Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
296/2023 reakčné skúmavky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
14. 11. 2023 302,76
295/2023 GeForce RTX 3060, vrátane dopravy  
Ambrela-Solution s.r.o.
Hviezdoslavova 3007/33, 941 11 Palárikovo
14. 11. 2023 325,00
294/2023 reakčné skúmavky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
14. 11. 2023 302,76
293/2023 Spotrebné laboratórne plasty  
MGP spol.s.r.o.
Šustekova 2. 851 04 Bratislava
14. 11. 2023 5,29
ÚGBR: 179/2023 knôt do kahanov v laboratóriu  
Ing. Beáta Verčimáková, CSc. - PeWas
Furdekova 12, 851 03 Bratislava
13. 11. 2023 14,79
ÚGBR: 178/2023 elektroinštalačný materiál  
Elektromat - Moravčík s.r.o.
Cabajská 31, 949 01 Nitra
13. 11. 2023 136,46
ÚGBR: 177/2023 chemikália  
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratilslava
13. 11. 2023 543,40
ÚGBR: 176/2023 odborná prehliaka plynového zariadenia K-1  
GASFIX78, s. r. o.
951 04 Veľký Lapáš 827
13. 11. 2023 120,00
292/2023 RAM, kalkulačka, powerbanka, SSD-disk, grafický tablet, smart hodinky, slúchadlá  
EKS
-
13. 11. 2023 1 259,00
291/2023 nafukovací čln  
SilverTech, spol. s r.o.
Duklianska 648/20, 089 01 Svidník
13. 11. 2023 1 368,00
290/2023 spotrebný materiál do laboratória  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
13. 11. 2023 1 661,08
289/2023 materiál do laboratória  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
13. 11. 2023 1 012,80
288/2023 visocolor  
AZ CHROM s.r.o.
Robotnícka 10, 831 03 Bratislava
13. 11. 2023 355,80
286/2023 PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
10. 11. 2023 150,00
285/2023 DNA polymeráza a hot start DNA polymeráza  
Amplia s.r.o.
Studenohorská 12, 841 03 Bratislava
10. 11. 2023 197,00
284/2023 Fast Extract  
VWR International s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, ČR
10. 11. 2023 618,58
283/2023 magnetické stojany na čistenie DNA (1 veľký, 2 PCR)  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
10. 11. 2023 1 596,00
282/2023 sekvenačné služby  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 253 01 Benešov, ČR
10. 11. 2023 1 483,75
281/2023 kniha - Soil Color Charts (Japanese)  
Malé centrum, s.r.o.
Radlinského 9, P.O.BOX 71/15, 810 05 Bratislava
10. 11. 2023 379,00
287/2023 Eppendorf Research Plus pipeta 20-200 ul  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 332,64
287/2023 Eppendorf Research Plus pipeta 20-200 ul  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 332,64
280/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 1 985,12
279/2023 laboratórne plášte a obuv  
EKS
-
9. 11. 2023 89,99
278/2023 ročný servis kotlov - 3x Buderus GB162  
Therm comfort s.r.o.
Nad jazierkom 11, 831 07 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
277/2023 ročná revízia rozvodu plynu, plynových zariadení a tlakovej nádoby  
Revbos s.r.o.
Na Križovatkách 37/C, 821 04 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
276/2023 revízia komínových telies vo výskumnej stanici Katova ul., Banská Štiavnica  
KOMINÁRSTVO Toriský
Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica
9. 11. 2023 0,00
275/2023 revízia komínového telesa  
Komsys s.r.o.
Vajnorská 48, 831 04 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
274/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 788,87
273/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 982,67
272/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 370,10
Začiatok  Späť
3
18
Ďalej  Koniec