Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Botanický ústav CBRB SAV
Mgr., PhD.
Adamčík
Slavomír
037/ 6943 130
Mgr.
Bazalová
Denisa
02/ 5942 6179
Mgr., PhD. 02/ 5942 6112
Mgr.
Biro
Alina Sorina
neuvedený
Ing.
Bočová
Beáta
02/ 5942 6113
 
Bročková
Denisa
02/ 5942 6144
Mgr., PhD.
Caboň
Miroslav
02/ 5942 6108
RNDr., PhD.
Caboňová
Michaela
neuvedený
Mgr.
Cetlová
Veronika
02/ 5942 6153
Mgr.
Čahojová
Lucia
neuvedený
 
Častková
Jolana
neuvedený
Ing., PhD.
Čejka
Tomáš
02/ 5942 6127
 
Čejková
Dagmar
neuvedený
RNDr., PhD.
Čiampor
Fedor
02/ 5942 6125
RNDr., PhD. 02/ 5942 6125
Mgr., PhD.
Demecsová
Loriana
02/ 5942 6113
Mgr., PhD.
Demko
Viktor
neuvedený
 
Dérerová
Kamila
59426103
RNDr., PhD.
Dítě
Daniel
0905 524 086
Mgr., PhD.
Dítě
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Dúbravková
Daniela
042/ 4323 765
Mgr., PhD.
Fačkovcová
Zuzana
02/ 5942 6149
Mgr., PhD.
Fiala
Roderik
02/ 5942 6114
RNDr., PhD.
Fialová
Ivana
02/ 5942 6115
Mgr.
Gajdošová
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Galvánek
Dobromil
neuvedený
 
Gažiová
Iveta
02/ 5942 6104
Mgr., PhD. 02/ 5942 6170
RNDr., CSc.
Goliašová
Kornélia
02/ 5942 6155
Mgr., PhD. 02/ 5942 6138
RNDr., CSc. 02/ 5942 6163
Ing., PhD.
Hrivnák
Richard
045/ 5320 313
Ing.
Huttová
Jana
02/ 5942 6119
MSc. 02/ 5942 6118
Mgr., PhD.
Janišová
Monika
02/ 5942 6174
RNDr., CSc. 02/ 5942 6177
doc. RNDr., DrSc.
Jásik
Ján
02/ 5942 6129
Mgr.
Jašková
Katarína
02/ 5942 6117
Mgr.
Jegorovová
Natália
02/ 5942 6175
Mgr.
Kantor
Adam
neuvedený
Mgr., PhD.
Kempa
Matúš
02/ 5942 6145
Mgr.
Klačanová
Simona
neuvedený
 
Komárová
Zlata
02/ 5942 6165
Mgr., PhD.
Kováč
Ján
02/ 5942 6118
 
Kozárová
Gabriela
02/ 5942 6136
Ing. 02/ 5942 6151
Mgr., PhD.
Krausko
Miroslav
neuvedený
Ing., PhD.
Kučera
Jaromír
02/ 5942 6162
Mgr., PhD.
Kučera
Viktor
02/ 5942 6139
MSc.
Kumar
Ajay
02/ 5942 6131
Mgr.
Kusá
Zuzana
02/ 5942 6134
Ing.
Kvapilová
Henrieta
037/6943 363
Ing., PhD.
Labajová
Mária
02 5942 6133
Mgr. neuvedený
RNDr., PhD.
Laššová
Kristína
neuvedený
RNDr., PhD.
Letz
Dominik Roman
02/ 5942 6146
Mgr., PhD.
Liptáková
Ľubica
02/ 5942 6119
RNDr., CSc.
Luxová
Miroslava
02/ 5942 6115
RNDr., PhD. 02/ 5942 6176
Mgr., PhD.
Majerová
Monika
02/ 5942 6180
prof. RNDr., DrSc.
Marhold
Karol
0910128891
Mgr.
Mašírová
Eliška
02/ 5942 6114
 
Mechurová
Jozefa
02/ 5942 6105
Mgr., PhD. 02/ 5942 6153
RNDr., PhD.
Mereďa
Pavol
02/ 5942 6164
Mgr.
Miháliková
Tatiana
02/ 5942 6147
RNDr., CSc.
Michalková
Eleonóra
Emeritná pracovníčka
02/ 5942 6158
Mgr.
Michalková
Michaela
neuvedený
Mgr., PhD.
Mikušová
Petra
02/ 5942 6142
  02/ 5942 6117
Mgr., PhD.
Pekárik
Ladislav
neuvedený
 
