Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Olena
Vedecká pracovníčka
Ing.
Beáta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Fedor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Polina
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Loriana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Roderik
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.
Dobromil
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alica
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Iva
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Richard
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Adam
Vedecký pracovník
Mgr.
Simona
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaromír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Yuliia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Henrieta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dominik Roman
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Hana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka
prof. RNDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Michaela
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Vasilii
Doktorand
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Denisa
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Michaela
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Barbora
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Kornélia
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
doc. RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Edina
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Michaela
Odborná pracovníčka VŠ
MSc.
Shanza
Doktorandka
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Judita
Samostatná vedecká pracovníčka

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.

Ing., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Maksym
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Júlia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
MSc.
Rohan Arjun
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Andrej
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Maryna
Vedecká pracovníčka
MSc.
Ajay
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Henrieta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Olha
Vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr., PhD.
Radoslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MSc.
Shubhi
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Ing.
Petra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 109