampor, Fedor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Čiamporová - Zaťovičová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Demecsová, Loriana  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Dítě, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Fačkovcová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Fiala, Roderik  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fialová, Ivana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hindáková, Alica  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Hodálová, Iva  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hrivnák, Richard  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Huttová, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Janišová, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Jarolímek, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Doc. RNDr., DrSc.  Jásik, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Jašková, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kantor, Adam  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kováč, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Krausko, Miroslav  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kučera, Jaromír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kučera, Viktor  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kusá, Zuzana  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Labajová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Labancová, Eva  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Lešková, Alexandra  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Letz, Dominik Roman  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Liptáková, Ľubica  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Luxová, Miroslava  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Májeková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Majerová, Monika  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., CSc.  Marhold, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Melichárková, Andrea  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mereďa, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Miháliková, Tatiana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Mikušová, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pekárik, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Podroužková Medvecká, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Repka, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Senko, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Skokanová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Slovák, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Svitková, Ivana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šafránek, Martin  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šibík, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šibíková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šingliarová, Barbora  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Škodová, Iveta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šlenker, Marek  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Španiel, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Tamás, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Ťavoda, Ondrej  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., DrSc.  Valachovič, Milan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Valentovičová, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vantarová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Zámocká, Barbora  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Zelinová, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zozomová, Judita  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Žemlová, Silvia  Interný doktorand
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV
 Ing., PhD.  Boszorádová, Eva  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Danchenko, Maksym  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Frátriková, Monika  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Gajdošová, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Galgóci, Martin  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hricová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hunková, Júlia  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jopčík, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kleman, Juraj  Interný doktorand
 Mgr.  Klobučník, Miroslav  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Klubicová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Lancíková, Veronika  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Libantová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Matúšová, Radoslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mistríková, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Perniš, Miroslav  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Rajninec, Miroslav  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Salaj, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Salaj, Terézia  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Szabóová, Monika  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 85