Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
239/2023 Notebook Lenovo Yoga 7 16IRL8 Arctic Grey  
EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
26. 10. 2023 1 898,20
226/2023 enzýmy na RADSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 10. 2023 1 883,28
176/2023 Chémia na RadSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
21. 9. 2023 1 869,50
318/2023 vedecká publikácia - článok v časopise  
Frontiers Media SA
Aveune du Tribunal Fédéral 34, 1005 Lausanne, Switzerland
4. 12. 2023 1 857,00
113/2023 pôdne analýzy  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Giefingasse 4, 1210 Wien, Austria
15. 5. 2023 1 808,40
302/2023 vývoj klimatickej komory podľa požiadaviek zákazníka  
PHYSICUS s.r.o
Silvánska 27, 841 04 Bratislava
27. 11. 2023 1 800,00
274/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 788,87
263/2023 Qubit kity a skúmavky, voda  
Life Technologies, s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
3. 11. 2023 1 761,06
195/2023 pipety a mikroskúmavky  
EKS
-
2. 10. 2023 1 718,86
103/2023 prístroj na analýzu pôd: VISOCOLOR Reagent case for soil analysis with PF-3 Soils s príslušenstvom  
CHEMMEA spol s r.o.
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
1. 6. 2023 1 698,00
005/2023 spotrebný materiál pre sekvenovanie  
EKS
-
16. 1. 2023 1 696,80
ÚGBR: 168/2023 laboratórny prístroj s príslušenstvom  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
6. 11. 2023 1 690,80
190/2023 AMPure XP - 60 ml - roztok s guličkami  
Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
29. 9. 2023 1 677,50
189/2023 AMPure XP - 60 ml - roztok s guličkami  
Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
29. 9. 2023 1 677,50
192/2023 Rnase A (17500U) 2,5 ml - enzýmy  
DYNEX Servis, spol. s r.o.
Nové Kalište 17, 974 09 Banská Bystrica
29. 9. 2023 1 668,00
290/2023 spotrebný materiál do laboratória  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
13. 11. 2023 1 661,08
175/2023 Chémia na RadSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
21. 9. 2023 1 660,70
092/2023 rôzne organické chemikálie  
EKS
-
23. 5. 2023 1 650,00
165/2023 prístroj - horizontálna elektrofréza  
TRIGON PLUS, s.r.o.
Goralská 40/2284, 851 01 Bratislava
30. 8. 2023 1 647,60
ÚGBR: 28/2023 chemikálie  
Life Technologies, s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
2. 3. 2023 1 644,73
283/2023 magnetické stojany na čistenie DNA (1 veľký, 2 PCR)  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
10. 11. 2023 1 596,00
251/2023 sekvenačné služby  
SEQme s.r.o.
Dlouhá 176, 263 01 Dobříš, ČR
31. 10. 2023 1 590,00
115/2023 oprava klimatizácie  
Marek Matis
Fraňa Kráľa 16, 926 01 Sereď
26. 6. 2023 1 586,40
174/2023 sekvenačný kit  
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
13. 9. 2023 1 586,20
077/2023 MiSeq Reagent Kit v 2 (300 cycle)  
GeneTiCA, s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
16. 5. 2023 1 586,20
ÚGBR: 150/20223 lab. prístroj, chemikálie, laboratórny materiál  
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
12. 10. 2023 1 574,04
129/2023 Kit na Express PCR Reaction (2 ks)  
Explorea s.r.o., Slovak Republic
Masarykova 24, 984 01 Lučenec
6. 7. 2023 1 526,80
249/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
31. 10. 2023 1 500,00
250/2023 sekvenačné služby - sekvenácia vzoriek vrátane výsledného protokolu  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
31. 10. 2023 1 500,00
228/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
23. 10. 2023 1 500,00
Začiatok  Späť
3
18
Ďalej  Koniec