Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DEBNATH, Anirban Jyoti - IVANIŠOVÁ, Eva - MISTRÍKOVÁ, Veronika - RAŽNÁ, Katarína. Salinity stress-mediated phenotypic, biochemical and microscopic assessment of two flaxseed cultivars having contrasting lignan content. In The 3rd International Electronic Conference on Plant Sciences (IECPS-2024) : 15–17 January 2024. - 2024, p. 81. Dostupné na internete: <//sciforum.net/paper/view/16736> Typ: GII
  • FRADERA-SOLER, Marc - MRAVEC, Jozef - SCHULZ, Alexander - TABORYSKI, Rafael - JORGENSEN, Bodil - GRACE, Olwen M.**. Revisiting an ecophysiological oddity: Hydathode-mediated foliar water uptake in Crassula species from southern Africa. In Plant, Cell and Environment, 2024, vol.47, no.2, p.460-481. ISSN 0140-7791. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pce.14743 Typ: ADCA
  • HAZUBSKA‑PRZYBYŁ, Teresa** - KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, Mikołaj - OBARSKA, Agata - SALAJ, Terézia. Cryopreservation of Abies alba×A. numidica and Pinus nigra embryogenic tissues by stepwise dehydration method. In Plant Methods, 2024, vol. 20, no. 1, art. no. 10. ISSN 1746-4811. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13007-023-01131-w Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus