Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
     
Botanický ústav CBRB SAV
 Mgr., PhD. Adamčík, Slavomír  037/ 6943 130
 Mgr. Bazalová, Denisa  02/ 5942 6179
 Mgr., PhD. Bérešová, Anna  02/ 5942 6112
 Mgr. Biro, Alina Sorina   
 Ing. Bočová, Beáta  02/ 5942 6113
   Bročková, Denisa  02/ 5942 6144
 Mgr., PhD. Caboň, Miroslav  02/ 5942 6108
 RNDr., PhD. Caboňová, Michaela   
 Mgr. Cetlová, Veronika  02/ 5942 6153
 Mgr. Čahojová, Lucia   
   Častková, Jolana   
 Ing., PhD. Čejka, Tomáš  02/ 5942 6127
   Čejková, Dagmar   
 RNDr., PhD. Čiampor, Fedor  02/ 5942 6125
 RNDr., PhD. Čiamporová - Zaťovičová, Zuzana  02/ 5942 6125
 Mgr. Demecsová, Loriana  02/ 5942 6113
   Dérerová, Kamila  59426103
 RNDr., PhD. Dítě, Daniel  0905 524 086
 Mgr., PhD. Dítě, Zuzana   
 RNDr., PhD. Dúbravková, Daniela  042/ 4323 765
 Mgr., PhD. Fačkovcová, Zuzana  02/ 5942 6149
 Mgr., PhD. Fiala, Roderik  02/ 5942 6114
 RNDr., PhD. Fialová, Ivana  02/ 5942 6115
 Mgr., PhD. Galvánek, Dobromil   
   Gažiová, Iveta  02/ 5942 6104
 Mgr., PhD. Gbúrová Štubňová, Eliška  02/ 5942 6170
 RNDr., CSc. Goliašová, Kornélia  02/ 5942 6155
 Mgr., PhD. Hindáková, Alica  02/ 5942 6138
 RNDr., CSc. Hodálová, Iva  02/ 5942 6163
 Ing., PhD. Hrivnák, Richard  045/ 5320 313
 Ing. Huttová, Jana  02/ 5942 6119
 Mgr., PhD. Janišová, Monika  02/ 5942 6174
 RNDr., CSc. Jarolímek, Ivan  02/ 5942 6177
 Doc. RNDr., DrSc. Jásik, Ján  02/ 5942 6129
 Mgr. Jašková, Katarína  02/ 5942 6117
 Mgr. Jegorovová, Natália  02/ 5942 6175
 Mgr. Kantor, Adam   
 Mgr., PhD. Kempa, Matúš  02/ 5942 6145
 RNDr., CSc. Kochjarová, Judita   
   Komárová, Zlata  02/ 5942 6165
 Mgr., PhD. Kováč, Ján  02/ 5942 6118
   Kozárová, Gabriela  02/ 5942 6136
 Ing. Kráľovičová, Eva  02/ 5942 6151
 Mgr., PhD. Krausko, Miroslav   
 Ing., PhD. Kučera, Jaromír  02/ 5942 6162
 Mgr., PhD. Kučera, Viktor  02/ 5942 6139
 MSc. Kumar, Ajay  02/ 5942 6131
 Mgr. Kusá, Zuzana  02/ 5942 6134
 Ing. Kvapilová, Henrieta  037/6943 363
 Ing., PhD. Labajová, Mária  02 5942 6133
 Mgr. Labancová, Eva   
 RNDr., PhD. Laššová, Kristína   
 Mgr., PhD. Lešková, Alexandra  02/ 5942 6131
 RNDr., PhD. Letz, Dominik Roman  02/ 5942 6146
 Mgr., PhD. Liptáková, Ľubica  02/ 5942 6119
 RNDr., CSc. Luxová, Miroslava  02/ 5942 6115
 RNDr., PhD. Májeková, Jana  02/ 5942 6176
 Mgr., PhD. Majerová, Monika  02/ 5942 6180
 prof. RNDr., CSc. Marhold, Karol  02/ 5942 6128
 Mgr. Mašírová, Eliška  02/ 5942 6114
   Mechurová, Jozefa  02/ 5942 6105
 Mgr., PhD. Melichárková, Andrea  02/ 5942 6153
 RNDr., PhD. Mereďa, Pavol  02/ 5942 6164
 Mgr. Miháliková, Tatiana  02/ 5942 6147
 RNDr., CSc. Michalková, Eleonóra  02/ 5942 6158
 Mgr., PhD. Mikušová, Petra  02/ 5942 6142
   Mravíková, Irena  02/ 5942 6117
 Mgr., PhD. Pekárik, Ladislav   
   Pekárová, Iveta  02/ 5942 6104
 Mgr., PhD. Podroužková Medvecká, Jana  02/ 5942 6170
   Polakovičová, Viera  02/ 5942 6157
 Mgr. Pribulová, Katarína  02/ 5942 6144
 Ing. Rečková, Petra  037/6943405
 Mgr. Repa, Peter  0903 660 022
 RNDr., CSc. Repka, Vladimír  02/ 5942 6134
 RNDr., PhD. Senko, Dušan  02/ 5942 6151
 Mgr. Senková Baldaufová, Katarína   
 RNDr., PhD. Skokanová, Katarína  0903 922 398
 Ing., PhD. Slezák, Michal   
 Mgr., PhD. Slovák, Marek  02/ 5942 6161
 Mgr. Smatanová, Janka   
 RNDr., PhD. Svitková, Ivana  02/ 5942 6168
 Mgr., PhD. Šafránek, Martin   
 RNDr., PhD. Šibík, Jozef  02/ 5942 6168
 Mgr., PhD. Šibíková, Mária  02/ 5942 6177
 RNDr., PhD. Šingliarová, Barbora  0905 577 899
 Mgr., PhD. Škodová, Iveta  02/ 5942 6174
 Mgr., PhD. Šlenker, Marek   
 RNDr., PhD. Španiel, Stanislav  02/ 5942 6160
 RNDr., PhD. Tamás, Ladislav  02/ 5942 6116
   Tamásová, Katarína  02/ 5942 6106
 RNDr. Ťavoda, Ondrej  02/ 5942 6156
   Toth, Alexander   
   Treplanová, Dagmar  02/ 5942 6171
 Ing. Urbanovská, Anna  02/ 5942 6141
   Urbanovský, Martin  02/ 5942 6101
 doc. RNDr., PhD. Vaculík, Marek  02/ 5942 6121
 Mgr. Vaculíková, Miroslava  02/ 5942 6121
 RNDr., DrSc. Valachovič, Milan  02/ 5942 6178
 Mgr., PhD. Valentovičová, Katarína  02/ 5942 6121
 Mgr. Vaneková, Miroslava   
 Mgr., PhD. Vantarová, Katarína  02/ 5942 6173
 Mgr., PhD. Vantarová, Katarína   
 MSc. Vidya, Chirappuranthu Sukumaran Nair  02/ 5942 6118
   Víteková, Viera  02/ 5942 6111
 RNDr., CSc. Zaliberová, Mária
Emeritná pracovníčka
 02/ 5942 6176
 Mgr. Zámocká, Barbora   
 Mgr., PhD. Zelinová, Veronika  02/ 5942 6121
 Mgr., PhD. Zozomová, Judita  02/ 5942 6159
 Mgr. Žemlová, Silvia   
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV
   Baranec, Ľuboš  037/6943 343
 Ing., PhD. Boszorádová, Eva  037/6943 110
   Budajová, Monika  037/6943 409
   Candrák, Igor  037/73 366 50
   Candráková, Ľudmila  037/6943 111
 Ing. Čokynová, Zuzana  037/73 366 62; 037/6943 362
 Mgr., PhD. Danchenko, Maksym  037/6943346
   Dobiášová, Agnesa  037/6943 111
   Ďuricová, Helena  037/6943 326
   Fábelová, Anna  037/6943 351
 Ing. Frátriková, Monika  037/6943 314
 RNDr., CSc. Gajdošová, Alena  037/6943 315
   Galbičková, Ivana  037/6943 324
 RNDr., PhD. Galgóci, Martin  037/6943 327
 Ing., PhD. Hricová, Andrea  037/6943 328
 Mgr., PhD. Hunková, Júlia  037/6943 314
 Mgr. Ihradská, Veronika  037/6943 327
 Ing., PhD. Jopčík, Martin  037/6943332
   Kalužáková, Viera  037/6943 326
 Ing. Kleman, Juraj  037/6943 329
 Mgr. Klobučník, Miroslav  037/6943 341
 Mgr., PhD. Klubicová, Katarína  037/6943 346
 RNDr., DrSc. Kormuťák, Andrej  037/6943 333
 Ing. Kvapilová, Henrieta  037/6943 363
 Ing., PhD. Lancíková, Veronika  037/6943 334
 Ing., CSc. Libantová, Jana  037/6943 247
   Majerčíková, Viera  037/6943324
   Majorová, Jarmila  037/6943362
 RNDr., PhD. Matúšová, Radoslava  037/6943 330
 Mgr., PhD. Mistríková, Veronika  037/6943350
   Pavčírová, Margita  037/6943 326
 Mgr., PhD. Perniš, Miroslav  037/6943 329
 Ing., PhD. Rajninec, Miroslav  037/6943332
 Ing. Rečková, Petra  037/6943 405
 Ing. Rumanovská, Jana   
 doc. RNDr., DrSc. Salaj, Ján  037/6943 410
 RNDr., DrSc. Salaj, Terézia  037/6943 325
 Mgr., PhD. Szabóová, Monika  037/6943314
   Šišková, Marianna   
   Šoka, Peter  037/6943 111
   Šoková, Štefánia  037/6943 111
   Špoták, Jozef  037/6943111
   Vrančík, Milan  037/6943 109

Aktualizuje: