Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
311/2023 konštrukcia na optimálnu ochranu orchideí v ex-vitro počas zimy  
Pavol Zamkovský KERZAM
Jána Rášu 475, 900 86 Budmerice
4. 12. 2023 2 397,10
011/2023 kamera PROMICAM 3-5CP  
ZENA - R Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
30. 1. 2023 2 388,00
229/2023 analýzy pôdnych vzoriek v stanovenom rozsahu  
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
23. 10. 2023 2 385,60
225/2023 Klenow fragment a HpyCh4V enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 9. 2023 2 325,60
ÚGBR: 69/2023 spotrebný materiál  
Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
5. 5. 2023 2 324,74
133/2023 MiSeq kit v3  
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
10. 7. 2023 2 321,00
101/2023 MiSeq Reagent Kit v3  
GeneTiCA s.r.o
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
1. 6. 2023 2 321,00
100/2023 MiSeq Reagent Kit v3  
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
1. 6. 2023 2 321,00
ÚGBR: 92/2023 náhradné diely pre horáky v plynovej kotolni  
Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen
28. 6. 2023 2 314,80
050/2023 GeneAll Exgene Plant SV (250) 3+1 akcia  
Bohemia Genetics s.r.o
Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk
4. 4. 2023 2 274,00
023/2023 laboratórne skúmavky a špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 257,89
022/2023 pipetovacie špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 244,95
ÚGBR: 136/2023 pripojenie rozvádzača MaR na LAN do kotolne v budove SAV  
RelTechMaR s.r.o.
NOvý Sliváš 727/2, 951 48 Jarok
19. 9. 2023 2 230,80
244/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
27. 10. 2023 2 201,60
322/2023 výroba knihy Flóra Slovenska VI/2, 2. časť (eds. Goliášová, Hodálová, Mereďa)  
VEDA vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
12. 12. 2023 2 200,00
031/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Michael Grohmann, MSc.
Scheibengasse 42, 2211 Pillichsdorf
27. 2. 2023 2 188,20
030/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Jakob Neuburg, MSc
Payergasse 2/17, 1160 Wien
27. 2. 2023 2 188,20
089/2023 NEB enzýmy a špičky II  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
19. 5. 2023 2 102,88
186/2023 chemikálie na izoláciu DNA  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
27. 9. 2023 2 077,60
ÚGBR: 108/2023 chemikálie a laboratórny materiál  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
4. 8. 2023 2 057,62
086/2023 NEB enzýmy a špičky  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
19. 5. 2023 2 027,40
233/2023 špecializovaná analýza klimatických dát voči naskenovaným modelom stromov  
Ing. Filip Pružinec
Údolná 4380/1, 811 02 Bratislava
24. 10. 2023 2 000,00
241/2023 Pre-made libraries lane sequencing  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
27. 10. 2023 1 999,00
211/2023 NovaSeqX Plus PE 150 sekvenovanie  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD,
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
17. 10. 2023 1 999,00
198/2023 Pre-made libraries sequencing NovaSeq X Plus (PE150-10B)  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
4. 10. 2023 1 999,00
280/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 1 985,12
273/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 982,67
082/2023 laboratórne špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
17. 5. 2023 1 961,28
300/2023 sekvenačné služby  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 253 01 Benešov, ČR
22. 11. 2023 1 923,75
227/2023 enzýmy na RADSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 10. 2023 1 905,78
Začiatok  Späť
2
18
Ďalej  Koniec