Pekárová
Iveta
02/ 5942 6104
Mgr., PhD.
Peterková
Darina
02/ 5942 6134
Mgr., PhD. 02/ 5942 6170
  02/ 5942 6157
Mgr.
Pribulová
Katarína
02/ 5942 6144
Ing.
Rečková
Petra
037/6943405
Mgr.
Repa
Peter
0903 660 022
RNDr., PhD.
Senko
Dušan
02/ 5942 6151
Mgr. neuvedený
MSc.
Shapkin
Vasilii
neuvedený
RNDr., PhD.
Skokanová
Katarína
0903 922 398
Mgr., PhD.
Slovák
Marek
02/ 5942 6161
Mgr.
Smatanová
Janka
neuvedený
RNDr., PhD.
Svitková
Ivana
02/ 5942 6168
Mgr., PhD.
Šafránek
Martin
neuvedený
RNDr., PhD.
Šibík
Jozef
02/ 5942 6168
Mgr., PhD.
Šibíková
Mária
02/ 5942 6177
RNDr., PhD.
Šingliarová
Barbora
0905 577 899
Mgr., PhD.
Škodová
Iveta
02/ 5942 6174
Mgr., PhD.
Šlenker
Marek
neuvedený
RNDr., PhD.
Španiel
Stanislav
02/ 5942 6160
RNDr., PhD.
Tamás
Ladislav
02/ 5942 6116
 
Tamásová
Katarína
02/ 5942 6106
 
Treplanová
Dagmar
02/ 5942 6171
Ing. 02/ 5942 6141
 
Urbanovský
Martin
02/ 5942 6101
doc. RNDr., PhD.
Vaculík
Marek
02/ 5942 6121
Mgr.
Vaculíková
Miroslava
02/ 5942 6121
RNDr., DrSc. 02/ 5942 6178
Mgr., PhD.
Valentovičová
Katarína
02/ 5942 6121
Mgr.
Vaneková
Miroslava
neuvedený
Mgr., PhD.
Vantarová
Katarína
02/ 5942 6173
Mgr., PhD.
Vantarová
Katarína
neuvedený
 
Víteková
Viera
02/ 5942 6111
RNDr., CSc.
Zaliberová
Mária
Emeritná pracovníčka
02/ 5942 6176
Mgr.
Zámocká
Barbora
neuvedený
Mgr., PhD.
Zelinová
Veronika
02/ 5942 6121
Mgr., PhD.
Zozomová
Judita
02/ 5942 6159
Mgr.
Žemlová
Silvia
neuvedený
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV
 
Baranec
Ľuboš
037/6943 343
Ing., PhD. 037/6943 110
 
Budajová
Monika
037/6943 409
 
Candrák
Igor
037/73 366 50
 
Candráková
Ľudmila
037/6943 111
Mgr., PhD.
Danchenko
Maksym
037/6943346
 
Ďuricová
Helena
037/6943 326
  037/6943 351
RNDr., CSc. 037/6943 410
  037/6943 324
RNDr., PhD.
Galgóci
Martin
037/6943 327
Ing., PhD.
Hricová
Andrea
037/6943 328
Mgr., PhD.
Hunková
Júlia
037/6943 314
Ing., PhD.
Jopčík
Martin
037/6943332
  037/6943 326
Ing.
Kleman
Juraj
037/6943 329
Mgr.
Klobučník
Miroslav
+421376943341
Mgr.
Klobučník
Miroslav
037/6943 341
Mgr., PhD.
Klubicová
Katarína
037/6943 346
RNDr., DrSc.
Kormuťák
Andrej
037/6943 333
Ing.
Kvapilová
Henrieta
037/6943 363
Ing., PhD.
Lancíková
Veronika
037/6943 334
Ing., CSc. 037/6943 247
  037/6943324
 
Majorová
Jarmila
037/6943362
RNDr., PhD.
Matúšová
Radoslava
037/6943 330
Mgr.
Mikitová
Veronika
037 69 43 351
MSc.
Mishra
Shubhi
neuvedený
Mgr., PhD.
Mistríková
Veronika
037/6943350
 
Pavčírová
Margita
037/6943 326
Mgr., PhD.
Perniš
Miroslav
037/6943 329
Ing., PhD.
Rajninec
Miroslav
037/6943332
Ing.
Rečková
Petra
037/6943 405
doc. RNDr., DrSc.
Salaj
Ján
037/6943 410
RNDr., DrSc.
Salaj
Terézia
037/6943 325
Ing., PhD.
Szabóová
Monika
037/6943314
 
Šišková
Marianna
neuvedený
 
Šoka
Peter
037/6943 111
 
Šoková
Štefánia
037/6943 111
 
Špoták
Jozef
037/6943111
 
Vrančík
Milan
037/6943 109

Aktualizuje: